باشگاه فرهنگیان ارومیه خانه معلم ارومیه
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان ارومیه:

3447270 و 3448746 با پیش شماره 0441

ایمیل: Moaleman.com@Gmail.com

استـان آذربایجـان غربی، شهرستـان ارومیـه خیابان شهیـد بهشتـی روبروی دانشگاه آزاد کوچه شماره

http://www.moaleman.com/reservation.html

2 نوشته شده در  دوشنبه 1391/03/29ساعت 10:44  توسط عاملی  | 

فهرست کشورها بر پایه اثرات زیست محیطی

فهرست کشورها بر پایه اثرات زیست محیطی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله شمامل اثرات زیست محیطی کشورها است. این جدول بر اساس داده های »شبکه ردپای جهانی« در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است. داده به عنوان سرانه هکتار جهانی محاسبه شده اند. اثرات زیست محیطی جهان به طور متوسط​در سال ۲۰۰۷ به ۲٫۷ (هکتار جهانی) به ازای هر نفر رسیده است که (۱۸٫۰ میلیارد دلار در کل) بوده است. این لیست تمام کشور را شامل نمی شود.

کشور

جمعیت در میلیون

سرانه اثرات زیست محیطی جهانی در (هکتار) به ازای هر نفر

سرانه Biocapacity زیست محیطی جهانی در (هکتار) به ازای هر نفر

باقی مانده اثرات زیست محیطی جهانی در (هکتار) به ازای هر نفر

۶٫۲۵

۱۰٫۶۸

۰٫۸۵

-۹٫۸۳

۱٫۱۴

۱۰٫۵۱

۲٫۵۱

-۸٫۰۰

۰٫۷۶

۱۰٫۰۴

۰٫۹۴

-۹٫۱۰

۵٫۴۵

۸٫۲۶

۴٫۸۵

-۳٫۴۱

۱۰٫۵۳

۸٫۰۰

۱٫۳۴

-۶٫۶۶

۳۰۸٫۶۷

۸٫۰۰

۳٫۸۷

-۴٫۱۳

۱٫۳۴

۷٫۸۸

۸٫۹۶

۱٫۰۸

۳۲٫۹۵

۷٫۰۱

۱۴٫۹۲

۷٫۹۱

۲۰٫۸۵

۶٫۸۴

۱۴٫۷۱

۷٫۸۷

۲٫۸۵

۶٫۳۲

۰٫۴۰

-۵٫۹۲

۴٫۳۶

۶٫۲۹

۳٫۴۸

-۲٫۸۱

۱۶٫۴۶

۶٫۱۹

۱٫۰۳

-۵٫۱۶

۵٫۲۸

۶٫۱۶

۱۲٫۴۶

۶٫۳۰

۹٫۱۶

۵٫۸۸

۹٫۷۵

۳٫۸۷

۱۰٫۲۷

۵٫۷۳

۲٫۶۷

-۳٫۰۶

۲٫۰۴

۵٫۶۶

۱٫۴۳

-۴٫۲۳

۲٫۲۷

۵٫۶۴

۷٫۰۷

۱٫۴۳

۴٫۷۲

۵٫۵۶

۵٫۴۸

-۰٫۰۸

۲٫۶۱

۵٫۵۳

۱۵٫۱۴

۹٫۶۱

۴۴٫۰۵

۵٫۴۲

۱٫۶۱

-۳٫۸۱

۱۱٫۱۱

۵٫۳۹

۱٫۶۲

-۳٫۷۷

۴٫۴۹

۵٫۳۴

۰٫۰۲

-۵٫۳۲

۸٫۳۱

۵٫۳۰

۳٫۳۱

-۱٫۹۹

۲٫۰۱

۵٫۳۰

۲٫۶۱

-۲٫۶۹

۲۴٫۶۸

۵٫۱۳

۰٫۸۴

-۴٫۲۹

۳٫۳۴

۵٫۱۳

۹٫۹۱

۴٫۷۸

۸۲٫۳۴

۵٫۰۸

۱٫۹۲

-۳٫۱۶

۷٫۵۱

۵٫۰۲

۱٫۲۴

-۳٫۷۸

۶۱٫۷۱

۵٫۰۱

۳٫۰۰

-۲٫۰۱

۵۹٫۳۱

۴٫۹۹

۱٫۱۴

-۳٫۸۵

۲٫۷۳

۴٫۹۹

۲٫۱۴

-۲٫۸۵

۴٫۱۹

۴٫۸۹

۱۰٫۷۷

۵٫۸۸

۶۱٫۱۳

۴٫۸۹

۱٫۳۴

-۳٫۵۵

۴۷٫۹۶

۴٫۸۷

۰٫۳۳

-۴٫۵۴

۲۶٫۵۶

۴٫۸۶

۲٫۶۱

-۲٫۲۵

۶٫۹۳

۴٫۸۲

۰٫۳۲

-۴٫۵۰

۱۲۷٫۴۰

۴٫۷۳

۰٫۶۰

-۴٫۱۳

۳٫۳۶

۴٫۶۷

۴٫۳۶

-۰٫۳۱

۱۵٫۴۱

۴٫۵۴

۴٫۰۱

-۰٫۵۳

۱۰٫۶۴

۴٫۴۷

۱٫۲۵

-۳٫۲۲

۱۴۱٫۹۴

۴٫۴۱

۵٫۷۵

۱٫۳۴

۳۸٫۱۳

۴٫۳۵

۲٫۰۹

-۲٫۲۶

۱٫۲۷

۴٫۲۶

۰٫۵۶

-۳٫۷۰

۷٫۶۴

۴٫۰۷

۲٫۱۳

-۱٫۹۴

۵٫۳۹

۴٫۰۶

۲٫۶۸

-۱٫۳۸

۴٫۹۸

۳٫۹۳

۳٫۲۱

-۰٫۷۲

۹٫۷۲

۳٫۸۰

۳٫۲۹

-۰٫۵۱

۴٫۴۳

۳٫۷۵

۲٫۵۰

-۱٫۲۵

۲۸٫۲۹

۳٫۵۶

۰٫۵۵

-۳٫۰۱

۱٫۶۲

۳٫۴۵

۱٫۱۰

-۲٫۳۵

۱۶٫۶۴

۳٫۲۴

۳٫۸۳

۰٫۵۹

۶٫۱۳

۳٫۱۹

۱۱٫۲۴

۸٫۰۵

۱٫۳۳

۳٫۰۹

۱٫۵۷

-۱٫۵۲

۶٫۱۷

۳٫۰۵

۰٫۴۴

-۲٫۶۱

۱۰۷٫۴۹

۳٫۰۰

۱٫۴۷

-۱٫۵۳

۱۰٫۰۳

۲٫۹۹

۲٫۲۳

-۰٫۷۶

۱۹۰٫۱۲

۲٫۹۱

۸٫۹۸

۶٫۰۷

۴٫۱۶

۲٫۹۰

۰٫۴۰

-۲٫۵۰

۴۶٫۲۹

۲٫۹۰

۱٫۸۲

-۱٫۰۸

۲۷٫۶۶

۲٫۸۹

۲٫۸۱

-۰٫۰۸

۳٫۳۴

۲٫۸۷

۳٫۱۵

۰٫۲۸

۳٫۷۸

۲٫۷۵

۱٫۶۰

-۱٫۱۵

۲۱٫۴۵

۲٫۷۱

۱٫۹۵

-۰٫۷۶

۷۳٫۰۰

۲٫۷۰

۱٫۳۲

-۱٫۳۸

۴٫۴۶

۲٫۶۹

۱٫۹۰

-۰٫۷۹

۱٫۸۹

۲٫۶۸

۳٫۸۳

۱٫۱۵

۷۲٫۴۴

۲٫۶۸

۰٫۸۱

-۱٫۸۷

۳٫۱۴

۲٫۶۱

۵٫۵۰

۲٫۸۹

۳۹٫۴۹

۲٫۶۰

۷٫۵۰

۴٫۹۰

۹٫۵۲

۲٫۵۷

۱۸٫۸۴

۱۶٫۲۷

۹٫۸۳

۲٫۳۹

۱٫۱۶

-۱٫۲۳

۰٫۷۶

۲٫۳۸

۶۲٫۱۳

۵۹٫۷۵

۶۶٫۹۸

۲٫۳۷

۱٫۱۵

-۱٫۲۲

۱۴٫۱۴

۲٫۳۵

۲٫۰۹

-۰٫۲۶

۴۹٫۱۷

۲٫۳۲

۱٫۱۴

-۱٫۱۸

۱۳۳۶٫۵۵

۲٫۲۱

۰٫۹۸

-۱٫۲۳

۲٫۰۹

۲٫۱۵

۷٫۵۶

۵٫۴۱

۶٫۴۲

۲٫۱۴

۳٫۷۵

۱٫۶۱

۵٫۹۴

۲٫۰۵

۰٫۲۴

-۱٫۸۱

۶٫۱۱

۲٫۰۳

۰٫۶۷

-۱٫۳۶

۲٫۷۰

۱٫۹۳

۰٫۳۸

-۱٫۵۵

۱۲٫۴۱

۱٫۹۳

۲٫۴۹

۰٫۵۶

۳٫۱۳

۱٫۹۱

۰٫۸۷

-۱٫۰۴

۷٫۱۷

۱٫۹۱

۱٫۸۴

-۰٫۰۷

۱۰٫۰۷

۱٫۹۰

۰٫۹۸

-۰٫۹۲

۱۳٫۳۴

۱٫۸۹

۲٫۳۳

۰٫۴۴

۸٫۶۳

۱٫۸۷

۰٫۷۶

-۱٫۱۱

۴۴٫۳۶

۱٫۸۷

۳٫۹۸

۲٫۱۱

۱۱٫۲۰

۱٫۸۵

۰٫۷۴

-۱٫۱۱

۴٫۳۶

۱٫۸۲

۱٫۲۱

-۰٫۶۱

۱۸٫۶۰

۱٫۷۹

۳٫۰۷

۱٫۲۸

۴۹٫۱۳

۱٫۷۹

۲٫۰۴

۰٫۲۵

۱۳٫۳۵

۱٫۷۷

۱٫۱۲

-۰٫۶۵

۳٫۰۷

۱٫۷۵

۰٫۷۱

-۱٫۰۴

۲۲٫۸۷

۱٫۷۵

۱٫۱۹

-۰٫۵۶

۲۶٫۹۰

۱٫۷۴

۰٫۹۲

-۰٫۸۲

۱۰٫۶۲

۱٫۷۳

۳٫۱۷

۱٫۴۴

۴۰٫۴۳

۱٫۷۳

۲٫۴۲

۰٫۶۹

۹٫۶۲

۱٫۶۷

۲٫۸۵

۱٫۱۸

۸۰٫۰۶

۱٫۶۶

۰٫۶۲

-۱٫۰۴

۳۳٫۸۶

۱٫۵۹

۰٫۵۹

-۱٫۰۰

۵٫۶۰

۱٫۵۶

۲٫۸۲

۱٫۲۶

۲۸٫۵۱

۱٫۵۴

۳٫۸۶

۲٫۳۲

۳۰٫۶۴

۱٫۵۳

۰٫۸۵

-۰٫۶۸

۲۰٫۵۰

۱٫۵۲

۰٫۷۰

-۰٫۸۲

۱٫۱۵

۱٫۵۰

۱٫۰۰

-۰٫۵۰

۹٫۸۱

۱٫۴۷

۰٫۵۰

-۰٫۹۷

۱۴۷٫۷۲

۱٫۴۴

۱٫۱۲

-۰٫۳۲

۰٫۸۳

۱٫۴۲

۰٫۲۹

-۱٫۱۳

۸٫۷۳

۱٫۴۲

۱٫۴۰

-۰٫۰۲

۱٫۴۲

۱٫۴۱

۲۹٫۲۹

۲۷٫۸۸

۸۶٫۱۱

۱٫۴۰

۰٫۸۶

-۰٫۵۴

۳٫۶۷

۱٫۳۹

۰٫۶۶

-۰٫۷۳

۲۹٫۴۹

۱٫۳۵

۰٫۳۰

-۱٫۰۵

۱۴٫۷۲

۱٫۳۲

۱٫۳۰

-۰٫۰۲

۴٫۲۶

۱٫۳۲

۸٫۴۴

۷٫۱۲

۲۳٫۷۳

۱٫۳۲

۰٫۵۸

-۰٫۷۴

۸۸٫۷۲

۱٫۳۰

۰٫۶۲

-۰٫۶۸

۶٫۰۹

۱٫۲۸

۱٫۵۸

۰٫۳۰

۳٫۶۳

۱٫۲۶

۲٫۴۷

۱٫۲۱

۵٫۳۵

۱٫۲۵

۱٫۳۴

۰٫۰۹

۱۲٫۴۵

۱٫۲۵

۰٫۷۵

-۰٫۵۰

۸٫۳۹

۱٫۲۳

۰٫۷۸

-۰٫۴۵

۳۱٫۲۲

۱٫۲۲

۰٫۶۱

-۰٫۶۱

۲۲۴٫۶۷

۱٫۲۱

۱٫۳۵

۰٫۱۴

۱۹٫۸۸

۱٫۲۱

۰٫۴۵

-۰٫۷۶

۴۱٫۲۸

۱٫۱۸

۱٫۰۲

-۰٫۱۶

۰٫۴۹

۱٫۱۷

۰٫۵۱

-۰٫۶۶

۳۷٫۷۶

۱٫۱۱

۰٫۵۹

-۰٫۵۲

۷۸٫۶۵

۱٫۱۰

۰٫۶۶

-۰٫۴۴

۱۱٫۸۹

۱٫۰۹

۱٫۲۰

۰٫۱۱

۲٫۰۳

۱٫۰۷

۰٫۸۱

-۰٫۲۶

۵٫۴۲

۱٫۰۵

۱٫۲۰

۰٫۱۵

۱۸٫۶۶

۱٫۰۴

۱٫۸۵

۰٫۸۱

۱۴٫۳۲

۱٫۰۳

۰٫۹۴

-۰٫۰۹

۹٫۴۵

۱٫۰۲

۰٫۵۶

-۰٫۴۶

۲۰٫۱۲

۱٫۰۱

۱٫۶۷

۰٫۶۶

۱۷٫۵۶

۱٫۰۰

۳٫۰۰

۲٫۰۰

۶٫۷۳

۱٫۰۰

۰٫۵۶

-۰٫۴۴

۶٫۳۰

۰٫۹۷

۰٫۶۰

-۰٫۳۷

۳٫۵۵

۰٫۹۶

۱۳٫۲۷

۱۲٫۳۱

۱٫۵۴

۰٫۹۶

۳٫۲۲

۲٫۲۶

۲۲٫۲۷

۰٫۹۴

۰٫۶۲

-۰٫۳۲

۱۱۶۴٫۶۷

۰٫۹۱

۰٫۵۱

-۰٫۴۰

۱۲٫۳۱

۰٫۹۱

۲٫۲۶

۱٫۳۵

۷٫۸۴

۰٫۹۰

۰٫۵۰

-۰٫۴۰

۴٫۷۸

۰٫۸۹

۱٫۶۰

۰٫۷۱

۲۱٫۸۷

۰٫۷۷

۱٫۸۹

۱٫۱۲

۱۷۳٫۱۸

۰٫۷۷

۰٫۴۳

-۰٫۳۴

۶۲٫۵۲

۰٫۷۵

۲٫۷۶

۲٫۰۱

۴٫۰۲

۰٫۷۴

۰٫۱۶

-۰٫۵۸

۱۴٫۴۴

۰٫۷۳

۰٫۷۰

-۰٫۰۳

۹٫۷۲

۰٫۶۸

۰٫۳۱

-۰٫۳۷

۲۶٫۲۹

۰٫۶۲

۰٫۵۴

-۰٫۰۸

۱۵۷٫۷۵

۰٫۶۲

۰٫۳۸

-۰٫۲۴

۱٫۰۶

۰٫۴۴

۱٫۲۱

۰٫۷۷

۳٫۹۵

۰٫۰۴

۰٫۱۴

۰٫۱۰

منابع [ویرایش]

 

2 نوشته شده در  یکشنبه 1391/02/31ساعت 11:47  توسط عاملی  | 

بشر برای نیازهای فزاینده خود یک کره زمین دیگر هم لازم دارد

برپایه گزارش اخیر «صندوق جهانی حمایت از طبیعت» بشر با چنان سرعتی در حال بهره‌برداری از منابع طبیعی است که در آینده نزدیک برای تامین نیازهای اساسی خود مثل کشت محصولات خوراکی، جنگل و دامپروری، به یک کره زمین دیگر نیاز خواهد داشت.ادامه

برپایه گزارش اخیر «صندوق جهانی حمایت از طبیعت»(WWF) بشر با چنان سرعتی در حال بهره‌برداری از منابع طبیعی است که در آینده نزدیک برای تامین نیازهای اساسی خود مثل کشت محصولات خوراکی، جنگل و دامپروری، به یک کره زمین دیگر نیاز خواهد داشت.

این نهاد بین‌المللی و غیردولتی در گزارش خود که تحت عنوان «سیاره زنده» منتشر شده، می‌گوید که در سال ۲۰۰۸ نیاز جامعه بشری به زمین‌های مناسب برای کشت محصولات کشاورزی از آنچه که واقعا روی کره زمین موجود است ۳۰ درصد بیشتر شده‌است. میزان مصرف منابع طبیعی کره زمین، به‌ویژه زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها به حدی افزایش یافته که برای جایگزینی و احیا مصرف یک‌ساله بشر، کره زمین حداقل به یک سال و نیم زمان نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» مدیر «صندوق جهانی حمایت از طبیعت» می‌گوید: «بشر در دهه‌های اخیر به شکلی زندگی و مصرف می‌کند که گویا ما یک کره زمین اضافی هم داریم. میزان مصرف بشر حدود ۵۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که منابع طبیعی کره زمین در هر سال می‌توانند تولید کنند. اگر الگوها و میزان مصرف را تغییر ندهیم تا سال ۲۰۳۰ به وضعیتی خواهیم رسید که برای تامین نیازهای بشر حتی یک کره زمین دیگر هم کافی نخواهد بود.»

این گزارش که در نتیجه‌گیری خود بر ضرورت کاهش مصرف منابع طبیعی، مثل آب، جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی تاکید می‌کند، در آستانه برگزاری همایش ماه آینده سازمان ملل متحد منتشر شده که قرار است در شهر ریودوژانیرو برای بررسی راه‌های پیشگیری از نابودی منابع طبیعی برگزار شود.

کارشناسان منابع طبیعی برای سنجش منابع کره زمین از مقیاسی استفاده می‌کنند که اصطلاحا «هکتار جهانی» نامیده می‌شود و در برگیرنده یک میانگین از تمامی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها، آب آشامیدنی و کشاورزی و زمین‌های قابل کشت است.

برپایه بررسی‌هایی که در سال ۲۰۰۸ انجام گرفته‌است میزان مصرف هر فرد از این منابع حدود ۲٫۷ هکتار بوده در صورتی‌که کره زمین در بهترین حالت می‌تواند ۱٫۸ هکتار از این منابع را برای یک فرد تامین کند. در عین حال باید در نظر داشت که برپایه آمارهای سازمان ملل متحد جمعیت کره زمین در ماه اکتبر امسال به هفت میلیارد نفر خواهد رسید.

البته میزان مصرف ساکنان کره زمین از این منابع در هر کشور جهان متفاوت است. برای نمونه میزان مصرف سرانه این منابع در کشوری مانند قطر حدود ۱۲ هکتار است و پس از قطر کشورهایی نظیر کویت، امارات متحده عربی، آمریکا و دانمارک در مقام‌های بعدی قرار دارند. اما در مقابل میزان مصرف سرانه ساکنان مناطق فلسطینی حدود یک «هکتار جهانی» است.

صندوق جهانی حمایت از طبیعت هشدار می‌دهد که روش مصرف منابع طبیعی کره زمین در حال حاضر مثل برداشت از یک حساب بانکی است که ذخیره کافی ندارد. در برخی موارد منابع و سامانه‌های زیست‌محیطی کره زمین چنان تحت فشار قرار دارند که حتی پیش از پایان اندوخته‌های موجود ممکن است به کلی نابود شده و احیا آنها ناممکن شوند.

2 نوشته شده در  یکشنبه 1391/02/31ساعت 11:25  توسط عاملی  | 

بخشهای کوچکی از ترانه های فولکلور کردی    (حه یران. لاوک. چه مه ری. ئه لا وه یسی. هوره. )

ممکنه بعضی از اسمها درست نباشه از دوستان خواهش می کنم راهنمایی کنند.

با سپاس

http://s3.picofile.com/file/7373999351/Alawaisi_Sewa.mp3.html

http://s3.picofile.com/file/7374003866/Chamari_ka_Barat.mp3.html

http://s3.picofile.com/file/7374004943/Hora_Ka_awlAziz.mp3.html

http://s3.picofile.com/file/7374006983/Hairan_Zulexa.mp3.html

http://s3.picofile.com/file/7374007953/Lawik_Kaweis_Agha.mp3.html

http://s3.picofile.com/file/7374008595/Mehammad_Shexo.mp3.html

2 نوشته شده در  یکشنبه 1391/02/17ساعت 2:9  توسط عاملی  | 

2011 life expectancy estimates by the CIA World Factbook.

Rank by
UN member
state

Rank by
entity

Entity

Overall life expectancy at birth

Male life expectancy at birth

Female life expectancy at birth

1

1

Monaco[5]

89.73

85.77

93.84

2

Macau[5]

84.41

81.45

87.52

2

3

San Marino[5]

83.01

80.5

85.74

3

4

Andorra[5]

82.43

80.35

84.64

4

5

Japan[5]

82.25

78.96

85.72

6

Guernsey[5]

82.16

79.5

84.95

5

7

Singapore[5]

82.14

79.53

84.96

-

8

Hong Kong[5]

82.04

79.32

84.97

6

9

Australia[5]

81.81

79.4

84.35

7

10

Italy[5]

81.77

79.16

84.53

11

Jersey[5]

81.38

78.96

83.94

8

12

Canada[5]

81.38

78.81

84.1

9

13

France[5] (metropolitan)

81.19

78.02

84.54

10

14

Spain[5]

81.17

78.16

84.37

11

15

Switzerland[5]

81.07

78.24

84.05

12

16

Sweden[5]

81.07

78.78

83.51

13

17

Israel[5]

80.96

78.79

83.24

14

18

Iceland[5]

80.9

78.72

83.17

19

Anguilla[5]

80.87

78.32

83.51

20

Cayman Islands[5]

80.68

78.02

83.39

21

Bermuda[5]

80.71

77.49

83.99

22

Isle of Man[5]

80.64

79.09

82.32

15

23

New Zealand[5]

80.59

78.61

82.67

16

24

Liechtenstein[5]

80.31

76.86

83.77

17

25

Norway[5]

80.2

77.53

83.02

18

26

Ireland[5]

80.19

77.96

82.55

19

27

Germany[5]

80.07

77.82

82.44

20

28

United Kingdom[5]

80.05

77.95

82.25

21

29

Jordan[5]

80.05

78.73

81.45

22

30

Greece[5]

79.92

77.36

82.65

31

Saint Pierre and Miquelon

79.87

77.61

82.26

23

32

Austria

79.78

76.87

82.84

33

Faroe Islands[5]

79.72

77.25

82.35

24

34

Malta[5]

79.72

77.45

82.12

25

35

Netherlands[5]

79.68

77.06

82.44

26

36

Luxembourg[5]

79.61

76.36

83.08

27

37

Belgium[5]

79.51

76.35

82.81

38

U.S. Virgin Islands[5]

79.33

76.29

82.55

28

39

Finland[5]

79.27

75.79

82.89

40

Turks and Caicos Islands[5]

79.11

76.39

81.97

29

41

South Korea[5]

79.05

75.84

82.49

42

Wallis and Futuna[5]

78.98

76

82.11

43

Puerto Rico ( US)[5]

78.92

75.31

82.71

44

European Union[5]

78.82

75.7

82.13

30

45

Bosnia and Herzegovina[5]

78.81

75.25

82.63

46

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha[5]

78.76

75.83

81.83

47

Gibraltar[5]

78.68

75.84

81.72

31

48

Denmark[5]

78.63

76.25

81.14

33

49

Portugal[5]

78.54

75.28

82.01

34

50

United States[5]

78.37

75.92

80.93

51

Republic of China (Taiwan)[5]

78.32

75.5

81.36

35

52

Bahrain[5]

78.15

76.03

80.33

36

53

Cyprus[5]

77.82

75.04

80.74

37

54

Panama[5]

77.79

75.02

80.68

38

55

Costa Rica[5]

77.72

75.10

80.46

39

56

Chile[5]

77.70

74.44

81.13

40

57

Cuba[5]

77.70

75.46

80.08

41

58

Libya[5]

77.65

75.34

80.08

59

British Virgin Islands[5]

77.63

76.32

78.99

42

60

Albania[5]

77.41

74.82

80.30

43

61

Dominican Republic[5]

77.31

75.16

79.55

44

62

Slovenia[5]

77.30

73.64

81.20

45

63

Czech Republic[5]

77.19

73.93

80.66

46

64

Georgia[5]

77.12

73.80

80.82

65

French Polynesia ( France)[5]

77.10

74.62

79.70

47

66

Kuwait[5]

77.09

75.95

78.3

67

Northern Mariana Islands ( US)[5]

77.08

74.45

79.87

48

68

Argentina[5]

76.95

73.71

80.36

49

69

Saint Lucia[5]

76.84

74.15

79.68

70

New Caledonia ( France)[5]

76.75

72.67

81.03

71

Netherlands Antilles ( Netherlands)

76.65

74.33

79.09

50

72

United Arab Emirates

76.51

73.94

79.22

51

73

Mexico

76.47

73.65

79.43

52

74

Uruguay

76.35

73.1

79.72

53

75

Paraguay

75.77

73.19

78.49

54

76

Saudi Arabia

76.3

74.23

78.48

55

77

Poland

76.28

73.12

79.44

56

78

Tunisia

75.78

73.98

77.7

57

79

Brunei

75.74

73.52

78.07

58

80

Dominica

75.55

72.61

78.64

59

81

Slovakia

75.4

71.47

79.53

60

82

Croatia

75.35

71.72

79.18

61

83

Qatar

75.35

71.66

77.14

62

84

Ecuador

75.3

72.37

78.37

85

Aruba ( Netherlands)

75.28

72.25

78.38

63

86

Sri Lanka

75.14

73.08

77.28

64

87

Lithuania

74.9

69.98

80.1

65

88

Hungary

74.79

71.04

78.76

89

Antigua and Barbuda

74.76

72.81

66

90

Macedonia

74.68

72.18

77.38

91

West Bank

74.54

72.54

76.65

92

Cook Islands

74.22

71.46

77.13

67

93

Oman

74.16

71.87

76.55

68

94

Algeria

74.02

72.35

75.77

69

95

Mauritius

74

70.53

77.65

70

96

Maldives

73.97

71.78

76.28

71

97

Barbados

73.94

71.65

76.26

72

98

Serbia

73.9

71.09

76.89

73

99

Suriname

73.73

71

76.65

100

American Samoa ( US)

73.72

70.8

76.82

74

101

Solomon Islands

73.69

71.14

76.37

75

102

Lebanon

73.66

71.15

76.31

76

103

Saint Vincent and the Grenadines

73.65

71.82

75.54

77

104

Venezuela

73.61

70.54

76.83

78

105

Jamaica

73.53

71.83

75.3

79

106

People's Republic of China

73.47

71.61

75.52

107

Gaza Strip

73.42

71.82

75.12

80

108

Malaysia

73.29

70.56

76.21

81

109

Saint Kitts and Nevis

73.2

70.33

76.25

82

110

Thailand

73.1

70.77

75.55

83

111

Bulgaria

73.09

69.48

76.91

84

112

Seychelles

73.02

68.33

77.85

85

113

Estonia

72.82

67.45

78.53

86

114

Colombia

72.81

68.98

76.76

115

Montserrat

72.76

74.74

70.68

87

116

Armenia

72.68

69.06

76.81

88

117

Romania

72.45

68.95

76.16

89

118

El Salvador

72.33

68.72

76.11

90

119

Latvia

72.15

66.98

77.59

91

120

Egypt

72.12

69.56

74.81

92

121

Brazil

71.99

68.43

75.73

93

122

Turkey

71.96

70.12

73.89

94

123

Uzbekistan

71.96

68.95

75.15

95

124

Samoa

71.86

69.03

74.84

96

125

Morocco

71.8

69.42

74.3

97

126

Cape Verde

71.61

68.27

75.05

98

127

Vietnam

71.58

68.78

74.57

99

128

Nicaragua

71.5

69.35

73.75

100

129

Palau

71.22

68.08

74.54

101

130

Marshall Islands

71.19

69.15

73.34

102

131

Syria

71.19

69.8

72.68

103

132

Iran

71.14

69.65

72.72

104

133

Philippines

71.09

68.17

74.15

105

134

Federated States of Micronesia

70.94

69.06

72.93

106

135

Trinidad and Tobago

70.86

67.98

73.82

107

136

Moldova

70.8

67.1

74.71

108

137

Indonesia

70.76

68.26

73.38

109

138

Peru

70.74

68.33

68.88

110

139

Fiji

70.73

68.18

73.41

111

140

Tonga

70.73

68.18

73.41

112

141

Belarus

70.63

64.95

76.67

113

142

Russia

70.3

64.3

76.4

114

144

Guatemala

70.29

68.49

72.19

144

Greenland ( Denmark)

70.07

67.44

72.85

115

145

Iraq

69.94

68.6

71.34

116

146

India

69.89

67.46

72.61

117

147

Kyrgyzstan

69.43

65.43

73.64

118

148

Honduras

69.4

67.86

71.02

119

149

Tuvalu

69.29

66.99

71.7

120

150

São Tomé and Príncipe

68.32

66.65

70.04

121

151

Ukraine

68.25

62.37

74.5

122

152

Belize

68.2

66.44

70.05

123

153

Kazakhstan

67.87

62.58

73.47

124

154

Turkmenistan

67.87

64.94

70.95

125

155

Mongolia

67.65

65.23

70.19

126

156

East Timor

67.27

64.92

69.75

127

157

Bolivia

66.89

64.2

69.72

128

158

Guyana

66.68

64.09

69.4

129

159

Azerbaijan

66.66

62.53

71.34

-

-

World

66.57

64.52

68.76

130

160

Papua New Guinea

66.34

64.08

68.72

131

161

Bhutan

66.13

65.33

66.97

132

162

Grenada

65.95

64.06

67.85

133

163

The Bahamas

65.78

62.63

68.98

134

164

Nepal

65.46

64.3

66.67

135

165

Tajikistan

65.33

62.29

68.52

136

166

Pakistan

64.49

63.4

65.64

137

167

Nauru

64.2

60.58

68.01

138

168

Vanuatu

63.98

62.37

65.66

139

169

North Korea

63.81

61.23

66.53

140

170

Comoros

63.47

61.07

65.94

141

171

Burma

63.39

61.17

65.74

142

172

Yemen

63.27

61.3

65.33

143

173

Kiribati

63.22

60.14

66.45

174

Mayotte ( France)

62.91

60.65

65.24

144

175

Madagascar

62.89

60.93

64.91

145

176

Cambodia

62.1

60.03

64.27

146

177

Botswana

61.85

61.72

61.99

147

178

Eritrea

61.78

59.71

63.9

148

179

Equatorial Guinea

61.61

60.71

62.54

149

180

Haiti

60.78

59.13

62.48

150

181

Mauritania

60.37

58.22

62.59

151

182

Bangladesh

60.25

57.57

63.03

152

183

Ghana

59.85

58.98

60.75

153

184

Benin

59

57.83

60.23

154

185

Senegal

59

57.12

60.93

155

186

Togo

58.69

56.56

60.88

156

187

Kenya

57.86

57.49

58.24

157

188

Guinea

57.09

55.63

58.6

158

189

Laos

56.68

54.56

58.9

159

190

Côte d'Ivoire

55.45

54.64

56.28

160

191

Ethiopia

55.41

52.92

57.97

161

192

The Gambia

55.35

53.43

57.34

162

193

Democratic Republic of the Congo

54.36

52.58

56.2

194

Western Sahara

54.32

52

56.73

163

195

Republic of the Congo

54.15

52.9

55.43

164

196

Cameroon

53.69

52.89

54.52

165

197

Gabon

53.11

52.19

54.05

166

198

Burkina Faso

52.95

51.04

54.91

167

199

Uganda

52.72

51.66

53.81

168

200

Niger

52.6

51.39

53.85

169

201

Burundi

52.09

51.2

53.01

170

202

Tanzania

52.01

50.56

53.51

171

203

Sudan

51.42

50.49

52.4

172

204

Namibia

51.24

51.61

50.86

173

205

Rwanda

50.52

49.25

51.83

174

206

Mali

50.35

48.38

52.38

175

207

Somalia

49.63

47.78

51.53

176

208

South Africa

48.98

49.81

48.13

177

209

Guinea-Bissau

47.9

46.07

49.79

178

210

Chad

47.7

46.67

48.77

179

211

Nigeria

46.94

46.16

47.76

180

212

Zimbabwe

45.77

46.36

45.16

181

213

Afghanistan

45.02

44.79

45.25

182

214

Central African Republic

44.47

44.4

44.54

183

215

Malawi

43.82

44.07

43.57

184

216

Djibouti

43.37

41.89

44.89

185

217

Liberia

41.84

40.71

43

186

218

Sierra Leone

41.24

38.92

43.64

187

219

Mozambique

41.18

41.83

40.53

188

220

Lesotho

40.38

41.18

39.54

189

221

Zambia

38.63

38.53

38.73

190

222

Angola

38.2

37.24

39.22

191

223

Swaziland

31.88

31.62

32.15

2 نوشته شده در  سه شنبه 1390/12/09ساعت 23:0  توسط عاملی  | 

نرخ رشد جمعیت در کردستان

نرخ رشد جمعیت در کردستان 1.2 درصد است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان کردستان نرخ رشد جمعیت در این استان طی سال گذشته را 1.2 درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله خسروی زاده ظهر چهارشنبه در همایش سراسری مدیران کل ثبت احوال کشور، اظهار داشت: نرخ رشد جمعیت در استان کردستان برابر 1.2 درصد است و به همین دلیل هم اکنون جمعیت استان به یک میلیون و 517 هزار نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای اداره کل ثبت احوال استان کردستان در حال حاضر 60 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری و 40 درصد بقیه نیز در مناطق روستایی ساکن شده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با اشاره به اینکه 50.7 درصد از جمعیت این استان را آقایان و بقیه را خانم تشکیل می دهند، بیان داشت: وضعیت رشد جمعیت در استان کردستان در آقایان و خانم ها طی چند سال اخیر متناسب بوده است.

خسروی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ازدواج و طلاق در استان کردستان اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته در کردستان 20 هزار و 327 مورد ازدواج و سه هزار و 400 مورد طلاق ثبت شده است.

وی گفت: در سال گذشته با ثبت 27 هزار و 153 مورد تولد در کردستان شاهد 1.96 درصد کاهش و با ثبت هشت هزار و 42 مورد فوت شاهد 1.93درصد افزایش نسبت به سال 88 بوده ایم.

همایش دو روزه مدیران کل ثبت احوال استان های مختلف با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه سنندج و استاندار کردستان از صبح امروز در سنندج آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه خواهد داشت.

 

2 نوشته شده در  سه شنبه 1390/12/09ساعت 22:15  توسط عاملی  | 

جمعیت ایران از آفتاب

 

آفتاب: براساس نتایج به دست آمده از سرشماری ملی سال 1385، جمعیت كشور 70 میلیون و 472 هزار و 846 نفر اعلام شد، این میزان در سال 75 حدود 60 میلیون و 55 هزار و 488 نفر بوده و بدین ترتیب سالانه یك میلیون نفر به جمعیت كشور اضافه شده است. این مطلب را رییس مركز آمار ایران عصر چهار شنبه در بیان نتایج سرشماری سال 85 اعلام کرد و افزود: نرخ رشد جمعیت در دهه 75، 96/1 درصد بوده كه در دهه 85 به 61/1 درصد رسیده است، بدین ترتیب نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه گذشته 35/0 درصد كاهش یافته است.
محمد مدد، كم جمعیت ترین استان كشور در سال 75 را ایلام با 475 هزار نفر عنوان كرد و افزود: كم جمعیت‌ترین استان كشور در سال 85 نیز ایلام با 545 هزار نفر بوده است. از سوی دیگر پرجمعیت‌ترین استان كشور در سال‌های 75 و 85 استان تهران به ترتیب با 10 میلیون و 343 هزار نفر و 13 میلیون و 413 هزار نفر جمعیت بوده است. بدین ترتیب در مدت 10 سال گذشته سه میلیون نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.
مدد جمعیت شهری كشور را 48 میلیون و 245 هزار و 75 نفر عنوان كرد و افزود: این جمعیت در سال 75، 36 میلیون و817 هزار و 789 نفر بوده است. در عین حال مشخص شد جمعیت روستایی در سال 85، 22 میلیون و 227 هزار و 771 نفر است این جمعیت در سال 75، 23 میلیون و 237 هزار و 699 نفر بود. كاهش جمعیت روستایی به این معناست كه روستاییان طی 10 سال گذشته به شهر‌ها مهاجرت كرده‌اند یا تعدادی روستا به شهر تبدیل شده‌اند.
به گفته او، بعد خانوار در سال75 به میزان 8/4 بود كه در سال 85 به 03/4 كاهش یافته است. این آمار بدان معنی است كه میزان جمعیت در یك خانوار كاهش یافته است.
رییس مركز آمار ایران تعداد خانوار‌های كشور را در سال 85 ، 17 میلیون و 495 هزار و 646 خانوار عنوان كرد و افزود: تعداد خانوار‌ها در سال 75 به 12 میلیون و 398 هزار و 235 خانوار بوده است. از سوی دیگر 15 میلیون و 972 هزار و 61 واحد مسكونی در سال 85 در كشور وجود دارد كه تعداد آن‌ها در سال 75، 10 میلیون و 770 هزار و 112 واحد بوده است. نسبت خانوار به واحد مسكونی در سال 85، 09/1 و در سال 75، 15/1 بوده است.
او نرخ باسوادی در سال 75 را 51/79 درصد و در سال 85      61/84 درصد از كل جمعیت عنوان كرد و گفت: بدین ترتیب وضعیت باسوادی نسبت به گذشته پنج درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر هرم سنی در سال 75 نشان می‌دهد كه بیشترین جمعیت كشور را افراد 10 تا 14 ساله با 9 میلیون نفر تشكیل داده‌اند كه در سال 85 نیز بیشترین جمعیت را افراد 20 تا 24 ساله با همان میزان تشكیل داده‌اند.
مدد اضافه كرد: برای انجام سرشماری سال 1390 باید مطالعات به صورت مجدد انجام شود.
به گفته او، در طول سال‌های 75 تا 85 مصرف انرژی در كشور از سمت نفت و گازوئیل به سمت گاز طبیعی و برق سوق یافته است؛ به طوری كه مصرف گاز طبیعی 18/66 درصد كل انرژی بوده است.
وی ادامه داد: از رسانه‌ها خواستارم كه در مصاحبه‌های خود از مسوولان سندیت آمار ارائه شده را خواستار شوند.
در ادامه علی زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مركز آمار ایران نیز از كاهش نرخ مشاركت اقتصادی خبر داد و گفت: افزایش جمعیت غیر فعال به دو دلیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و افزایش تعداد زنان خانوار رخ داده است كه باعث كاهش نرخ مشاركت اقتصادی در كشور شده است.

2 نوشته شده در  سه شنبه 1390/12/09ساعت 22:15  توسط عاملی  | 

جمعیت شهرهای ایران براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی از ویکی پدیا

جمعیت شهرهای ایران براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی:[۲] رتبه در
کشور !نام شهر استان جمعیت رتبه دراستان ۱ تهران تهران ۷٬۷۰۵٬۰۳۶ ۱ ۲ مشهد خراسان رضوی ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ ۱ ۳ اصفهان اصفهان ۱٬۵۸۳٬۶۰۹ ۱ ۴ تبریز آذربایجان شرقی ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ ۱ ۵ کرج البرز ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ ۱ ۶ شیراز فارس ۱٬۲۱۴٬۸۰۸ ۱ ۷ اهواز خوزستان ۹۶۹٬۸۴۳ ۱ ۸ قم قم ۹۵۱٬۹۱۸ ۱ ۹ کرمانشاه کرمانشاه ۷۸۴٬۶۰۲ ۱ ۱۰ ارومیه آذربایجان غربی ۵۷۷٬۳۰۷ ۱ ۱۱ زاهدان سیستان و بلوچستان ۵۵۲٬۷۰۶ ۱ ۱۲ رشت گیلان ۵۵۱٬۱۶۱ ۱ ۱۳ کرمان کرمان ۴۹۶٬۶۸۴ ۱ ۱۴ همدان همدان ۴۷۳٬۱۴۹ ۱ ۱۵ اراک مرکزی ۴۳۸٬۳۳۸ ۱ ۱۶ یزد یزد ۴۲۳٬۰۰۶ ۱ ۱۷ اردبیل اردبیل ۴۱۲٬۶۶۹ ۱ ۱۸ بندر عباس هرمزگان ۳۶۷٬۵۰۸ ۱ ۱۹ اسلام‌شهر تهران ۳۵۷٬۱۷۱ ۲ ۲۰ قزوین قزوین ۳۴۹٬۸۲۱ ۱ ۲۱ زنجان زنجان ۳۴۱٬۸۰۱ ۱ ۲۲ خرم‌آباد لرستان ۳۲۸٬۵۴۴ ۱ ۲۳ سنندج کردستان ۳۱۱٬۴۴۶ ۱ ۲۴ گرگان گلستان ۲۶۹٬۲۲۶ ۱ ۲۵ ساری مازندران ۲۵۹٬۰۸۴ ۱ ۲۶ کاشان اصفهان ۲۴۸٬۷۸۹ ۲ ۲۷ گلستان تهران ۲۳۱٬۸۸۲ ۳ ۲۸ بروجرد لرستان ۲۲۹٬۵۴۱ ۲ ۲۹ قدس تهران ۲۲۹٬۳۵۴ ۴ ۳۰ ملارد تهران ۲۲۸٬۶۷۳ ۵ ۳۱ دزفول خوزستان ۲۲۸٬۵۰۷ ۲ ۳۲ خمینی‌شهر اصفهان ۲۱۸٬۷۳۷ ۳ ۳۳ آبادان خوزستان ۲۱۷٬۹۸۸ ۳ ۳۴ ورامین تهران ۲۰۸٬۵۶۹ ۶ ۳۵ سبزوار خراسان رضوی ۲۰۸٬۱۷۲ ۲ ۳۶ نجف‌آباد اصفهان ۲۰۶٬۱۱۴ ۴ ۳۷ نیشابور خراسان رضوی ۲۰۵٬۹۷۲ ۳ ۳۸ بابل مازندران ۱۹۸٬۶۳۶ ۲ ۳۹ آمل مازندران ۱۹۷٬۴۷۰ ۳ ۴۰ شهریار تهران ۱۸۹٬۱۲۰ ۷ ۴۱ ساوه مرکزی ۱۷۹٬۰۰۹ ۲ ۴۲ خوی آذربایجان غربی ۱۷۸٬۷۰۸ ۲ ۴۳ قائم‌شهر مازندران ۱۷۴٬۲۴۶ ۴ ۴۴ قرچک تهران ۱۷۳٬۸۳۲ ۸ ۴۵ بجنورد خراسان شمالی ۱۷۲٬۷۷۲ ۱ ۴۶ سیرجان کرمان ۱۶۷٬۰۱۴ ۲ ۴۷ بوشهر بوشهر ۱۶۱٬۶۷۴ ۱ ۴۸ بیرجند خراسان جنوبی ۱۵۷٬۸۴۸ ۱ ۴۹ ایلام ایلام ۱۵۵٬۲۸۹ ۱ ۵۰ ملایر همدان ۱۵۳٬۷۴۸ ۲ ۵۱ بوکان آذربایجان غربی ۱۴۹٬۳۴۰ ۳ ۵۲ مراغه آذربایجان شرقی ۱۴۶٬۴۰۵ ۲ ۵۳ رفسنجان کرمان ۱۳۶٬۳۸۸ ۳ ۵۴ نسیم‌شهر تهران ۱۳۵٬۸۲۴ ۹ ۵۵ مهاباد آذربایجان غربی ۱۳۳٬۳۲۴ ۴ ۵۶ سقز کردستان ۱۳۱٬۳۴۹ ۲ ۵۷ زابل سیستان و بلوچستان ۱۳۰٬۶۴۲ ۲ ۵۸ گنبد کاووس گلستان ۱۲۷٬۱۶۷ ۲ ۵۹ شاهرود سمنان ۱۲۶٬۹۱۶ ۱ ۶۰ شهرکرد چهارمحال و بختیاری ۱۲۶٬۷۴۶ ۱ ۶۱ پاکدشت تهران ۱۲۶٬۲۸۱ ۱۰ ۶۲ شاهین‌شهر اصفهان ۱۲۶٬۰۷۰ ۵ ۶۳ سمنان سمنان ۱۲۴٬۹۹۹ ۲ ۶۴ خرمشهر خوزستان ۱۲۳٬۸۶۶ ۴ ۶۵ مرودشت فارس ۱۲۳٬۸۵۸ ۲ ۶۶ اندیمشک خوزستان ۱۱۹٬۴۲۲ ۵ ۶۷ تربت حیدریه خراسان رضوی ۱۱۹٬۳۶۰ ۴ ۶۸ مرند آذربایجان شرقی ۱۱۴٬۱۶۵ ۳ ۶۹ میاندوآب آذربایجان غربی ۱۱۲٬۹۳۳ ۵ ۷۰ بندر ماهشهر خوزستان ۱۰۹٬۹۲۷ ۶ ۷۱ بندرانزلی گیلان ۱۰۹٬۶۸۷ ۲ ۷۲ شهرضا اصفهان ۱۰۸٬۲۹۹ ۶ ۷۳ مسجد سلیمان خوزستان ۱۰۶٬۱۲۱ ۷ ۷۴ ایذه خوزستان ۱۰۳٬۶۹۵ ۸ ۷۵ جهرم فارس ۱۰۳٬۰۲۳ ۳ ۷۶ دورود لرستان ۱۰۰٬۵۲۸ ۳ ۷۷ ایرانشهر سیستان و بلوچستان ۹۹٬۴۹۶ ۳ ۷۸ بهبهان خوزستان ۹۹٬۲۰۴ ۹ ۷۹ نظرآباد البرز ۹۷٬۶۸۴ ۲ ۸۰ قوچان خراسان رضوی ۹۶٬۹۵۳ ۵ ۸۱ یاسوج کهگیلویه و بویراحمد ۹۶٬۷۸۶ ۱ ۸۲ جیرفت کرمان ۹۵٬۰۳۱ ۴ ۸۳ شوشتر خوزستان ۹۴٬۱۲۴ ۱۰ ۸۴ برازجان بوشهر ۹۲٬۲۲۱ ۲ ۸۵ مریوان کردستان ۹۱٬۶۶۴ ۳ ۸۶ فسا فارس ۹۰٬۲۵۱ ۴ ۸۷ اسلام‌آباد غرب کرمانشاه ۸۹٬۴۳۰ ۲ ۸۸ میانه آذربایجان شرقی ۸۷٬۳۸۵ ۴ ۸۹ خوراسگان اصفهان ۸۶٬۰۶۳ ۷ ۹۰ اهر آذربایجان شرقی ۸۵٬۷۸۲ ۵ ۹۱ کوهدشت لرستان ۸۵٬۵۱۹ ۴ ۹۲ کازرون فارس ۸۴٬۵۹۴ ۵ ۹۳ تربت جام خراسان رضوی ۸۳٬۵۵۸ ۶ ۹۴ بهشهر مازندران ۸۳٬۵۳۷ ۵ ۹۵ محمدشهر البرز ۸۳٬۱۲۶ ۳ ۹۶ شیروان خراسان شمالی ۸۲٬۷۹۰ ۲ ۹۷ دوگنبدان کهگیلویه و بویراحمد ۸۱٬۹۰۲ ۲ ۹۸ پارس‌آباد اردبیل ۸۱٬۷۸۲ ۲ ۹۹ کاشمر خراسان رضوی ۸۱٬۵۲۷ ۷ ۱۰۰ کمال‌شهر البرز ۸۰٬۴۳۵ ۴ ۱۰۱ سلماس آذربایجان غربی ۷۹٬۵۶۰ ۶ ۱۰۲ الیگودرز لرستان ۷۸٬۶۹۰ ۵ ۱۰۳ اندیشه تهران ۷۵٬۵۹۶ ۱۱ ۱۰۴ بناب آذربایجان شرقی ۷۵٬۳۳۲ ۶ ۱۰۵ بم کرمان ۷۳٬۸۲۳ ۵ ۱۰۶ تاکستان قزوین ۷۳٬۶۲۵ ۲ ۱۰۷ نقده آذربایجان غربی ۷۲٬۹۷۵ ۷ ۱۰۸ نهاوند همدان ۷۲٬۲۱۸ ۳ ۱۰۹ لاهیجان گیلان ۷۱٬۸۷۱ ۳ ۱۱۰ چابهار سیستان و بلوچستان ۷۱٬۰۷۰ ۴ ۱۱۱ ابهر زنجان ۷۰٬۸۳۶ ۲ ۱۱۲ بانه کردستان ۶۹٬۶۳۵ ۴ ۱۱۳ الوند قزوین ۶۹٬۳۳۳ ۳ ۱۱۴ بندر امام خمینی خوزستان ۶۷٬۰۷۸ ۱۱ ۱۱۵ قروه کردستان ۶۵٬۸۴۲ ۵ ۱۱۶ لنگرود گیلان ۶۵٬۳۶۹ ۴ ۱۱۷ خمین مرکزی ۶۴٬۰۳۱ ۳ ۱۱۸ رباط کریم تهران ۶۲٬۹۳۷ ۱۲ ۱۱۹ مبارکه اصفهان ۶۲٬۴۵۴ ۸ ۱۲۰ مشگین‌شهر اردبیل ۶۱٬۲۹۶ ۳ ۱۲۱ بندر گناوه بوشهر ۵۹٬۲۹۱ ۳ ۱۲۲ سراوان سیستان و بلوچستان ۵۸٬۶۵۲ ۵ ۱۲۳ میبد یزد ۵۸٬۲۹۵ ۲ ۱۲۴ فیروزآباد فارس ۵۸٬۲۱۰ ۶ ۱۲۵ امیدیه خوزستان ۵۷٬۹۷۰ ۱۲ ۱۲۶ پیرانشهر آذربایجان غربی ۵۷٬۶۹۲ ۸ ۱۲۷ دامغان سمنان ۵۷٬۳۳۱ ۳ ۱۲۸ خاش سیستان و بلوچستان ۵۶٬۶۸۳ ۶ ۱۲۹ نورآباد لرستان ۵۶٬۴۰۴ ۶ ۱۳۰ زرین‌شهر اصفهان ۵۵٬۹۸۴ ۹ ۱۳۱ آران و بیدگل اصفهان ۵۵٬۶۵۱ ۱۰ ۱۳۲ فولادشهر اصفهان ۵۵٬۴۹۶ ۱۱ ۱۳۳ زرند کرمان ۵۴٬۷۴۵ ۶ ۱۳۴ میناب هرمزگان ۵۴٬۶۲۳ ۲ ۱۳۵ داراب فارس ۵۴٬۵۱۳ ۷ ۱۳۶ صالح‌آباد تهران ۵۴٬۲۱۸ ۱۳ ۱۳۷ شوش خوزستان ۵۳٬۸۹۷ ۱۳ ۱۳۸ باقرشهر تهران ۵۲٬۵۷۵ ۱۴ ۱۳۹ باغستان تهران ۵۲٬۳۳۰ ۱۵ ۱۴۰ آباده فارس ۵۲٬۰۴۲ ۸ ۱۴۱ لار فارس ۵۱٬۹۶۱ ۹ ۱۴۲ نورآباد فارس ۵۱٬۶۶۸ ۱۰ ۱۴۳ هرسین کرمانشاه ۵۱٬۵۶۲ ۳ ۱۴۴ اردکان یزد ۵۱٬۳۴۹ ۳ ۱۴۵ اسفراین خراسان شمالی ۵۱٬۳۲۱ ۳ ۱۴۶ اسدآباد همدان ۵۱٬۳۰۴ ۴ ۱۴۷ دهدشت کهگیلویه و بویراحمد ۴۹٬۹۹۵ ۳ ۱۴۸ رامهرمز خوزستان ۴۹٬۸۲۲ ۱۴ ۱۴۹ اقلید فارس ۴۹٬۷۰۹ ۱۱ ۱۵۰ اقبالیه قزوین ۴۹٬۲۳۰ ۴ ۱۵۱ بروجن چهارمحال و بختیاری ۴۹٬۰۷۷ ۲ ۱۵۲ کنگاور کرمانشاه ۴۸٬۹۰۱ ۴ ۱۵۳ شادگان خوزستان ۴۸٬۶۴۲ ۱۵ ۱۵۴ خرمدره زنجان ۴۸٬۰۵۵ ۳ ۱۵۵ بابلسر مازندران ۴۷٬۸۷۲ ۶ ۱۵۶ گلپایگان اصفهان ۴۷٬۸۴۹ ۱۲ ۱۵۷ آبیک قزوین ۴۷٬۲۳۳ ۵ ۱۵۸ کامیاران کردستان ۴۶٬۷۶۰ ۶ ۱۵۹ تایباد خراسان رضوی ۴۶٬۲۲۸ ۸ ۱۶۰ علی‌آباد کتول گلستان ۴۶٬۱۸۳ ۳ ۱۶۱ بیجار کردستان ۴۶٬۱۵۶ ۷ ۱۶۲ نکا مازندران ۴۶٬۱۵۲ ۷ ۱۶۳ بهارستان اصفهان ۴۵٬۵۳۸ ۱۳ ۱۶۴ هشتگرد البرز ۴۵٬۳۳۲ ۵ ۱۶۵ نی‌ریز فارس ۴۵٬۱۸۰ ۱۲ ۱۶۶ بندر ترکمن گلستان ۴۵٬۰۴۵ ۴ ۱۶۷ چالوس مازندران ۴۴٬۶۱۸ ۸ ۱۶۸ شهر بابک کرمان ۴۳٬۹۱۶ ۷ ۱۶۹ تکاب آذربایجان غربی ۴۳٬۷۰۲ ۹ ۱۷۰ مشکین دشت البرز ۴۳٬۶۹۶ ۶ ۱۷۱ سوسنگرد خوزستان ۴۳٬۵۹۱ ۱۶ ۱۷۲ سنقر کرمانشاه ۴۳٬۱۸۴ ۵ ۱۷۳ درچه پیاز اصفهان ۴۳٬۱۸۳ ۱۴ ۱۷۴ تنکابن مازندران ۴۳٬۱۲۸ ۹ ۱۷۵ جوانرود کرمانشاه ۴۳٬۱۰۴ ۶ ۱۷۶ ماهدشت البرز ۴۳٬۱۰۰ ۷ ۱۷۷ بومهن تهران ۴۳٬۰۰۴ ۱۶ ۱۷۸ تویسرکان همدان ۴۲٬۵۲۰ ۵ ۱۷۹ چهاردانگه تهران ۴۲٬۱۵۹ ۱۷ ۱۸۰ سراب آذربایجان شرقی ۴۲٬۰۵۷ ۷ ۱۸۱ ماکو آذربایجان غربی ۴۱٬۸۶۵ ۱۰ ۱۸۲ محمدیه قزوین ۴۱٬۷۶۶ ۶ ۱۸۳ چناران خراسان رضوی ۴۱٬۷۳۵ ۹ ۱۸۴ هشتپر گیلان ۴۱٬۴۸۶ ۵ ۱۸۵ پیشوا تهران ۴۱٬۴۸۰ ۱۸ ۱۸۶ آستارا گیلان ۴۰٬۶۶۴ ۶ ۱۸۷ نوشهر مازندران ۴۰٬۵۷۸ ۱۰ ۱۸۸ گرمسار سمنان ۳۸٬۸۹۱ ۴ ۱۸۹ کهنوج کرمان ۳۸٬۵۷۱ ۸ ۱۹۰ خلخال اردبیل ۳۸٬۵۲۱ ۴ ۱۹۱ آزادشهر گلستان ۳۸٬۲۶۰ ۵ ۱۹۲ فلاورجان اصفهان ۳۷٬۷۴۰ ۱۵ ۱۹۳ ازنا لرستان ۳۷٬۶۴۵ ۷ ۱۹۴ سردشت آذربایجان غربی ۳۷٬۱۱۵ ۱۱ ۱۹۵ صومعه‌سرا گیلان ۳۶٬۵۲۲ ۷ ۱۹۶ آذرشهر آذربایجان شرقی ۳۶٬۴۷۵ ۸ ۱۹۷ دماوند تهران ۳۶٬۴۳۳ ۱۹ ۱۹۸ آستانه اشرفیه گیلان ۳۶٬۲۹۸ ۸ ۱۹۹ محلات مرکزی ۳۵٬۳۱۹ ۴ ۲۰۰ بافت کرمان ۳۵٬۰۰۸ ۹ ۲۰۱ سرپل ذهاب کرمانشاه ۳۴٬۶۳۲ ۷ ۲۰۲ گناباد خراسان رضوی ۳۴٬۵۶۳ ۱۰ ۲۰۳ فریدونکنار مازندران ۳۴٬۴۵۲ ۱۱ ۲۰۴ درگز خراسان رضوی ۳۴٬۳۰۵ ۱۱ ۲۰۵ شاهین‌دژ آذربایجان غربی ۳۴٬۲۰۴ ۱۲ ۲۰۶ صحنه کرمانشاه ۳۴٬۱۳۳ ۸ ۲۰۷ دولت‌آباد اصفهان ۳۳٬۹۴۱ ۱۶ ۲۰۸ سرخس خراسان رضوی ۳۳٬۵۷۱ ۱۲ ۲۰۹ رودسر گیلان ۳۳٬۳۲۱ ۹ ۲۱۰ استهبان فارس ۳۳٬۱۰۱ ۱۳ ۲۱۱ فریمان خراسان رضوی ۳۲٬۶۱۰ ۱۳ ۲۱۲ قائن خراسان جنوبی ۳۲٬۴۷۴ ۲ ۲۱۳ دلیجان مرکزی ۳۱٬۸۵۲ ۵ ۲۱۴ بردسیر کرمان ۳۱٬۸۰۱ ۱۰ ۲۱۵ خورموج بوشهر ۳۱٬۶۶۷ ۴ ۲۱۶ رامسر مازندران ۳۱٬۶۵۹ ۱۲ ۲۱۷ بافق یزد ۳۰٬۸۶۷ ۴ ۲۱۸ طبس یزد ۳۰٬۶۸۱ ۵ ۲۱۹ دهبارز هرمزگان ۳۰٬۰۶۰ ۳ ۲۲۰ قهدریجان اصفهان ۳۰٬۰۰۲ ۱۷ ۲۲۱ اشنویه آذربایجان غربی ۲۹٬۸۹۶ ۱۳ ۲۲۲ کردکوی گلستان ۲۸٬۹۹۱ ۶ ۲۲۳ فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری ۲۸٬۹۲۰ ۳ ۲۲۴ کنارک سیستان و بلوچستان ۲۸٬۶۵۸ ۷ ۲۲۵ گرمی اردبیل ۲۸٬۳۴۸ ۵ ۲۲۶ الشتر لرستان ۲۸٬۳۰۶ ۸ ۲۲۷ هادی‌شهر آذربایجان شرقی ۲۷٬۸۴۲ ۹ ۲۲۸ فومن گیلان ۲۷٬۷۶۳ ۱۰ ۲۲۹ ایوان ایلام ۲۷٬۷۵۲ ۲ ۲۳۰ کلاله گلستان ۲۷٬۶۶۱ ۷ ۲۳۱ حمیدیا یزد ۲۷٬۶۱۱ ۶ ۲۳۲ دهلران ایلام ۲۷٬۶۰۲ ۳ ۲۳۳ گراش فارس ۲۷٬۵۷۴ ۱۴ ۲۳۴ محمودآباد مازندران ۲۷٬۵۶۱ ۱۳ ۲۳۵ آق‌قلا گلستان ۲۷٬۴۰۲ ۸ ۲۳۶ بهار همدان ۲۷٬۲۷۱ ۶ ۲۳۷ جویبار مازندران ۲۷٬۱۱۷ ۱۴ ۲۳۸ مهریز یزد ۲۶٬۳۶۴ ۷ ۲۳۹ سمیرم اصفهان ۲۶٬۲۶۰ ۱۸ ۲۴۰ عجب‌شیر آذربایجان شرقی ۲۶٬۲۳۵ ۱۰ ۲۴۱ فارسان چهارمحال و بختیاری ۲۶٬۲۱۹ ۴ ۲۴۲ مینودشت گلستان ۲۵٬۹۸۳ ۹ ۲۴۳ قیدار زنجان ۲۵٬۵۲۵ ۴ ۲۴۴ پردیس تهران ۲۵٬۳۶۰ ۲۰ ۲۴۵ بندرلنگه هرمزگان ۲۵٬۳۰۳ ۴ ۲۴۶ امیرکلا مازندران ۲۵٬۱۸۶ ۱۵ ۲۴۷ هندیجان خوزستان ۲۵٬۱۰۰ ۱۷ ۲۴۸ وحیدیه تهران ۲۴٬۸۷۱ ۲۱ ۲۴۹ سردرود آذربایجان شرقی ۲۴٬۸۵۸ ۱۱ ۲۵۰ رامشیر خوزستان ۲۴٬۷۸۲ ۱۸ ۲۵۱ قشم هرمزگان ۲۴٬۴۶۱ ۵ ۲۵۲ نائین اصفهان ۲۴٬۴۲۴ ۱۹ ۲۵۳ گرمه جاجرم خراسان شمالی ۲۴٬۳۶۸ ۴ ۲۵۴ ملکان آذربایجان شرقی ۲۳٬۹۸۹ ۱۲ ۲۵۵ بندر کنگان بوشهر ۲۳٬۹۲۱ ۵ ۲۵۶ نصیرآباد تهران ۲۳٬۸۰۲ ۲۲ ۲۵۷ قائمیه فارس ۲۳٬۷۳۴ ۱۵ ۲۵۸ فردوس خراسان جنوبی ۲۳٬۴۰۵ ۳ ۲۵۹ کرهرود مرکزی ۲۳٬۳۹۹ ۶ ۲۶۰ شیبان خوزستان ۲۳٬۲۱۱ ۱۹ ۲۶۱ کلیشاد و سودرجان اصفهان ۲۳٬۲۰۳ ۲۰ ۲۶۲ راور کرمان ۲۲٬۹۱۰ ۱۱ ۲۶۳ دیواندره کردستان ۲۲٬۸۴۲ ۸ ۲۶۴ لردگان چهارمحال و بختیاری ۲۲٬۷۲۸ ۵ ۲۶۵ گل‌دشت اصفهان ۲۲٬۶۹۳ ۲۱ ۲۶۶ قره‌ضیاءالدین آذربایجان غربی ۲۲٬۵۸۹ ۱۴ ۲۶۷ پلدختر لرستان ۲۲٬۵۸۸ ۹ ۲۶۸ صفاشهر فارس ۲۲٬۲۵۴ ۱۶ ۲۶۹ بردسکن خراسان رضوی ۲۲٬۲۱۱ ۱۴ ۲۷۰ کوار فارس ۲۲٬۱۵۸ ۱۷ ۲۷۱ حمیدیه خوزستان ۲۱٬۹۷۷ ۲۰ ۲۷۲ نور مازندران ۲۱٬۸۰۶ ۱۶ ۲۷۳ خرامه فارس ۲۱٬۶۸۳ ۱۸ ۲۷۴ آبدانان ایلام ۲۱٬۶۶۲ ۴ ۲۷۵ گتوند خوزستان ۲۱٬۴۲۸ ۲۱ ۲۷۶ لامرد فارس ۲۱٬۳۶۵ ۱۹ ۲۷۷ خواف خراسان رضوی ۲۱٬۱۶۰ ۱۵ ۲۷۸ ابرکوه یزد ۲۰٬۹۹۴ ۸ ۲۷۹ باغ‌ملک خوزستان ۲۰٬۸۴۴ ۲۲ ۲۸۰ کیش هرمزگان ۲۰٬۶۶۷ ۶ ۲۸۱ مهدی‌شهر سمنان ۲۰٬۵۸۱ ۵ ۲۸۲ خوانسار اصفهان ۲۰٬۴۹۰ ۲۲ ۲۸۳ حسن‌آباد تهران ۲۰٬۴۵۱ ۲۳ ۲۸۴ گز اصفهان ۲۰٬۴۳۲ ۲۳ ۲۸۵ خورزوق اصفهان ۲۰٬۳۰۱ ۲۴ ۲۸۶ حاجی‌آباد هرمزگان ۲۰٬۲۶۴ ۷ ۲۸۷ دهگلان کردستان ۲۰٬۲۲۶ ۹ ۲۸۸ بیدستان قزوین ۲۰٬۱۱۰ ۷ ۲۸۹ هفشجان چهارمحال و بختیاری ۲۰٬۰۴۲ ۶ ۲۹۰ گالیکش گلستان ۲۰٬۰۰۹ ۱۰  
2 نوشته شده در  سه شنبه 1390/12/09ساعت 22:13  توسط عاملی  | 

لیست جمعیت کشورهای جهان در سالهای اخیر از ویکی پدیا

رتبه کشور/ قلمرو جمعیت تاریخ محاسبه درصد از جمعیت دنیا منبع ۱ چینn۲ ۱٬۳۴۹٬۳۶۰٬۰۰۰ فوریه ۲۶٬ ۲۰۱۲ ۱۹٫۳٪ Official Chinese Population Clock ۲ هند ۱٬۲۰۹٬۹۶۰٬۰۰۰ فوریه ۲۶٬ ۲۰۱۲ ۱۷٫۳٪ Official Indian Population Clock ۳ ایالات متحده آمریکا ۳۱۴٬۱۷۵٬۰۰۰ فوریه ۲۶٬ ۲۰۱۲ ۴٫۵٪ Official United States Population Clock ۴ اندونزی ۲۳۷٬۵۵۶٬۳۶۳ می ۲۰۱۰ ۳٫۴% 2010 Indonesian Census ۵ برزیل ۱۹۰٬۷۳۲٬۶۹۴ آگست ۱, ۲۰۱۰ ۲٫۷۳% 2010 Official Brazilian Census results ۶ پاکستان ۱۷۵٬۰۳۷٬۰۰۰ فوریه ۲۶٬ ۲۰۱۲ ۲٫۵۱٪ Official Pakistani Population clock ۷ نیجریه ۱۵۸٬۲۵۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲٫۲۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۸ بنگلادش ۱۵۲٬۲۳۰۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۲٫۱۸% Official Bangladeshi Population Clock ۹ روسیه ۱۴۱٬۹۱۴٬۵۰۹ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۲٫۰۳% Federal State Statistics Service of Russia ۱۰ ژاپن ۱۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۱٫۸۳% Official Japan Statistics Bureau ۱۱ مکزیک ۱۱۲٬۳۲۲٬۷۵۷ ژون ۱۲, ۲۰۱۰ ۱٫۶۱% 2010 Official Mexican Census results ۱۲ فیلیپین ۹۴٬۰۱۳٬۲۰۰ وسط ۲۰۱۰ ۱٫۳۵% National Statistics Office medium projection ۱۳ ویتنام ۸۶٬۹۳۰٬۰۰۰ آپریل ۱, ۲۰۱۰ ۱٫۲۵% Official estimate ۱۴ آلمان ۸۱٬۸۰۲٬۰۰۰ دسامبر ۳۱, ۲۰۰۹ ۱٫۱۷% Official estimate ۱۵ مصر ۸۱٬۶۴۹۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۱٫۱۷% Official Egyptian Population clock ۱۶ اتیوپی ۷۹٬۴۵۵٬۶۳۴ جولای ۲۰۱۰ ۱٫۱۴% Official estimate ۱۷ ایران ۷۶٫۰۱۸٫۱۸۳ ژانویه ۱۴٬ ۲۰۱۲ 1.07% [سایت آمار ایران] ۱۸ ترکیه ۷۳٬۷۲۲٬۹۸۸ دسامبر ۳۱, ۲۰۱۰ ۱٫۰۶% Turkish Statistical Institute ۱۹ جمهوری دموکراتیک کنگو ۶۷٬۸۲۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۹۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۰ تایلند ۶۷٬۰۷۰٬۰۰۰ دسامبر ۱, ۲۰۰۹ ۰٫۹۶% Official estimate ۲۱ فرانسهn3 ۶۵٬۸۲۱٬۸۸۵ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۰٫۹۴% Official INSEE estimate
The population figure for metropolitan France (that is, without itsoverseas departments and oveseas collectivities) is 63,118,000.[۱] ۲۲ بریتانیا ۶۱٬۷۹۲٬۰۰۰ وسط ۲۰۰۹ ۰٫۸۹% Official estimate ۲۳ ایتالیا ۶۰٬۵۴۵٬۹۴۰ سپتامبر ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۸۷% Official ISTAT estimate ۲۴ میانمار ۵۰٬۴۹۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۷۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۵ آفریقای جنوبی ۴۹٬۹۹۱٬۳۰۰ جولای ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۷۲% Statistics South Africa ۲۶ کره جنوبی ۴۸٬۵۰۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۷ اسپانیا ۴۶٬۱۵۲٬۹۲۵ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۰٫۶۶% Official INE estimate ۲۸ کلمبیا ۴۶٬۳۸۵۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۶۶% Official Colombian Population clock ۲۹ اوکراین ۴۵٬۷۹۵٬۹۱۱ دسامبر ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۶۶% Official UKRSTAT estimate ۳۰ سودان ۴۳٬۱۹۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۶۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۳۱ تانزانیا ۴۳٬۱۸۷٬۸۲۳ ۲۰۱۰ ۰٫۶۲% Official estimate ۳۲ آرژانتین ۴۰٬۰۹۱٬۳۵۹ اکتبر ۲۷, ۲۰۱۰ ۰٫۵۷% Provisional census results ۳۳ کنیا ۳۸٬۶۱۰٬۰۹۷ آگست ۲۴-۲۵, ۲۰۰۹ ۰٫۵۵% Official census results ۳۴ لهستان ۳۸٬۰۹۲٬۰۰۰ وسط ۲۰۱۰ ۰٫۵۵% Official estimate ۳۵ کانادا ۳۴٬۷۶۰٬۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۵% Official Canadian Population clock ۳۶ الجزایر ۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۰٫۵۲% Official estimate ۳۷ مراکش ۳۲٬۴۰۹۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۴۶% Official Moroccan Population clock ۳۸ اوگاندا ۳۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۴۶% Official estimate ۳۹ عراق ۳۱٬۴۶۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۴۵% 2008 UN estimate for year 2010 ۴۰ پرو ۲۹٬۴۶۱٬۹۳۳ ژون ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۴۲% Official INEI estimate (in Spanish) ۴۱ افغانستان ۲۹٬۱۱۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۴۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۴۲ ونزوئلا ۲۹٬۵۶۷۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۴۲% Official Venezuelan Population clock ۴۳ نپال ۲۸٬۵۸۴٬۹۷۵ ۲۰۱۱ ۰٫۴۱% Official estimate ۴۴ ازبکستان ۲۷٬۷۹۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۴۵ مالزی ۲۷٬۵۶۵٬۸۲۱ ۲۰۱۰ ۰٫۴% The 2010 Population and Housing Census (Census 2010) ۴۶ عربستان سعودی ۲۷٬۱۳۶٬۹۷۷ ۲۰۱۰ ۰٫۳۹% Official Saudi estimate ۴۷ غنا ۲۴٬۲۳۳٬۴۳۱ سپتامبر ۲۶, ۲۰۱۰ ۰٫۳۵% Provisional 2010 census results ۴۸ کره شمالی ۲۳٬۹۹۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۳۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۴۹ جمهوری چینn4 ۲۳٬۱۶۲٬۱۲۳ دسامبر ۳۱, ۲۰۱۰ ۰٫۳۳% Official National Statistics Taiwan estimate ۵۰ استرالیاn5 ۲۲٬۹۲۴۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۳۲% Australian Official Population Clock ۵۱ یمن ۲۲٬۴۹۲٬۰۳۵ ۲۰۰۹ ۰٫۳۲% Official estimate ۵۲ موزامبیک ۲۲٬۴۱۶٬۸۸۱ ۲۰۱۰ ۰٫۳۲% Official estimate ۵۳ ساحل عاج ۲۱٬۵۷۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۳۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۵۴ رومانی ۲۱٬۴۶۶٬۱۷۴ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۳۱% Eurostat estimate ۵۵ سوریه ۲۱٬۴۴۶۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۳۱% Syrian Official Population Clock ۵۶ سری‌لانکا ۲۰٬۴۱۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۲۹% 2008 UN estimate for year 2010 ۵۷ ماداگاسکار ۲۰٬۱۴۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۲۹% 2008 UN estimate for year 2010 ۵۸ کامرون ۱۹٬۴۰۶٬۱۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۲۸% Official estimate ۵۹ آنگولا ۱۸٬۹۹۳٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۲۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۶۰ شیلی ۱۷۳٬۵۰۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۲۵% Official INE projection (page 36) ۶۱ هلند ۱۶٬۷۳۳٬۱۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ 0.24% Official Netherlands population clock ۶۲ قزاقستان ۱۶٬۴۳۳٬۰۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱1 ۰٫۲۴% National Statistics Agency estimate ۶۳ بورکینافاسو ۱۵٬۷۳۰٬۹۷۷ جولای ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۲۳% Official estimate ۶۴ مالاوی ۱۵٬۶۹۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۲۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۶۵ نیجر ۱۵٬۲۰۳٬۸۲۲ ۲۰۱۰ ۰٫۲۲% Official estimate ۶۶ مالی ۱۴٬۵۱۷٬۱۷۶ آپریل ۱, ۲۰۰۹ ۰٫۲۱% Preliminary 2009 census result ۶۷ گوآتمالا ۱۴٬۳۶۱٬۶۶۶ ۲۰۱۰ ۰٫۲۱% Official estimate ۶۸ اکوادور ۱۴٬۳۰۶٬۸۷۶ نوامبر ۲۸, ۲۰۱۰ ۰٫۲۱% Preliminary 2010 Ecuadorian census result ۶۹ کامبوج ۱۳٬۳۹۵٬۶۸۲ مارچ ۳, ۲۰۰۸ ۰٫۱۹% Cambodian 2008 Census ۷۰ زامبیا ۱۳٬۰۴۶٬۵۰۸ اکتبر ۱۶, ۲۰۱۰ ۰٫۱۹% 2010 Zambia Census result ۷۱ سنگال ۱۲٬۸۶۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۸% 2008 UN estimate for year 2010 ۷۲ زیمباوه ۱۲٬۶۴۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۸% 2008 UN estimate for year 2010 ۷۳ چاد ۱۱٬۵۰۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۶% 2008 UN estimate for year 2010 ۷۴ یونان ۱۱٬۳۰۶٬۱۸۳ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۱۶% Eurostat estimate ۷۵ کوبا ۱۱٬۲۳۹٬۲۴۵ ۲۰۱۰ متوسط ۰٫۱۶% Official estimate ۷۶ بلژیک ۱۰٬۸۲۷٬۵۱۹ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۱۶% Eurostat estimate ۷۷ پرتغال ۱۰٬۶۳۶٬۸۸۸ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۱۵% Eurostat estimate ۷۸ جمهوری چک ۱۰٬۵۱۵٬۸۱۸ ژون ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۱۵% Official estimate ۷۹ تونس ۱۰٬۴۳۹٬۶۰۰ جولای ۱, ۲۰۰۹ ۰٫۱۵% National Statistics Institute of Tunisia ۸۰ بولیوی ۱۰٬۴۲۶٬۱۵۴ ۲۰۱۰ ۰٫۱۵% Official estimate ۸۱ روآندا ۱۰٬۴۱۲٬۸۲۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۵% Official estimate ۸۲ گینه ۱۰٬۳۲۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۵% 2008 UN estimate for year 2010 ۸۳ هائیتی ۱۰٬۰۸۵٬۲۱۴ ۲۰۱۰ ۰٫۱۴% Official estimate ۸۴ مجارستان ۱۰٬۰۱۴٬۳۲۴ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۱۴% Official estimate ۸۵ جمهوری دومینیکن ۹٬۸۸۴٬۳۷۱ ۲۰۱۰ ۰٫۱۴% Official estimate ۸۶ صربستانn6 ۹٬۸۵۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۸۷ بلاروس ۹٬۴۸۱٬۱۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۰٫۱۴% National Statistical Committee ۸۸ سوئد ۹٬۴۱۲٬۸۵۱ نوامبر ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۱۳% Statistics Sweden ۸۹ سومالیn7 ۹٬۳۵۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۹۰ آذربایجان ۸٬۹۹۷٬۴۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۱۳% State Statistical Committee of Azerbaijan ۹۲ بنین ۸٬۵۱۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۳% Official estimate ۹۲ بروندی ۸٬۵۱۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۹۳ اتریش ۸٬۳۹۶٬۷۶۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۲% Official estimate ۹۴ سوئیس ۷٬۷۸۲٬۹۰۰ دسامبر ۳۱, ۲۰۰۹ ۰٫۱۱% Official Switzerland Statistics estimate ۹۵ اسرائیلn8 ۷٬۶۹۷٬۶۰۰ دسامبر ۳۱, ۲۰۱۰ ۰٫۱۱% Israeli Central Bureau of Statistics ۹۶ هندوراس ۷٬۶۱۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۹۷ بلغارستان ۷٬۵۲۸٬۱۰۳ ۲۰۱۰ ۰٫۱۱% Official estimate ۹۸ تاجیکستان ۷٬۰۷۵٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۱۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۹۹ هنگ کنگ ۷٬۰۶۱٬۲۰۰ جولای ۳۱, ۲۰۱۰ ۰٫۱۰۱% Hong Kong Census and Statistics Department ۱۰۰ پاپوآ گینه نو ۶٬۸۸۸٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۹۹% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۱ توگو ۶٬۷۸۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۹۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۲ لیبی ۶٬۵۴۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۹۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۳ اردن ۶٬۴۷۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۹۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۴ پاراگوئه ۶٬۴۶۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۹۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۵ لائوس ۶٬۲۳۰٬۲۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۸۹% Official estimate ۱۰۶ السالوادور ۶٬۱۹۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۸۹% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۷ سیرا لئون ۵٬۸۳۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۸۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۸ نیکاراگوئه ۵٬۸۲۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۸۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۰۹ دانمارک ۵٬۵۶۰٬۶۲۸ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۰٫۰۸% Statistics Denmark ۱۱۰ اسلواکی ۵٬۴۳۳٬۳۸۵ سپتامبر ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۰۷۸% Statistics Slovakia ۱۱۱ قرقیزستان ۵٬۴۱۸٬۳۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۷۸% Official estimate ۱۱۲ فنلاندn9 ۵۴٬۰۴۲۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۰۷۷% Official Finnish Population clock ۱۱۳ اریتره ۵٬۲۲۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۷۵% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۱۴ ترکمنستان ۵٬۱۷۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۷۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۱۵ سنگاپور ۵٬۰۷۶٬۷۰۰ ژون ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۰۷۳% Statistics Singapore ۱۱۶ نروژn10 ۵۰٬۲۳۰۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۰۷۲% Official Norwegian Population clock ۱۱۷ امارات متحده عربی ۴٬۷۰۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۶۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۱۸ کستاریکا ۴٬۵۶۳٬۵۳۸ ۲۰۱۰ ۰٫۰۶۵% Official estimate ۱۱۹ جمهوری آفریقای مرکزی ۴٬۵۰۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۶۵% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۲۰ جمهوری ایرلند ۴٬۴۷۰٬۷۰۰ آپریل ۲۰۱۰ ۰٫۰۶۴% Irish Central Statistics Office estimate 2010 ۱۲۱ گرجستانn11 ۴٬۴۳۶٬۰۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۶۴% National Statistics Office of Georgia ۱۲۲ کرواسی ۴٬۴۳۵٬۰۵۶ ژانویه ۱, ۲۰۰۹ ۰٫۰۶۴% Eurostat estimate ۱۲۳ زلاندنو ۴۴٬۵۴۷۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۰۶۴% Official New Zealand Population clock ۱۲۴ لبنان ۴٬۲۵۵٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۶۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۲۵ لیبریا ۴٬۱۰۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۵۹% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۲۶ فلسطین ۳٬۹۳۵٬۲۴۹ ۲۰۰۹ ۰٫۰۵۶% Palestinian Central Bureau of Statistics ۱۲۷ بوسنی و هرزگوین ۳٬۸۴۳٬۱۲۶ ژون ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۰۵۵% Official estimate ۱۲۸ جمهوری کنگو ۳٬۷۵۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۵۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۲۹ پورتوریکو ۳٬۷۲۵٬۷۸۹ آپریل ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۵۳% 2010 census ۱۳۰ مولداویn12 ۳٬۵۶۳٬۸۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۵۱% National Bureau of Statistics of Moldova ۱۳۱ پاناما ۳٬۴۰۵٬۸۱۳ می ۱۶, ۲۰۱۰ ۰٫۰۴۹% Final 2010 census results ۱۳۲ موریتانی ۳٬۳۶۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۴۸% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۳۳ اروگوئه ۳٬۳۵۶٬۵۸۴ ژون ۳۰, ۲۰۱۰ ۰٫۰۴۸% Official estimate ۱۳۴ ارمنستان ۳٬۲۵۴٬۳۰۰ سپتامبر ۲۰۱۰ ۰٫۰۴۷% Monthly official estimate ۱۳۵ لیتوانی ۳٬۲۴۹٬۴۰۰ دسامبر ۲۰۱۰ ۰٫۰۴۷% Monthly official estimate ۱۳۶ آلبانی ۳٬۱۹۵٬۰۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۴۶% Institute of Statistics INSTAT Albania ۱۳۷ کویت ۳٬۰۵۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۴۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۳۸ مغولستان ۲۸٬۴۲۸۰۰ فوریه ۲۶, ۲۰۱۲ ۰٫۰۴% Official Mongolian population clock ۱۳۹ جامائیکا ۲٬۷۳۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۳۹% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۴۰ عمان ۲٬۶۹۴٬۰۹۴ دسامبر ۱۲, ۲۰۱۰ ۰٫۰۳۹% Preliminary census results ۱۴۱ لتونی ۲٬۲۲۹٬۵۰۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۰٫۰۳۲% Official Statistics of Latvia ۱۴۲ نامیبیا ۲٬۲۱۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۳۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۴۳ لسوتو ۲٬۰۸۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۴۴ اسلوونی ۲٬۰۴۸٬۹۵۱ ۱ اکتبر ۲۰۱۰ ۰٫۰۲۹% Official estimate ۱۴۵ جمهوری مقدونیه ۲٬۰۴۸٬۶۲۰ ژانویه ۱, ۲۰۰۹ ۰٫۰۲۹% Eurostat estimate ۱۴۶ بوتسوانا ۱٬۸۰۰٬۰۹۸ ۲۰۱۰ ۰٫۰۲۶% Official estimate ۱۴۷ گامبیا ۱٬۷۵۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۲۵% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۴۸ قطر ۱٬۶۹۶٬۵۶۳ آپریل ۲۰, ۲۰۱۰ ۰٫۰۲۴% Preliminary 2010 Census Results ۱۴۹ گینه بیسائو ۱٬۶۴۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۲۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۵۰ گابون ۱٬۵۰۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۲۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۵۱ استونی ۱٬۳۴۰٬۱۲۷ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۹% Official estimate ۱۵۲ ترینیداد و توباگو ۱٬۳۱۷٬۷۱۴ جولای ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۹% Official estimate ۱۵۳ موریس|موریس (جزیره)|موریس ۱٬۲۸۰٬۹۲۵ جولای ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۸% Official estimate ۱۵۴ سوازیلند ۱٬۲۰۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۵۵ تیمور شرقی ۱٬۱۷۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۷% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۵۶ جیبوتی ۸۷۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۵۷ فیجی ۸۵۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۵۸ بحرین ۸۰۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۵۹ قبرسn14 ۸۰۱٬۸۵۱ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۱% Eurostat estimate ۱۶۰ گویان ۷۸۴٬۸۹۴ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱۱% Official estimate ۱۶۱ بوتان (کشور) ۶۹۵٬۸۲۲ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱% Official estimate ۱۶۲ گینه استوایی [۲] ۶۹۳٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۶۳ کومورn15 ۶۹۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۶۴ مونته‌نگرو ۶۴۱٬۹۶۶ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۹% Official estimate ۱۶۵ ماکائو ۵۴۲٬۲۰۰ دسامبر ۳۱, ۲۰۰۹ ۰٫۰۰۸% Macau Statistics and Census Service ۱۶۶ جزایر سلیمان ۵۳۰٬۶۶۹ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۸% Official estimate ۱۶۷ صحرای غربی ۵۳۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۸% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۶۸ سورینام ۵۲۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۸% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۶۹ لوکزامبورگ ۵۰۲٬۱۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۷% Official estimate ۱۷۰ کیپ ورد ۴۹۱٬۵۷۵ ژون ۱۶, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۷% Official estimate ۱۷۱ مالت ۴۱۶٬۳۳۳ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۶% Eurostat estimate ۱۷۲ برونئی ۴۰۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۶% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۷۳ باهاما ۳۵۳٬۶۵۸ می ۳, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۵% Official estimate ۱۷۴ بلیز ۳۳۳٬۲۰۰ وسط ۲۰۰۹ ۰٫۰۰۵% Statistical Institute of Belize ۱۷۵ ایسلند ۳۱۸٬۴۵۲ ژانویه ۱, ۲۰۱۱ ۰٫۰۰۵% Statistics Iceland ۱۷۶ مالدیو ۳۱۷٬۲۸۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۵% Official estimate ۱۷۷ باربادوس ۲۵۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۷۸ وانواتو ۲۴۶٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۷۹ ساموآ ۱۸۷٬۰۳۲ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۳% Official estimate ۱۸۰ گوآم ۱۸۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۱ سنت لوسیا ۱۷۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۲ سائوتومه و پرینسیپ ۱۶۵٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۳ کوراسائو ۱۴۲٬۱۸۰ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۲% Official estimate ۱۸۴ سنت وینسنت و گرنادین‌ها ۱۰۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۵ جزایر ویرجین ایالات متحده ۱۰۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۶ آروبا ۱۰۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۲% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۷ گرنادا ۱۰۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۸ تونگا ۱۰۴٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۸۹ ایالات فدرال میکرونزی ۱۰۲٬۶۲۴ آپریل ۴, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% Preliminary census results ۱۹۰ کیریباتی ۱۰۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۹۱ جرسی ۹۲٬۵۰۰ دسامبر ۳۱, ۲۰۰۹ ۰٫۰۰۱% Official estimate ۱۹۲ آنتیگوا و باربودا ۸۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۹۳ جزایر ماریانای شمالی ۸۸٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۹۴ سیشل ۸۶٬۵۲۵ جولای ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% Official estimate ۱۹۵ آندورا ۸۴٬۰۸۲ دسامبر ۳۱, ۲۰۰۹ ۰٫۰۰۱% Official estimate ۱۹۶ جزیره من ۸۰٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۹۷ ساموای آمریکا ۶۹٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۹۸ دومینیکا ۶۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۱۹۹ برمودا ۶۴٬۵۶۶ جولای ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% Official estimate ۲۰۰ گرنزی ۶۲٬۲۷۴ مارچ ۳۱, ۲۰۰۹ ۰٫۰۰۱% Official estimate ۲۰۱ جزایر کیمن ۵۷٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۰۲ گرینلند ۵۶٬۴۵۲ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% Official estimate ۲۰۳ جزایر مارشال ۵۴٬۳۰۵ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% Official estimate ۲۰۴ سنت کیتس و نویس ۵۲٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۰۵ جزایر فارو ۴۸٬۵۶۱ دسامبر ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۱% Official statistics of the Faroe Islands ۲۰۶ جزایر تورکس و کایکوس ۴۰٬۳۵۷ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۰۶% Official estimate ۲۰۷ سنت مارتین ۳۷٬۴۲۹ ژانویه ۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۰۵% Official estimate ۲۰۸ لیختن‌اشتاین ۳۵٬۹۰۴ دسامبر ۳۱, ۲۰۰۹ ۰٫۰۰۰۵% Official estimate ۲۰۹ موناکو ۳۳٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۰۵% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۱۰ سن مارینو ۳۱٬۸۸۷ دسامبر ۳۱, ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۰۵% Monthly official estimate ۲۱۱ جبل طارق ۳۱٬۰۰۰ ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۰۴% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۱۲ جزایر ویرجین انگلستان ۲۸٬۲۱۳ ۲۰۰۸ ۰٫۰۰۰۴% Official estimate ۲۱۳ جزایر کوک ۲۳٬۴۰۰ سپتامبر ۲۰۱۰ ۰٫۰۰۰۳% Official monthly estimate ۲۱۴ پالائو ۲۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۳% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۱۵ آنگویلا ۱۵٬۲۳۶ ۲۰۱۱ ۰٫۰۰۰۲% Official estimate ۲۱۶ نائورو ۱۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۱۷ تووالو ۱۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۱۸ مونتسرات ۶٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۱۹ سینت هلینا ۴٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱% 2008 UN estimate for year 2010 ۲۲۰ جزایر فالکند ۳٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۵٪ 2008 UN estimate for year 2010 ۲۲۱ نیووی ۱٬۵۰۰ ۰٫۰۰۰۰۳٪ تخمین سازمان ملل متحد ۲۲۲ توکلائو ۱٬۲۰۰ ۰٫۰۰۰۰۳٪ تخمین سازمان ملل متحد ۲۲۳ واتیکان ۸۰۰ ۰٫۰۰۰۰۲٪ تخمین سازمان ملل متحد ۲۲۴ جزایر پیت‌کرن ۵۰ ۰٫۰۰۰۰۰۱٪ تخمین سازمان ملل متحد
2 نوشته شده در  سه شنبه 1390/12/09ساعت 22:8  توسط عاملی  | 

خلاصه کتاب «چگونه دیگران را شیفته ی خود کنیم»

خلاصه کتاب «چگونه دیگران را شیفته ی خود کنیم»

نویسنده: نیکلاس بوتمن

مترجم: هایده غلامی

انتشارات: طلایه

چندی پیش کتاب «چگونه دیگران را شیفته ی خود کنیم» را از دوستی قرض گرفته و مطالعه نمودم. هرچند این کتاب را جزو کتابهای «روانشناسی بازاری» و «عامه پسند» یافتم و توصیه های آن هم بیشتر با فرهنگ جوامع غربی همخوان است و برای ما به ویژه در ایجاد ارتباط با برخی اشخاص حساس یا افرادی از جنس مخالف می تواند مشکل ساز باشد ولی نکاتی در آن بود که البته از خواندن آن پشیمان نشدم و شما را هم به خواندن آن توصیه می کنم. گرچه آن نکات به موضوع این وبلاگ زیاد مرتبط نیست ولی به هرحال ممکن است برای دوستان مفید باشد.

بعلاوه قسمتی از دِین کسانی که از مطالب دست اول آنها در اینترنت استفاده کرده ام را ادا می کنم.

·     هنگام برخورد با کسی که خواهان ایجاد یک رابطه ی دوستانه با او هستید مستقیماً به چشمانش نگاه کنید. تماس چشمی یک تماس واقعی و قوی است. این نگاه نباید حالت «زل زدن» یا «خیره شدن» داشته باشد چون نتیجه ی آن فاجعه بار خوهد بود.(صفحه ی 25 خط 1)

·     در اولین برخورد توانایی برقراری رابطه ی شما به چهار مورد بستگی دارد:حالت، هماهنگی شما با رفتار ها و حرکات بدن و لحن و آوای صحبت کردن طرف مقابل، مهارتهای مکالمه ای و توانایی کشف حسی که طرف مقابل بیش از هرچیز بر آن تکیه می کند مانند بخشهای بصری، شنیداری و جنبشی.(صفحه ی 30 خط 9)

·     سعی کنید خود را هرچه بیشتر شبیه شخص مقابل کنید. چه از نظر ظاهر چه از نظر فکری و شخصیتی. این اصلاً به معنای «ریاکاری» نیست بلکه نشان دادن یا تکیه کردن برنکاتی از شخصیت خودتان است که همانند شخص مقابل است.(صفحه ی 41 خط 7)

·     برای شبیه بودن با طرف مقابل سعی کنید یک« زمینه ی مشترک» با وی بیابید.(صفحه ی 42 خط 1)

·     در موقعیتهای رودررو حالت شما بر خود شما مقدم است. (صفحه ی 51 خط 1)

·     از نشانه های زبان بدنی نوع «باز» که نمایانگر تمایل شما به ایجاد ارتباط است پاهای باز و دستهای روی رانها و کمی تمایل به جلو هنگام نشستن روی صندلی و باز بودن دکمه ی کت یا ژاکت که همگی حاوی پیامهای مثبت به طرف مقابل است. (صفحه ی 61 خط 9)

·     در زبان بدنی «بسته» حالت شما بیانگر محافظت، سرسختی، نگرانی و بی صبری است. بازوان بسته، حرکات بدنی سریع، شق و رق بودن بدن، نگاه مظطرب و نگران از نشانه های آن است. (صفحه ی 61 خط 20)

·     لبخند، چهره ی گشاده، بازخورد، کنجکاوی نشانه های تمایل است. در یک برخورد تصادفی یک نگاه سریع و فروبستن چشمها می گوید «من به شما اعتماد دارم».  یک نگاه طولانی علائم مثبت را تقویت می کند. (صفحه ی 63 خط 16)

·     تقریبا 55% آنچه ما بدان پاسخ می دهیم بصری، 38% شنیداری و 7% در ارتباط با کلمات واقعی است که ما به کار می بریم (صفحه ی 66 خط 6)

·     اگر می خواهید دیگران به شما اعتماد کنند همخوان عمل کنید. یعنی حرکات بدنی شما همان چیزی را بگوید که زبان شما می گوید. (صفحه ی 67 خط 3)

·     در برخورد با دیگران مقداری از هوشیاری خود را در جهت مسلط بودن بر خود و کنترل خود صرف کنید. (صفحه ی 72 خط 22)

·     اشتیاق بیش ازحد یکی از عوامل دلزدگی می باشد. زیاد لبخند نزنید، سعی نکنید بیش از حد شوخ باشید، زیاد از حد مودب نباشید وزیادی آقا منشانه رفتار نکنید.  (صفحه ی 74 خط 8)

·     هماهنگی ها شامل موارد زیر است: حرکات بدنی، بیانات چهره، حرکات سر، تنفس، ضرب آهنگها بلندا، لحن، سرعت، زیرو بم، آهنگ، کلمات.

·     در یک دیدار دوستانه لحن، ریتم، حرکات بدن و... دو طرف ناخودآگاه تاحدودی همانند می شود. (صفحه ی 80 خط 8)

·     اقتباس حالت بدنی یک شخص به شما کمک می کند به صورت نسبی احساس او را درک کنید.(صفحه ی 94 خط 7)

·     هماهنگی شما با تنفس شخص مقابلتان در وی احساس امنیت و آرامش درست می کند.(صفحه ی 96 خط 1)

·     حرکات رتمیک طرف را تا جایی که جنبه ی تقلید به خود نگیرد با حرکات خود پاسخ گویید. بسیار مهم است که او متوجه این کار شما نشود. (صفحه ی 96 خط 10)

·     پاسخ سؤالات بسته فقط «بله» یا «نه» است و موجب کوتاه شدن سریع مکالمه می شوند ولی سوالات «باز» طرف را وادار به پاسخ طولانی تر و توضیح می کنند و معمولاً با این کلمات آغاز می شوند: «چرا»، «کِی»، «چی»، «کجا»، «چطوری». (صفحه ی 102 خط 8)

·     با علاقه مندی و شوروشوق به سخنان طرف مقابل گوش دهید و درباره ی حرفهای او فکر کنید و به سخنانش با حالت صورت یا اصوات عکس العمل نشان دهید. سعی نکنید در باب موضوعی که او سخن می گوید درباره ی خودتان حرفی بزنید.]متوجه شدی؟[ (صفحه ی 114 خط 18)

·     تعریف و تمجید دیگران را با مهربانی بپذیرید و از تواضع بیش از حد یا خود بینی اجتناب کنید. می توانید بگویید «متشکرم» یا «متشکرم، شما لطف دارید». اگر می خواهید رابطه را ادامه دهید توضیح بیشتری را به آن اضافه کنید.(صفحه ی 117 خط 2)

·     چاپلوسی و تملق بیش از حد، سخنان کلیشه ای خسته کننده و اضهارات بزرگ منشانه بوی ریاکاری می دهند و می تواند توهین تلقی شود]البته در فرهنگ ما بسیاری آنرا دوست دارند!![  از سوی دیگر یک ستایش صادقانه می تواند سبب اعتماد به نفس شود و حتی رابطه را به سطحی صمیمانه تر و شخصی تر ارتقاء دهد(صفحه ی 117 خط 15)

·     تنفس شکمی بهترین (از نظر پزشکی) و آرامبخش ترین نوع تنفس است. در این حالت شکم شما(و نه سینه های شما) بالا و پایین می رود و تنفس شما ریتم آرام تر ی دارد. (صفحه ی 119 خط 3)

·     مهم نیست چقدر پرشور باشید. هرگز سخن دیگران را قطع نکنید. شکوه و شکایت نکنید، از انتقاد بپرهیزید، سرزنش نکنید. تا جایی که می توانید از دادن پاسخهای یک کلمه ای اجتناب کنید.(صفحه ی 120 خط 11)

·      هیچ چیز به اندازه ی حرف زدن با کسی که فکرش جای دیگری است تشویش آمیز نیست. در نهایت بوی بد دهان یا ته مانده ی غذا روی دندان شما را از چشم هم صحبتتان می اندازد (صفحه ی 121 خط 1)

·      آنچه که مردم می بینند سه برابر بیش از آنچه می شنوند بر آنها تأثیر دارد.(صفحه ی 122 خط 2)

·     برای آنکه در خاطر مردم بمانید باید در لحن، لباس، نام، صورت و... شما یک نکته ی غیرمعمول وجود داشته باشد.(صفحه ی 124 خط 17)

·     تحقیقات نشان داده اند که در فرهنگ ما(کانادایی ها) 55% مردم از طریق دیدن، 15% از طریق شنیدن و 30% از طریق حواس فیزیکی یا جنبشی برانگیخته می شوند. (صفحه ی 135 خط 3)

·     بصریها به وضوح فکر می کنند وسریع حرف می زنند، جنبشیها آرام و شنیداریها در حد میان ایندو قرار دارند.(صفحه ی 145 خط)

·     بصریها توجه خاصی به ظاهر اشیاء و ظاهر خودشان دارند و تا سند و مدرکی نبینند باور نمی کنند. آنها تصویری فکرمی کنند و هنگام حرف زدن دستهایشان را حرکت می دهند و به چپ و راست نگاه می کنند. آنها تمایل دارند لباسهای شیک و بی عیب و نقص بپوشند و سر و بدن خود را راست نگاه می دارند و اعتماد به نفس دارند و خواهان کنترل اوضاع هستند. (صفحه ی 146)

·     افراد شنیداری عاشق گفتگو هستند و به صدا ها واکنش نشان می دهند. آنها لحن صدای آهنگین، آرام، اغواکننده و حساسی دارند. هنگام صحبت از بصریها حرکات کمتری دارند. فکر می کنند شیک لباس می پوشند درحالی که چنین نیست]راست میگه!![ آنها بیشتر در جایی کار می کنند که صدا در جریان است مانند وکلا، معلمها، مشاورین و نویسندگان.

·     برای جنبشیها همه چیز باید مستحکم، خوش ساخت و معقول باشد. حرکات و صدا و سخن گفتن آرامی دارند تا جایی که ممکن است شنیداری ها و بصری ها را خسته کنند. هنگام صحبت اغلب به پایین نگاه می کنند. از لباسهای راحت و با رنگ ملایم لذت می برند. اغلب «فنی کار» ها افراد جنبشی هستند.

 

 

2 نوشته شده در  یکشنبه 1390/11/09ساعت 23:38  توسط عاملی  | 

همکاران محترم

1. مهلت شرکت در مسابقه طرح درس نویسی از کتاب جغرافیا۱   و تولید نرم افزارهای روشهای تدریس فعال با بهره گیری از  ICT    ( از هر موضوع جغرافیایی)    تا تاریخ 91/1/15 تمدید شد.

2. در تدوین مقالات، اولویت با موضوعاتی از قبیل: معرفی شیوه های نوین ارزشیابی ، تولید و معرفی نرم افزارهای روشهای تدریس فعال با بهره گیری از ICT، طرح درس نویسی با محوریت بهره گیری از ICT،چگونگی تدوین سئوالات مفهومی و استاندارد، و طراحی یک نمونه سئوال مفهومی و استاندارد از کتاب جغرافیا (1) می باشد.

3. بسته های آموزشی مربوط به کارگاه مجازی آموزش چگونگی تدوین سئوالات مفهومی و استاندارد جغرافیا را میتوانید ازسایت: http://geographic.nkhschool.ir/ دریافت نمایید.

 

4. منابع مسابقه کتابخوانی جغرافیا که در قالب لوح فشرده طی نامه شماره 5800/55033/4073- 90/8/22 ارسال گردیده است، در گروههای اموزشی موچش موجود است. در صورت تمایل می توانید استفاده نمایید.

5. لطفا هر انتقادی که نسبت به کتاب استان شناسی در نظر دارید به هر روشی که می توانید  به گروه جغرافیای منطقه ارسال نمایید.

گروه جغرافياي متوسطه موچش

2 نوشته شده در  پنجشنبه 1390/10/29ساعت 10:50  توسط عاملی  | 

پیام برای خانم روست

همکار محترم در صورت تمایل  لطف کرده برای یک درس از دروس جغرافیا 1 یک طرح درس نوشته، آنرا در کلاس اجرا نموده و از آن فیلم برداری کنید تا هم در مسابقه ی تولید محتوای الکترونیک و هم مسابقه ی طرح درس نویسی شرکت داده شوید.

با تشکر

ضمنا نام شما در لیست شرکت کنندگان مسابقه ی کتابخوانی درج گردید.

باتشکر مدیر وبلاگ

2 نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/19ساعت 22:14  توسط عاملی  | 

موضوعات و شرایط چاپ مقالات و مطالب علمی جهت درج در نشریه­

همکار محترم

سلام عليكم

    با احترام، پیرو نامه­ های 5800/55588/4073 مورخ 90/8/25  و 5800/63022   مورخ  90/9/27 ، به منظور حسن اجرای برنامه­ های دبیرخانه راهبری درس جغرافیا : (چگونگی تدوین سوالات مفهومی و استاندارد جغرافیا، مسابقه ­ی تولید نرم­ افزارهای روشهای تدریس فعال، مسابقه طرح درس نویسی، مقاله نویسی و ....)، بدین وسیله بنا به اعلام دبیرخانه درس مربوط، موضوعات و شرایط چاپ مقالات و مطالب علمی جهت درج در نشریه­  "دو فصلنامه ی آموزه ­های جغرافیایی " به شرح ذیل اعلام می­گرد. مستدعی است، موضوع به اطلاع کلیه دبیران جغرافیا رسانیده شود. : 

الف) موضوعات مقالات :

1 معرفی شیوه های نوین ارزشیابی

2 تولید و معرفی نرم افزارهای روشهای تدریس فعال با بهره گیری از ICT .

3 طرح درس نویسی با محوریت بهره گیری از ICT .

4 چگونگی تدوین سئوالات مفهومی و استاندارد .

5 طراحی یک نمونه سئوال مفهومی و استاندارد از کتای جغرافیا (1) .

6 اخبار جغرافیایی ( جهان ایران استان )

7 پژوهش های جغرافیایی

ب) شرایط چاپ مقالات :

1– مقاله باید دارای چکیده ، مقدمه و کلید واژه باشد .

2– مقالات در محیط Word 2003 و با فونت 14B Lotus   تایپ شود .

3. برای ارتقاء کیفی چاپ، اصل نقشه ها و تصاویر ارسال شود و یا کپی های واضح همراه مقاله باشد .

4. درج پست الکترونیکی مولف یا مترجم مقالات ذیل نام پدید آورنده ضروری است .

5  . زیرنویس ها و منابع باید کامل و شامل نام اثر، نام نویسنده، نام مترجم، محل نشر ، ناشر و شماره ی صفحه ی مورد استفاده باشد.

     ضمناً برای اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه راهبری درس جغرافیا http://geographic.nkhschool.ir/  مراجعه شود.

2 نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/19ساعت 22:7  توسط عاملی  | 

منابع مسابقه کتابخوانی جغرافیا در سال تحصیلی 91 -90
همکاران محترم با سلام

بدینوسیله منابع مسابقه کتابخوانی جغرافیا در سال تحصیلی 91 -90 را به شرح زیر به اطلاع می رساند.

الف) مجله رشد آموزش جغرافیا شماره 94 (بهار 1390) شامل مقالات زیر :

1. پل زدن میان فرهنگ ها از طریق آموزش جغرافیا

2. گنبدهای نمکی ایران

3. کاهش مخاطرات شهری

4. مسائل و مشکلات دریاچه ی زریبار و ارائه راهکارهایی برای حل آنها

ب) مجله رشد آموزش جغرافیا شماره 95 (تابستان 1390) شامل مقالات زیر :

1. تحلیلی بر بلند مرتبه سازی و معایب آن در ایران

2. نگرشی بر مدیریت منابع آب روستایی در ایران

3. عوامل موثر بر تشکیل و گسترش کویرهای ایران

مجله رشد آموزش جغرافیا شماره 96 (پاییز 1390) شامل مقالات زیر :

1. قرآن و پیدایش جهان

2. آموزش جغرافیا در برزیل

3. مخاطرات ناپایداری های دامنه ای در رویکرد مدیریت کارآمد خطر و خطرپذیری

نشانی مجله رشد آموزش جغرافیا www,Roshdmag.ir


2 نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/12ساعت 23:3  توسط عاملی  | 

شیوه نامه مسابقه تولید نرم­ افزارهای روشهای تدریس فعال با بهره­ گیری از ICT

شیوه نامه مسابقه تولید نرم­ افزارهای روشهای تدریس فعال با بهره­ گیری از ICT

در عصر انفجار اطلاعات، مواد و رسانه ­های آموزشی متنوعی به دنیای تعلیم و تربیت عرضه شده است که هر کدام به نوبه خود در بهبود کیفی و کمی آموزش نقش به سزایی داشته­ اند. استفاده از این منابع علاوه بر افزایش عمق و سطح آموزش، می­تواند به تسهیل فرایند یاددهی یادگیری کمک شایان توجهی بنماید. در عمل نیز ثابت شده است چنانچه فن آوری ­های گوناگون همراه با کارکردهای جدید و وظایف آموزشی نیروی انسانی، به گونه ای آگاهانه باهم به­ کار گرفته شوند، کارآیی و سودمندی فرایند یاددهی یادگیری از کیفیت خوبی برخوردار خواهد شد. بنابراین استفاده بهینه از چند رسانه ­ای ها در آموزش جغرافیا و انتقال مفاهیم جغرافیایی در کوتاهترین زمان ممکن اجتناب ناپذیر است. از این رو، موفقیت معلم در امر آموزش مستلزم کسب دانش نظری و عملی کافی در مورد فن­آوری­ های آموزشی و کاربرد دقیق آنها در کلاس درس است و در این راستا، هدایت دوره­ های ضمن خدمت به سوی آموزش ICT ، تجهیز آموزشگاه­ها به امکانات نرم­ افزاری و سخت افزاری (هوشمندسازی مدارس) و از همه مهم تر، برگزاری مسابقه تولید نرم افزارهای روشهای تدریس فعال با بهره گیری از ICT و ایجاد انگیزه میان دبیران جغرافیا در جهت تولید محتوای چند رسانه ای و استفاده از آن در تدریس، می­ تواند به این مهم جامه عمل بپوشاند.

اهداف :

1. بسترسازی و نهادینه کردن گسترش فن­آوری ICT در فرایند یاددهی یادگیری

2. تسهیل و تعمیق آموزش جغرافیا با استفاده از ICT

3. ارتقای مهارت دبیران جغرافیا در تولید محتوای الکترونیکی

4. ترغیب و تشویق و ایجاد رقابت سازنده بین همکاران به منظور ارائه تدریس فعال با بهره­ گیری از ICT

5. افزایش جذابیت کلاس آموزش جغرافیا و کمک به درک سریع­ تر مفاهیم جغرافیایی

6. آشنایی و معرفی بهترین روشهای تدریس همکاران

موضوعات و چگونگی تولید نرم­ افزار

این مسابقه، تولید هر نوع محتوای چند رسانه ­ای مرتبط با سرفصل­ ها و موضوعات برنامه درسی جغرافیا را( که با هریک از روشهای زیر تهیه شده باشد) در بر می­گیرد :

1. تهیه برنامه تدریس جغرافیا با استفاده از:

الف) multi media builder

ب) Flash

ج) PowerPoint

د) سایر نرم­ افزارهای تولید محتوای چندرسانه­ ای

2. تدریس یک درس جغرافیا در کلاس با بهره ­گیری از ICT و تهیه فیلم مراحل آن.

یادآوری: دبیران محترم جغرافیا می ­توانند با استفاده از روشهای ابتکاری و خلاقانه خود ضمن تدریس یک درس در کلاس، از مراحل تدریس و روشهای ابتکاری خود فیلم­برداری نموده و یک برنامه آموزشی تولید نمایند.

3. تولید فیلم آموزشی جغرافیا ( با رعایت نکات فنی تهیه فیلم )

4. تولید کلیپ آموزشی جغرافیا (آموزش یک مفهوم جغرافیایی در کلاس، تدریس در محیط واقعی، فیلم­برداری از پدیده­ های جغرافیایی مرتبط با یکی از مباحث و موضوعات جغرافیا و صداگذاری آن)

و ..........


مراحل و نحوه اجرا :

1. ارسال بخشنامه به شهرستانها و درج در وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان (هفته دوم آذر ماه 90)

2. اطلاع رسانی به دبیران جغرافیا توسط گروه درسی شهرستان (هفته سوم و چهارم آذر ماه 90)

لازم به یادآوری است که سرگروههای محترم درسی جغرافیای شهرستانها، مناطق و نواحی آموزشی، ضمن ارسال دستورالعمل مسابقه به کلیه ­ی آموزشگاههای متوسطه و پیش دانشگاهی، نسبت به تشکیل جلسه توجیهی برای دبیران جغرافیای شهرستان مربوط اقدام نمایند.

3. مهلت تولید نرم ­افزار، فیلم آموزشی و........ توسط دبیران جغرافیا و تحویل آن به سرگروه درسی شهرستان ( 20 بهمن ماه90 )

4. مهلت ارسال (لوح های فشرده به همراه لیست مشخصات دبیران شرکت کننده در این مسابقه) به گروه جغرافیای استان ( 25 بهمن90 )

5. ارسال(لوح های فشرده به همراه لیست مشخصات کلیه دبیران شرکت کننده) به دبیرخانه کشوری راهبری درس جغرافیا توسط گروه جغرافیای استان ( 30بهمن 90)

6. زمان داوری و اعلام نتایج در سطح کشوری متعاقباً اعلام می گردد :

ارزیابی و داوری در سطح کشوری توسط دبیرخانه راهبری درس جغرافیا صورت می گیرد و پس از اعلام نتایج، به برگزیدگان کشوری توسط دبیرخانه مربوط لوح تقدیر و هدیه مناسب اهداء می گردد. سایر شرکت کنندگان نیز در سطح استان مورد تقدیر قرار می گیرند.

تذکرات مهم:

  1. تنها دبیران رشته تخصصی جغرافیا که در دوره­ ی متوسطه و پیش­ دانشگاهی اشتغال دارند، می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
  2. لازم است، محتوای تولید­ شده (نرم ­افزار، فیلم و .... ) توسط خود دبیر انجام گرفته ­باشد.
  3. محتواهای تولید شده (نرم افزار، فیلم، کلیپ و ....) که بعد از مهلت فراخوان به گروه جغرافیای استان و یا دبیرخانه راهبری درس جغرافیا ارسال گردد، مورد ارزیابی قرار نمی­ گیرد.

2 نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/12ساعت 23:1  توسط عاملی  | 

نقشه ایران با قابلیت زوم بالا و بسیار سبک
نقشه ایران با قابلیت زوم بالا و بسیار سبک
2 نوشته شده در  یکشنبه 1390/09/27ساعت 21:0  توسط عاملی  | 

مسافرت ارزان قیمت به نقاط توریستی جهان و برقراری ارتباط با مردم دیگر این کره سبز آبی

مسافرت کوله به دوشی!

کوله به دوشی (Backpacking) واژه ای است که به طور تاریخی برای بیان شکلی از مسافرت بین المللی مستقل و بسیار كم هزینه استفاده شده است. واژه هایی مانند مسافرت مستقل و یا مسافرت کم خرج (Budget Travel) اغلب به جای کوله به دوشی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. عواملی که به طور سنتی کوله به دوشی را از سایر انواع گردشگری جدا می کنند شامل موارد زیرند که البته محدود به آنها نمی شوند:

1- استفاده از وسایل نقلیه عمومی به عنوان وسیله سفر درون شهرها یا بین شهرهای یک کشور، یا استفاده از سرویس های هوایی ایمن و ارزان برای مسافرت بین کشورهای دور، یا استفاده از قطار یا اتوبوس به عنوان روش اصلی حمل و نقل

2- ترجیح به استفاده از هاستل (مهمانخانه ارزان قیمت - Hostel) به جای استفاده از هتل های متداول جهت کاهش هزینه های سکونت به کمتر از یک دهم اقامت در یک هتل معمولی (هزینه سفر شما با این تدبیر بسیار بسیار ارزان خواهد شد علاوه بر اینکه بسیار هم به شما خوش خواهد گذشت!)

3- طولانی تر بودن سفر نسبت به تعطیلات معمولی جهت زندگی با مردم یک کشور برای یافتن نقاط ضعف یا قوت زندگی آنها، به جای عبوری رد شدن از کنار آنها در یک مسافرت با تور گردشگری گران قیمت!

4- استفاده از کوله پشتی یا چمدان کوچک چرخ دار برای حمل وسایل شخصی

5- اشتیاق برای ملاقات و آشنایی با محلی ها و آشنایی با نحوه زندگی آنها، نوع غذا خوردنشان، نوع موسیقی و هنرهای محلی آنها در کنار دیدن جاذبه های گردشگری.

 

تعریف یک کوله به دوش با حضور مسافران از نواحی و فرهنگ های مختلف، تکامل یافته است و به همین ترتیب تکامل خواهد یافت که این امر مانع از تعریفي سفت و سخت و جامع برای کوله به دوشي مي شود.

تحقیقات نشان می دهد که کوله به دوش ها یک گروه ناهمگون از جهت تنوع منطق و معانی مرتبط با تجربه های سفرشان را تشکیل می دهند (مثلا می توانید اولین قرار سفر کوله به دوشی خود را با دوستان فیس بوک یا یاهو مسنجر خود تنظیم نمایید!). آنها همچنین تعهدی مشترک به یک شکل نهادینه نشده از سفر را از خود بروز می دهند که هسته مرکزی هویت فردی آنها به عنوان یک کوله به دوش را تشکیل می دهد.


کوله به دوشی به عنوان یک سبک زندگی و به عنوان یک پیشه در سال های بعد از 2000 و به خاطر ظهور خطوط هوایی ارزان قیمت، مهمانخانه های فوق العاده ارزان و شیک (هاستل ها) و اقامتگاه های ارزان قیمت در جای جای نقاط دنیا، و ارتباطات دیجیتال و منابعی که طراحی، اجرا، و تداوم یک سفر دراز مدت کوله به دوشی را آسان تر از قبل کرده اند، به طور چشمگیری رشد داشته است.


یکی از مرام های اصلی کوله به دوشی حس اجتماع و اجتماعی بودن است. این مرام ممكن است در هنگام اقامت در یک خوابگاه يا مهمانخانه با تلويزيون و آشپزخانه مشترک و يا هم مسیر شدن با سایر مسافران، خریدن بلیط قطار یا اتوبوس و .... باشد، اما چیزی که مهم است تجربه مشترک و دسته جمعی است. و همین باعث می شود که من بیشتر توان خود را برای تشویق ایرانیان به رفتن مسافرت کوله به دوشی در خارج از کشور، به جای مسافرت با ماشین در داخل کشور قرار دهم.

کوله به دوش ها اغلب اطلاعات خود را با يكديگر مبادله مي كنند تا علاوه بر افزودن دانش خود در پول نيز صرفه جويي كنند. اطلاعات یک کوله به دوش می تواند حتي از چیزی که در آخرین کتاب های راهنمای گردشگری برای مقاصد مختلف نوشته شده است بروز تر و کاراتر باشد.  

احساس دست یافتن به واقعیت نیز در کوله به دوشی از اهمیت برابری با اجتماعی بودن برخوردار است. کوله به دوشی علاوه بر مرخصی و تعطیلات رفتن، بیشتر ابزاری است برای تحصیل و یادگیری خِرد از دیگر مردم جهان.

کوله به دوش ها می خواهند تا مقصد سفر "واقعی" را تجربه کنند تا اینکه از بسته های گردشگری تهیه شده توسط گردشگری تجاری استفاده کنند. همچنین احساس حرکت پنهانی در پشت صحنه و مشاهده زندگی حقیقی با درگیری بیشتر با افراد محلی نیز در میان کوله به دوش ها وجود دارد.

 

جنبش اخلاقی Leave No Trace

اغلب کوله به دوش ها عمدا تلاش می کنند تا اثری از خود بر روی زمینی که در حال سفر بر روی آن هستند نگذارند. این رفتار شامل عبور حتی الامکان از مسیرهای از قبل عبور شده (پاخور ها)، عدم جابجایی اجزاء طبیعت، و عدم به جای گذاری زباله یا هر چیز غیر طبیعی در طبیعت می شود. جنبش اخلاقی Leave No Trace یک مجموعه رهنمود برای کوله به دوشی با اثر گذاری کم در طبیعت ارائه می دهد:

 "چیزی جز ردپا به جا نگذارید. چیزی جز عکس نگیرید. چیزی را جز زمان نکشید. چیزی را جز خاطرات برای خود نگه ندارید".

امروزه بسياري از نهادها و گروههاي مختلفي كه به نوعي با طبيعت در ارتباط نزديك هستند،‌ روش های LEAVE NO TRACE را به اجرا مي گذارند.

"اگر شما قادر بوده ايد زباله اي را بر پشت خود حمل كرده و به طبيعت ببريد، پس آنقدر هم توان داريد كه آن را با خود باز گردانيد!"

 و يا:

"محل استقرار خود در طبيعت را طوري ترك نماييد كه وقتي پس از چند روز به آن نقطه نظر افكنده شد، مشكل بتوان گفت كه شخص يا اشخاصي در آن نقطه مستقر بوده اند."

و این تعلیمات همان چيزي است كه از آن بعنوان سياست " كمترين اثرگذاري بر محيط هاي طبيعي" ياد مي گردد. اين روش ها و سياست ها، اگر در جامعه نهادينه شوند، كمك واقعا بزرگي به حفظ آنچه كه از منابع طبيعي ارزشمند ما باقي مانده است مي كنند.  مخصوصا برای روز "سیزده بدر" می توان این افکار را مدام تبلیغ کرد تا در بین جامعه ایرانی رهنمودهای این جنبش جایگاه خود را پیدا کند!

با این طرز فکر، شما و دوستانتان هم کوله به دوش شوید و به نقاط توریستی دنیا در کشورهای فقط پیشرفته یا در حال توسعه سفر کنید و از نزدیک با نحوه زندگی و طرز تفکر مردم ملل مختلف آشنا شوید و ذهن خود را هر روز بیشتر از دیروز به واسطه معاشرت با مردم مختلف باز تر و باز تر کنید.

 نقل از وبلاگ

http://arteshesabz.blogspot.com/2010/08/blog-post_15.html

2 نوشته شده در  دوشنبه 1390/09/14ساعت 16:55  توسط عاملی  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Koodak";}
زمين شناسي عمومي و واحدهاي ساختاري ايران                                                                 پهنه هاي ساختاري اصلي خاورميانه فصل اول: زمين شناسي عمومي و واحدهاي ساختاري ايران:   1.            مروري بر واحدهاي تكتونيكي در ايران   از پروتروزوئيك تاكنون تمامي مراحل زمين ساختي مربوط به چرخه ويلسون در ايران رخ داده و هم اكنون نيز غالب اين مراحل در حال تكوين مي باشند. از ريفت هاي درون قاره اي(نظير گسل ده شير) تا منطقه فرورانش(فرورانش بقاياي نئوتتيس به زير مكران) و مناطق برخورد قاره – قاره(برخورد صفحه عربستان با صفحه ايران زمين در امتداد گسل اصلي زاگرس). ‌در هر كدام از اين مراحل زمين ساختي محيط هاي ساختاري، ماگمايي، ‌دگرگوني و رسوبي خاصي بوجود آمده اند و در هر كدام از اين محيط ها كانسارهاي خاصي تشكيل گرديده اند. پهنه هاي رسوبي-  ساختاري عمده ايران   تجزيه و تحليل متالوژني ايران مستقيما با ويژگي‌هاي زمين شناسي و زمين شناسي ساختماني ايران در ارتباط مي باشد لذا عمده ترين و اصلي ترين واحدهاي تكتونيكي ايران را كه به قرار زير است بطور مختصر توصيف نموده و سپس به بحث تكامل ژئوديناميكي ايران مي پردازيم. تقسيم بندي كلي واحدهاي ساختاري ايران عبارت است از:   1.1.   زاگرس الف: دشت خوزستان: اين دشت شامل بخش گسترده اي از دشت وسيع بين النهرين است و از نظر ساختاري جزيي از پلاتفرم عربي محسوب مي شود. از نظر ساختاري نسبتا ساده و تنها چين خوردگي هاي بسيار ملايم با روند شمالي – جنوبي كه از محور چين‌خوردگي كلي پلاتفرم عربي تبعيت مي كند در آن مشاهده مي شود. چاه‌هاي نفتي عمده در اين دشت قرار دارند و بررسي‌هاي ژئوفيزيكي نشان دهنده آن است كه سازندهاي دوران پالئوزوئيك در اين ناحيه وجود دارند. ب: زاگرس چين‌خورده: اين منطقه كه كوه‌هاي زاگرس را شامل مي‌شود در جنوب غربي ايران قرار دارد و در سمت شرق توسط گسل ميناب محدود مي شود. ساخت زمين شناسي آن ساده و ملايم و شامل مجموعه اي از تاقديس هاي نزديك و به هم فشرده با سطح محوري معمولا قائم و روند شمال‌غربي – جنوب‌شرقي است.   چينه شناسي: رسوبات چين خورده اين منطقه بطور متناوب از سنگ آهك و دولوميت همراه با مارن و مارن‌هاي آهكي تشكيل شده است كه با چينه بندي كم و بيش ظريف مشخص‌اند. منطقه چين خورده زاگرس از دوره ترياس پسين به بعد وضعي كاملا متفاوت از ساير قسمت‌هاي ايران داشته و حوضه اي با فرونشيني مداوم توام با رسوبگذاري را تشكيل مي داده است‌(ناوه زاگرس). ‌در اين حوضه ضخامت رسوبات دريايي بالغ بر چند هزار متر است كه بطور همشيب رسوبات پلاتفرم پالئوزوئيك را در ناحيه زاگرس مي پوشاند. ضخامت زياد رسوبات نمكدار كامبرين پيشين در شرق زاگرس كاملا مشابه شرق عربستان و شرق ايران مركزي است. بطور كلي رسوبات ضخيم زاگرس منحصرا در مراحل آخر كوهزايي پليو - پليستوسن چين خورده است و آنها را مي توان به سه قسمت تقسيم كرد: آ – رسوبات تا اواخر ترياس با ويژگي‌هاي پلاتفرمي. ب – رسوبات اواخر ترياس تا ميوسن از نوع رسوبات زمين ناوديسي. پ – رسوبات كنگلومرايي همزمان يا بعد از كوهزايي آلپي پسين مربوط به زمان پليو – پليستوسن. در رسوبات كولابي كامبرين پيشين، ژوراسيك و ميوسن، چين‌هاي ناهماهنگ متعددي تشكيل شده و گنبدهاي نمكي كامبرين در غرب چين‌خوردگي زاگرس تغييرات مختصري در سيستم كلي چين خوردگي ايجاد كرده‌اند. در جنوب زاگرس رشته ارتفاعات تپه ماهوري به سن آلپي كه ذخاير بزرگ نفتي را در بر دارند تا قسمتي از منطقه ساحلي خليج فارس گسترش مي يابند. اين تپه ها بيشتر از رسوبات ميوسن بالايي و پليوسن تشكيل شده اند.   ماگماتيسم و متامورفيسم: فعاليت‌هاي آتشفشاني در منطقه چين خورده زاگرس وجود ندارد فقط در گنبدهاي نمكي آثاري از سنگهاي نفوذي از قبيل دياباز و ريوليت مشاهده شده است كه سن آنها را به اواخر پركامبرين نسبت مي دهند. از نظر فعاليت‌هاي دگرگوني نيز به جز قطعاتي از سنگهاي دگرگوني كه در گنبد هاي نمكي ديده شده است رخنمون ديگري وجود ندارد.   جايگاه تكتونيكي: افتخارنژاد(1359) بر آنست كه بخش چين خورده زاگرس همراه با بخشي از آذربايجان كه از دوره سيلورين تا پرمين در آن رسوبگذاري صورت نگرفته احتمالا بخشي از پلاتفرم بالا آمده پالئوزوئيك ايران را تشكيل داده است. ‌از زمان پرمين تا اواخر ترياس حوضه رسوبي كم عمقي اين منطقه را در بر داشته و رسوبات تخريبي، ‌كربناتي و رخساره هاي محلي مركب از شيل و رسوبات تبخيري در آن بوجود آمده است. ‌از اواخر ترياس به بعد اين ناحيه به يك ناوه عميق تبديل شده است. به نظر مي رسد زاگرس قسمت حاشيه اي و پرتحرك صفحه عربي بوده و در مراحل انتهايي رسوبگذاري در اين حوضه زمين ناوديسي در اثر تغييرات تدريجي امتداد نيروهاي فشارشي، محور چين خوردگي به سمت جنوب غرب متمايل شده است. كاني زايــــــي: اگر چه شماري ذخاير فلزي مس و سرب و روي را در اين كمربنــــد شناسايي شده ولي مهمترين ذخايرمعدني غير فلزي موجود در آن عبارت است از: ذخايري همچون بوكسيت، فسفات رسوبي، سلستين، بيتومين، سنگ گچ، دولوميت و سنگ‌هاي آهكي با درجه خلوص بالا، سنگ نمك، ‌پتاس و خاك سرخ. پ – منطقه رورانده زاگرس: در اين منطقه، سنگ‌هاي مزوزوئيك به طرف جنوب غربي رانده شده و با ساختارهاي فلسي روي بخش هاي فوقاني سنگهاي مزوزوئيك و سنگهاي سنوزوئيك قرار گرفته است. روراندگي زاگرس با امتداد مستقيم و شمال غربي – جنوب شرقي نشانگر يك شكستگي بسيار عميق و قديمي است كه مرز پلاتفرم عربي وايران زمين را مشخص مي كند. چينه شناسي: بهترين بيرون‌زدگيهاي پالئوزوئيك مرتفع را مي توان در كوه گهكم، فراغون، زرد كوه و كوه دنا مشاهده كرد. سيلورين با رخساره شيلهاي تيره رنگ در كوه گهكم و شمال فراغون، زرد كوه و كوه دنا قابل مشاهده است. سيلورين با رخساره شيلهاي تيره رنگ در كوه گهكم و شمال فراغون مشخص مي شود و واحدهاي چينه شناسي ديگر پالئوزوئيك (باروت، زاگون، لالون و ميلا) و سنگهاي اوردويسين در زردكوه دنا گسترش دارند. از دوره پرمين به بعد شرايط رسوبي، به منطقه چين خورده زاگرس شباهت زيادي پيدا مي كند. نقشه زمين شناسي ايران   وجود سنگهاي اولترابازيك و افيوليت همراه با راديولاريت ها كه در نواحي كرمانشاه و نيريز از گسترش زيادي برخوردارند از ويژگيهاي منطقه رورانده زاگرس است و آن را از منطقه چين خورده زاگرس متمايز مي نمايد. همچنين يك نبود چينه‌شناسي قبل از ماستريشتين، ‌در كرتاسه بالايي از ويژگيهاي زاگرس مرتفع بشمار مي آيد و تاكنون در زاگرس چين خورده گزارش نشده است.   ماگماتيسم و متامورفيسم: زاگرس مرتفع از نظر فعاليتهاي ماگمايي و دگرگوني با زاگرس چين خورده تفاوتهايي دارد. بطوريكه وجود فعاليتهاي آتشفشاني زير دريايي در دوران مزوزوئيك همراه با مجموعه هاي افيوليتي نيريز و كرمانشاه نشاندهنده فعاليتهاي شديد ماگمايي در اين منطقه است.   جايگاه تكتونيكي: روراندگي زاگرس با امتداد شمالي – جنوبي و شمال غربي – جنوب شرقي نشانگر يك شكستگي بسيار قديمي است كه مرز پلاتفرم عربي وايراني را مشخص مي كند. اولين بار در شروع كامبرين عوامل اين شكستگي فعال بوده اند. فعاليت دوباره زمين ساختي در ترياس بالايي – لياس همزمان با تشكيل نئوتتيس اتفاق افتاده و شرايط اين حوضه را تغيير داده است. بطور كلي براي بخش رورانده زاگرس مي توان چهار مرحله در نظر گرفت: • تا اواخر ترياس بخشي از پلاتفرم ايران زمين بوده است. • در ژوراسيك به صورت ناوه عميقي بوده و رسوبات دريايي راديولاريتي در آن انباشته شده است. • فازهاي جوان آلپي اين بخش را به شدت تحت تاثير قرار داده اند. • فعاليتهاي آتشفشاني زيردريايي در دوران مزوزوئيك در بخشهايي از آن رخ داده است(مانند نواحي نيريز).   1.2.  كپه داغ يكي ديگر از واحدهاي زمين شناسي كه نسبت به ساير نقاط ايران زمين داراي ويژگيهاي ساختاري متفاوتي است در منتهي‌اليه شمال شرق ايران قرار دارد. از نظر زمين شناسي ميان اين زون و البرز تفاوت فاحشي مشاهده مي شود.   چينه شناسی: از دوره لياس تا اوايل اليگوسن درياي كم ژرفايي در اين قسمت از ايران زمين وجود داشته است. ضخامت رسوبات ممتد دريايي در اين حوضه به 6000 متر مي رسد و رسوبات ژوراسيك تا اليگوسن بطور همشيب روي يكديگر قرار گرفته اند. رسوبات دريايي تا اواخر كرتاسه بالايي ادامه داشته؛ فقط جنبشهاي ملايم خشكي زايي در اواخر ژوراسيك و اوايل كرتاسه رخ داده است.       در رسوب‌گذاري اين حوضه به خصوص در قسمتهاي عميق هيچ گاه وقفه قابل ملاحظه‌اي مشاهده نشده است. رديف چينه‌شناسي آن از قديم به جديد سازندهاي كشف رود، چمن بيد، مزدوران، شوري چه، ‌تيرگان، سرچشمه، سنگان، آتامير، آب دراز، آب تلخ، نيزار، كلات، ‌پسته ليق، چهل كمان و خانگيران را در بر دارد و قدمتي از ژوراسيك زيرين تا نئوژن دارد. ‌واحدهاي ژوراسيك بالايي ناحيه(سازند مزدوران) مهمترين منشاء هيدروكربورهاي گازي اين ناحيه مي‌باشند. در پالئوسن به علت پسروي دريا، قسمت عمده ناحيه از آب خارج شده ‌اما چين‌خوردگي محسوسي مشاهده نمي شود. يك نشست ناحيه اي موجب پيشروي دوباره درياي ائوسن در ناحيه كپه داغ شده است.   ماگماتيسم و متامورفيسم: تنها رسوبات دونين در اين ناحيه دگرگوني خفيفي را متحمل شده و احتمالا اين دگرگوني به فاز هرسي نيز تعلق دارد، زيرا رسوبات ترياس اين ناحيه فاقد دگرگوني است. از ويژگيهاي اصلي اين زون نبود فعاليتهاي ماگمايي در طول پيدايش و استمرار اين حوضه رسوبي است. با اين وجود در مرز جنوبي كپه داغ فوران بازالتي كواترنر نيز گزارش شده كه به فاز زمين‌ساختي اواخر پليوسن نسبت داده شده است.   جايگاه تكتونيكي: كپه داغ در ايران بيانگر شمالي‌ترين آثار كوهزايي آلپي است كه از شمال آغاز و در فلات توران در آسياي مركزي پايان مي‌يابد. چين خوردگي اين ناحيه شباهت زيادي به زاگرس داشته و از چينهاي نامتقارني تشكيل مي شود كه مانند زاگرس از آخرين جنبشهاي كوهزايي آلپ نتيجه شده‌اند. ‌روند كلي اين چين ها شمال‌غربي – جنوب‌شرقي است.   كاني زايــــــي: اين زون بعنوان يكي از مهمترين منابع در بردارنده ذخاير گاز ايران، خاورميانه و جهان بشمار مي رود. بجز ذخاير ذغالسنگ هيچگونه ذخيره قابل ملاحظه اي از مواد معدني فلزي و غير فلزي ديگر در آن شناخته نشده است؛ تنها آثاري از جيوه در حاشيه شمالي آن و وجود طلا همراه با پيريت همزمان با رسوبگذاري در سازند چمن بيد گزارش شده است. ضمن اينكه اكتشاف براي شناخت مواد معدني اعم از فلزي و غير فلزي كه احتمالا با واحدهاي رسوبي نهشته شده‌اند انجام نشده است. 1.3. شرق ايران و رشته كوه‌هاي مكران يك واحد تكتونيكي – متالوژنيكي بسيار بزرگ، پهنه وسيعي را در بخش شرقي ايران پديد آورده است كه از سمت باختر به بلوك لوت(زير مجموعه خاوري ايران مركزي) و از سمت خاور به بلوك هيلمند محدود و محصور شده است. بخش خاوري اين واحد تكتونيكي با روندي شمالي – جنوبي با مرزهاي افغانستان و پاكستان و بخش جنوبي آن با روندي خاوري – باختري با درياي عمان مجـــاور مي شود. قوس ولكانو - پلوتونيكي اروميه – دختر كه از منتهي اليه بخش شمال باختري ايران بسمت جنوب خاور گسترش دارد ادامه آن را در محل كوههاي بزمان قطع و اين واحد زمين ساختي با ويژگيهاي پوسته اقيانوسي نمايان مي شود. ‌اين منطقه يكي از مهم ترين بخش هاي نئوتتيس به حساب مي آيد كه مراحل تكوين را از پوسته اقيانوسي تا قاره اي گذرانده است. بر اساس ويژگيهاي زمين شناسي و متالوژني، ‌اين منطقه را مي توان به كمربندهاي مكران، بلوك لوت و هيلمند و زون گسله برشي بيرجند – ايرانشهر تقسيم كرد.   چينه شناسي‌(استراتيگرافي): در حوضه رسوبي شرق ايران و مكران، سازند قديمي‌تر از كرتاسه به جز در مجاورت بلوك لوت مشاهده نشده است. در مجاورت بلوك لوت و شرق ايران رسوبات كرتاسه بالايي رخساره عميق دريايي دارند. اين رسوبات با مواد آتشفشاني آندزيتي و بازالتي زيردريايي با سنگهاي آذرين اولترامافيك به هم آميخته و بصورت آميزه رنگين ديده مي شود كه گاهي نيز دگرگوني در آن مشاهده مي شود. نقشه زمين شناسي ايران در اين نواحي رسوبات ائوسن با دگرشيبي مشخص رسوبات كرتاسه را پوشانده است؛ ولي به طرف غرب و همچنين در منطقه مكران رسوبات كرتاسه، پالئوسن و ائوسن رخساره يكنواخت آواري دارند كه مرز مشخصي بين آنها وجود ندارد. رشته كوههاي مكران و حوضه فرونشيني جازموريان: منطقه مكـــــران را مي توان به دو منطقه مكران جنوبي و شمالي تقسيم نمود كه در بين اين دو يك برجستگي قاره اي بطول 250 كيلومتر وجود دارد. ‌مكران شمالي يك منطقه افيوليتي است كه در فاصله زماني ژوراسيك بالايي تا كرتاسه بالايي تشكل شده است. بلوك هيلمند هسته اي از سيستم چين خورده پركامبرين، رسوبات پوشش از پالئوزوئيك تا كرتاسه و توده هاي گرانيتي به سن كرتاسه – پالئوسن دارد. بخش چين خورده فراه رود از رسوبات تخريبي دانه ريز و سري هاي فليش كربنيفر تا كرتاسه زيرين(حدود 10000 متر) ‌و نفوذي هاي گرانيتي كرتاسه – پالئوژن تشكيل شده است. كمپلكس ماگمايي بزمان در جنوب اين بلوك از نوع گرانيتوئيدي زون‌بندي شده است كه از ملاديوريت تا گرانيت قليايي تغيير مي كند.   1.4. زون درزه سيستان(زون ايرانشهر – بيرجند): اين منطقه در شرق بلوك لوت واقع شده و از جنوب شرق به رشته كوههاي مكران مي پيوندد. اين مجموعه متشكل از مجموعه واحدهاي آميزه رنگي، افيوليتي، فليش، سنگ آهك و ماسه سنگ است كه تحت عنوان كمپلكس هاي نه، رتوك، حوضه سفيدابه و گروه چشمه استاد نامگذاري شده است.   ماگماتيسم و متامورفيسم: فعاليتهاي آتشفشاني جوان در منطقه شرق ايران زمين و مكران وجود دارد. بعنوان مثال آتشفشان تفتان هنوز فعال است و گازهاي گوگردي زيادي از آن خارج مي شود. همچنين در شمال نهبندان بازالتهاي جوان پهنه وسيعي را مي پوشاند. در اطراف زاهدان گرانيتهاي اوايل سنوزوئيك رسوبات كرتاسه را دگرگون كرده است. دگرگوني ناحيه اي سنگ هاي كربناته – آواري قديمي(پركامبرين – پالئوزوئيك) و نهشته هاي آواري ترياس – ژوراسيك در مناطق ده سلم و شمال شاه كوه نشاندهنده مرز اين زون با بلوك مقاوم لوت بوده كه تحت تاُثير توده نفوذي گرانيتوئيدي شاه كوه شدت آن بيشتر شده است. جايگاه تكتونيكی: تكوين و شكل گيري اين ناحيه متفاوت از ساير بخشهاي كشور صورت گرفته است. پوسته قاره اي پان آفريكن احتمالا بخشهايي از بلوك هاي لوت و هيرمند را مي سازد كه تحت تاثير رخداد كيمري آغازي و پسين متحمل ماگماتيسم گرانيتي و دگرگوني شده است. ماگماتيسم گرانيتي مي تواند معلول فرورانش آغازي پوسته اقيانوسي نئوتتيس باشد كه با مظاهري از گرانيتي شدن كرتاسه - پالئوسن، پي سنگ قاره اي را مي سازد. فرورانش و بسته شدن نئوتتيس، با باز شدن اقيانوس هند، حركت صفحه هند به شمال و شمال شرق از جمله عوامل مهمي هستند كه موجب ايجاد گسله ترانسفورمال زون سيستان، گردش بلوك لوت، فعاليت ماگمايي بصورت پورفيرهاي قليايي و نيمه قليايي در زون سيستان از يك طرف و توسعه دو روند ماگماتيسم حاشيه اي قاره اي بالغ با كاني سازي مس پورفيري از سوي ديگر شده است. فرورانش پوسته اقيانوسي(درياي عمان) زير مجموعه نئوتتيس و بلوكهاي لوت و هيلمند موجب ولكانيسم تفتان – بزمان شده است.   پهنه هاي رسوبي- ساختاري عمده                     1.5.  بلوك لوت بلوك لوت سرزميني است كشيده با روند شمالي – جنوبي كه از فرورفتگي جازموريان در جنوب تا گناباد در شمال به طول بيش از 800 كيلومتر و عرض متوسط 250-200 كيلومتر ادامه دارد. مرز شرقي منطقه لوت گسل نهبندان و مرز غربي آن را گسل ناي بند تشكيل مي‌دهد. اين منطقه ساختاري، در شمال توسط گسل بزرگ كوير(درونه) و در جنوب نيز بوسيله فرورفتگي جازموريان محــدود مي شود. در قسمت شمال بوسيله كوههاي شتري به دو قسمت كاملاً مشخص تفكيك شده است و به احتمال قوي كوه‌هاي شتري در امتداد منطقه زميـــن ساخت پركامبرين قرار دارد كه امتداد آن با يك جهت شناخته شده قديمي در عمان تحت عنوان Oman trend مطابقت دارد. آغاز پيدايش كوههاي شتري در ترياس بالا – لياس بوده كه بالا آمده و ‌در نتيجه بلوك طبس در غرب و دنباله بلوك اصلي لوت در شرق آن ايجاد شده است. چينه شناسي: در بلوك اصلي لوت از دوران پالئوزوئيك فقط سنگ آهك‌هاي پرمين در بعضي نقاط بيرون زدگي دارند و سنگهاي رسوبي مربوط به رسوبات كم عمق و تخريبي دوران مزوزوئيك(سازندهاي شيرگشت، پادها، سردر، ‌جمال، شتري و ...) نيز به مقدار كم در اين بلوك يافت مي شود و سطح آن از رسوبات خشكي نئوژن – كواترنري پوشيده شده است. ولي در غرب آن در بلوك طبس حوضه رسوبي ترياس تا كرتاسه تشكيل شده كه ضخامت رسوبات آن به 6000 متر مي رسد. ‌در شرق كوههاي شتري ضخامت رسوبات مزوزوئيك چندان زياد نيست؛ در صورتي كه ضخامت رسوبات آتشفشاني سنوزوئيك به بيش از 2000 تا 3000 متر مي رسد.   ماگماتيسم و متامورفيسم: در شرق لوت بقايايي از يك اقيانوس كه بين لوت و افغانستان قرار داشته مشاهده مي شود كه فرورانش پوسته اقيانوسي در اين منطقه همراه با تشكيل رخساره شيست آبي و سنگهاي كالك آلكالن بصورت آندزيت – ريوداسيت انجام شده است. همچنين فعاليتهاي آتشفشاني جوان با تركيب بازالتي در حاشيه شرقي بلوك لوت اهميت زيادي دارند. تحت تاثير فاز تكتونيكي كيمرين پيشين دگرگوني شديد در ناحيه ده سلم – چاه داشي ملاحظه مي شود كه به نام كمپلكس دگرگوني ده سلم شناخته مي شود. اين كمپلكس دگرگوني شامل سازندهاي رسوبي سردر و جمال است كه تا حد رخساره آمفيبوليت دگرگون شده اند. در طول زمان ژوراسيك مياني و تحت تاُثير فاز كميرين پسين موجب بروز دگرگوني ناحيه اي ضعيف و فعاليت ماگماتيسم گسترده اي در اين ناحيه شده است.‌ توده هاي گرانيتي، گرانوديوريتي سرخ كوه، ‌شاهكوه، كوه بيدمشك ‌و باتوليت گرانيتي بزمان از جمله مظاهر اين ماگماتيسم مي باشد. در طي فاز زمين ساختي لاراميد توده هاي نفوذي همانند گاز و بجستان در منطقه طبس جايگزين شده است و سبب فعاليت آتشفشاني و دگرگوني هاي خفيف در آميزه‌هاي رنگين گرديده است. طي فاز زمين ساختي پيرنه سنگهاي آتشفشاني كه بطورعمده داراي تركيب حد واسط با ماهيت شوشونيتي هستند يافت مي شوند . همچنين توده هاي پراكنده اي از جنس گرانيت، گرانوديوريت و ديوريت(همانند ده سلم كودكان، خور و ...) در قسمتهاي مختلف لوت ظاهر شده اند. طي فاز تكتونيكي آتيكان زمينه براي فورانهاي آتشفشاني در نقاط مختلف لوت از جمله بزمان طي زمان كواترنر فراهم آمده است.   كاني زايــــــي: انواع ذخاير كروميت و كانسارهاي باارزش آزبست و منيزيت در افيوليت‌هاي منطقه شناسايي گرديده و با جايگزيني توده‌هاي نفوذي از قبيل گاز و سرخ كوه و شاهكوه و ... كاني زايي مس پورفيري و مس از نوع پراكنده و كانه زايي قلع – تنگستن و توريم- مس و طلا گزارش شده است. سنگهاي آتشفشاني مربوط به فاز زمين ساختي پيرنه اي در داخل شكستگي هاي خود كانسارهاي رگه اي با اهميتي چون قلعه چاه (Sb – Pb – Zn) سه چنگي - حوض رئيس (Pb-Zn-Cu) چاه نقره (Pb-Zn) و قلعه زري (Cu-Pb-Zn-Ag-Au) را جاي داده اند.     1.6. ايران مركزي   ايران مركزي به شكل مثلثي است كه از شرق به بلوك لوت، از شمال به رشته كوههاي البرز و از جنوب به منطقه سنندج – سيرجان محدود مي شود. آذربايجان در شمال شرق ايران مركزي قرار گرفته است. اين واحد زمين ساختي پيكره اصلي و مياني فلات ايران را پديد آورده و فزون بر اينكه خود بعنوان يك واحد ساختاري عمده بشمار مي آيد در بردارنده شماري زير مجموعه ساختاري از نظر تكتونيكي و متالوژني است.‌ از اينرو با توجه به تنوع واحدهاي تكتونيكي، سنگ شناسي و سرگذشتي كه از پركامبرين تا عهد حاضر بطور تقريباً مستمر گذرانده اســــــت مي توان شاهد فرآيندهاي مختلف متالوژني و در نتيجه كاني‌سازيهاي گوناگون در مقياس هاي مختلف باشيم. رديف بسيار ضخيمي از سنگهاي دگرگوني، ‌رسوبي، ولكانيكي و رخساره هاي گوناگون سنگهاي آذرين دروني از پركامبرين تا عهد حاضر در اين فلات پهناور نمايان شده است. چينه شناسي: در تمام مدت دوران پالئوزوئيك اين منطقه وضعي مشابه با ساير قسمتهاي ايران داشته است، بطوري كه يك حالت پلاتفرمي در آن حكمفرما بوده و كوير بزرگ و فرورفتگي ايران مركزي احتمالاً حوضه وسيع كم عمقي را تشكيل مي داده است. پس از رسوبگذاري پرمين مياني يك دوره فرسايش طولاني بر ايران چيره گشته كه حاصل آن نهشت رسوبات آواري و قرمز رنگ در زمان ترياس زيرين(سازند سرخ شيل) بوده و در دوران مزوزوئيك و همچنين در سنوزوئيك، ايران مركزي از نظر زمين ساختي منطقه پرتحركي بوده است، چنانكه علاوه بر چندين دگرشيبي كاملاً مشخص، فعاليت ماگمايي بصورت سنگهاي آتشفشاني و توده هاي گرانيتي نفوذي نيز در آن ديده مي شود.   جايگاه تكتونيكي: به نظر اشتوكلين چين خوردگي اصلي ايران مركزي با فاز كوهزايي آلپي در ارتباط است؛ به طوري كه پنج فاز اصلي چين خوردگي آلپ در ترياس – لياس، اوايل كرتاسه، اواسط و اواخر دوران سنوزوئيك در اين منطقه مشاهده شده است. روند عمومي چين خوردگي ها يكنواخت نيست، بلكه در شمال روند شرقي – غربي دارد. ‌در شرق به موازات بلوك لوت (شمالي – جنوبي) و در جنوب غربي به موازات منطقه سنندج – سيرجان(شمال غرب – جنوب شرق) است. بخش مياني ايران مركزي را شكستگيهاي متعدد با جهات مختلف بصورت مشبك در آورده و قطعات شكسته نسبت به هم حركاتي داشته‌اند و در نتيجه بالا آمدگيها و فرورفتگيها، حوضه متفاوتي بوجود آمده است.   كاني زايي: ذخاير آهن، مس، سرب و روي، طلا، منگنز(تيپ هاي رگه اي و لايه اي)، آنتيموان، كروميت، فسفات(تيپ‌هاي آذرين و رسوبي)، عناصر كمياب، بر، سولفات سديم، پتاس، ذغال سنگ، باريت، زئوليت، سيليس، بنتونيت، فلوريت، نمك، گچ، ‌سلستين، ‌انواع سنگهاي تزئيني و دولوميت از عمده ذخاير قابل ملاحظه اي هستند كه در اين واحد زمين ساختي در اندازه و ابعاد مختلف شناخته شده و در حال حاضر اكثراً در دست استخراج و بهره برداري مي باشند. مهمترين ذخاير آهن(عمدتاً تيپ ماگمايي) سرب و روي با سنگ ميزبان كربناته، ذخاير سرب و روي تيپ استراتيفورم، منگنز، ‌فسفات آذرين بهمراه عناصر كمياب در ايالت متالوژني منطقه بافق، ذغالسنگ و رسهاي نسوز با ذخاير قابل ملاحظه در ايالت متالوژني طبس، انواع ذخاير مس و سرب و روي، طلا و قلع و تنگستن، كانيهاي خانواده سيليمانيت در ايالت متالوژني طبس‚ انواع ذخاير مس و سرب و روي، طلا، قلع و تنگستن، ‌كانيهاي خانواده سيلمانيت در ايالت متالوژني بلوك لوت، كروميت، بر، مس، زئوليت، طلا، آنتيموان، منگنز در ايالت متالوژني منطقه كاشمر – سبزوار در مقياسهاي اقتصادي و داشتن قابليت كار، ذخاير قابل ملاحظه اي را پديد آورده اند. معادن سنگ آهن(چغارت، ‌چادر ملو و ...)، فسفات آذرين بهمراه عناصر نادر خاكي (اسفوردي، گزستان)، منگنز، سرب و روي(كوشك، مهدي آباد و نخلك) در منطقه بافق ذخاير ذغالسنگ و نسوزهاي منطقه طبس، ذخاير منگنز منطقه انارك، معدن مس طلا دار قلعه زري، سرب و روي سه چنگي، كانيهاي خانواده سيليمانيت منطقه ده سلم و سرتل، از جمله اين ذخاير هستند. 1.7. سنندج – سيرجان اين زون در جنوب و جنوب باختري ايران مركزي و شمال خاوري زون زاگرس قرار گرفته است. در شمال و شمال باختري، ‌توسط فروافتادگي‌هايي مانند درياچه اروميه، توزلوگل، گاوخوني و گسلهايي مانند گسل شهر بابك و گسل آباده از ايران مركزي و در جنوب باختري توسط راندگي اصلي زاگرس، از زاگرس جدا مي شود. از ويژگيهاي شاخص اين زون وجود حجم‌هاي سترگ سنگهاي ماگمايي و دگرگوني با سن پالئوزوئيك و به ويژه مزوزوئيك است. چينه شناسي : سنگهاي قديمي اين ناحيه عبارت از سنگهاي دگرگوني با رخساره آمفيبوليت، ‌گنيس، كيانيت، آمفيبوليت شيست و مرمر به سن پركامبرين. ولي ممكن است بخش بالايي اين رخساره ها تا پالئوزوئيك پيشين نيز ادامه داشته باشد. ‌رسوبات بعد از پرمين در اين منطقه كم و بيش به رسوبات ايران مركزي شبيه هستند ولي در پرمين سنگهاي شيلي بيشتر است و همراه آنها سنگهاي آتشفشاني نيز تشكيــــل شده اند. ماگماتيسم و متامورفيسم : بطور كلي آثار فعاليتهاي ماگمايي را در اين منطقه مي توان به صورت زير خلاصه كرد: 1-     گرانيت ناحيه حاجي آباد كرمان قبل از لياس. 2-     توده هاي نفوذي اسيدي نواحي حاجي آباد – سيرجان، بروجرد و همدان كه اغلب به صورت گرانيت و ديوريت هستند و به شكل باتوليتهاي كوچك و بزرگ ديده مي شوند. 3-     گرانيت نواحي ده سر(جنوب شرقي كوشك) و گابروي ناحيه اسفندقه كه در مجموع به ترياس نسبت داده مي شود. 4-     گرانيت و ديوريت ها به فاز كوهزايي و چين خوردگي لاراميد مربوط است كه به حالت باتوليت و غيره تشكيل شده اند، مانند باتوليت الوند و نواحي مجاور چون بروجرد، ‌اليگودرز و نوحي جنوبي سيرجان. فعاليتهاي آتشفشاني اغلب در زمانهاي قبل از سنوزوئيك رخ داده اند و نواحي مختلفي از اين منطقه را در بر مي گيرند، براي مثال سنگهاي آتشفشاني بازيك كه به سيلورين – دونين مربوط است از ناحيه حاجي آباد گزارش شده و همچنين در حاجي آباد، اقليد، گلپايگان ومريوان سنگهاي بازيك و اسيدي پرمين ديده شده است. در دوره ژوراسيك سنگهاي آتشفشاني بازيك از نواحي اسفندقه، اقليد و توف از نواحي گلپايگان گزارش شده است. سنگهاي آتشفشاني بازيك كرتاسه در نواحي حاجي آباد، گلپايگان و سنندج گسترش زيادي دارند، ولي در ائوسن و اليگوسن اين سنگ‌ها به مقدار جزيي در ناحيه اسفندقه و حاجي آباد مشاهده مي شود. از نظر فعاليتهاي دگرگوني، منطقه سنندج - سيرجان بسيار فعال بوده است و سنگهاي دگرگوني بطور فراوان در برونزدگيهاي نواحي اسفندقه، حاجي آباد، اقليد، آباده، اصفهان، گلپايگان، ‌اليگودرز، همدان و مريوان وجود دارد. با توجه به فعاليتهاي كوهزايي پديده هاي دگرگوني موجود در منطقه سنندج – سيرجان را مي توان به صورت زير خلاصه كرد: 1-   دگرگوني آسينيتيك(كاتانگايي): كه از رخساره هاي آمفيبوليت تشكيل شده است كه تنها در نواحي اسفندقه – گلپايگان ديده مي شود. 2-  دگرگوني كالدونين: با رخساره هاي شيست سبز تا بالاي آمفيبوليت كه در نواحي اسفندقه – اقليد وجود دارد. 3- دگرگوني مربوط به فاز كيمرين پيشين كه با رخساره شيست سبز مشخص شده و با فعاليت ماگمايي همراه بوده است. 4-  دگرگوني لاراميدي داراي رخساره هاي بالاي شيست سبز كه بيشتر در نواحي گلپايگان، همدان و سنندج گسترش دارد. در همين فاز دگرگوني، فشار زياد سبب شده است در سنگهاي آميزه رنگين دگرگوني رخ دهد و گلوكوفان شيست به وجود آيد. بطور كلي مي توان گفت كه منطقه سنندج – سيرجان كمربندي از سازندهاي دگرگوني تشكيل شده است كه اصولاً در ترياس پاياني(فاز كوهزايي سيمري پيشين) شكل گرفته اند. كاني زايـــي: ذخاير آهن گل كهر سيرجان و هم چنين همدان – قروه (تيپ منيتيت)، ‌ذخاير طلاي تيپ هاي موته، زرشوران و آق دره ذخاير سرب و روي در سنگهاي كربناته، ‌ذخاير مس تيپ استراتيفورم، ‌ذخاير تيتانومنيتيت، ‌كانيهاي آلومينوسليكاتي‌(كانيهاي گروه سيليمانيت)، سيليس و ذخاير سنگهاي تزئيني(مرمر) از عمده ذخايري هستند كه در حال حاضر استخراج و در پاره اي موارد در دست فرآوري مي باشند. علاوه بر ذخاير معدني فوق الذكر اين كمربند محل بسيار مناسب براي اكتشاف ذخاير قلع و تنگستن، تيپ هاي گوناگون ذخاير طلا، موليبدن، قلع و طلاي تيپ پورفيري، كبالت، ذخاير آهن تيپ گل گهر، ذخاير طلاي آبرفتي، مونازيت، آنتيموان و انواع سنگهاي تزئيني(گرانيتها و مرمرها) مي باشد.   1.8. كمان ماگمايي سهند – بزمان یا كمان ولكانو – پلوتونيكي اروميه – دختر فعاليت آتشفشاني در ايران مركزي به نام كمربند آتشفشاني اروميه – دختر يا آتشفشانهاي سهند – بزمان به صورت رشته كوههايي از آذربايجان (سهند و سبلان) تا بزمان – تفتان در بلوچستان امتداد دارد. اين كمربند همانطور كه اشاره شد 1700 كيلومتر طول و با عرض 100 كيلومتر به موازات منطقه رورانده زاگرس گسترش دارد. فعاليت آتشفشاني در اين كمربند از كرتاسه شروع شده و در دوره ائوسن به نهايت شدت خرد مي رسد. فورانهاي گدازه هاي ائوسن از نوع كالكوآلكالن و زير دريايي در نواحي جنوب يزد از نوع اسپليت آندزيتي شروع شده و در پي آن انواع سنگهاي آتشفشاني نظير آندزيت، لاتيت، ‌ريوليت و توف با توده ها و حجمهاي مختلف و بطور نامنظم تشكيـــــل شده اند.                       در نواحي نائين و شمال شهر بابك آتشفشانهاي ائوسن بالايي بصورت بازيك وجود دارند و در اطراف كاشان شديدا سديك بوده و به صورت گدازه هاي زير دريايي و گاه قاره اي بصورت آندزيت و داسيت ظاهر مي شوند. در پي آن انواع ضخيمي از سنگهاي آتشفشاني تيپ قاره اي با توده هاي كوچك و بزرگي از سنگهاي نفوذي تيپ I ترسير، بخش عمده اين قوس پراهميت را پديد آورده اند. اين سنگها منبع مهمي از ذخاير مس- موليبدن تيپ پورفيري بشمـــار مي آيند. معادن سرچشمه و ميدوك در كرمان و سونگون در آذربايجان از مهمترين نمونه هاي ذخاير Cu-MO تيپ پورفيري در ايران هستند كه در حال حاضر در دست بهره برداري يا آماده سازي مي باشند. در حقيقت معادن سرچشمه و سونگون بعنوان دو معدن تيپ پورفيري مهم و حائز اهميت در جهان بشمار مي آيند كه از نظر بزرگي و ميزان ذخيره قابل ملاحظه هستند. علاوه بر ذخاير پورفيري مس – موليبدن كه همواره مقاديري طلا و نقره بهمراه دارند شمار زيادي از ذخاير پلي متال (Cu – Pb – Zn) طلا دار تيپ رگه اي پيرامون اين معادن پورفيري و در بخشهاي ديگر اين قوس ولكانو – پلوتونيكي ذخايري را پديد آورده اند كه ميزان طلاي موجود در آنها گاهي تا چند گرم در تن مي رسد. ضمناً وجود ذخاير اسكارن(مس – طلا)، آهن‚ تيپ هماتيت، منيتيت، كبالت‌، جيوه و طلا در استوك‌هاي ساب ولكانيكي با تركيب داسيتي(تيپ داشكسن) و در مجموع طلا با تيپهاي مختلف هيدروترمالي بويژه اپي ترمال مي تواند در اين محدوده بويژه بخشهاي مركزي تا شمالي آن از جايگاه ويژه اي برخوردار باشد.     1.9.  البرز – تالش كوههاي البرز يك رشته شرقي – غربي نسبتاً پيچ و خم دار را در شمال ايران و جنوب درياچه خزر تشكيل مي دهد. رشته كوههاي البرز خود بخشي از قسمت شمالي كوهزايي آلپ – هيماليا در آسياي غربي به شمار مي آيد كه از شمال به حوضه فرو رفته خزر و از جنوب به فلات مركزي ايران محدود مي شود. چينه شناسي: بر اساس بررسيهاي داودزاده و همكاران(1986) در فاصله زماني پركامبرين پيشين و پالئوزوئيك زيرين در البرز دو رخساره متفاوت ديــــــده مي شود و رخساره هاي كم عمق تبخيري، دولوميتي و آهكي كم عمق و رخساره رسوبات دراز گودال است كه رسوبات آواري و تخريبي شديد، رسوباتي از نوع فليش و آتشفشانهاي قليايي و فوق قليايي و حتي افيوليت را شامل مي‌شود. واحدهاي سنگي در پركامبرين پسين البرز بيشتر كربناتهاي قاره اي مانند سازندهاي بايندر و دولوميت سلطانيه و ... هستند؛ ولي در حد بالايي كامبرين پيشين و كامبرين زيرين در البرز واحدهاي آواري يا تخريبي قرمز رنگ سازند زاگون و ماسه سنگهاي لالون مشاهده مي شوند كه هر دو نهشته قاره اي بوده و از تخريب توده هاي گرانيتي و دگرگوني به وجود آمده اند. رسوبات آهكي ميلا كه از كامبرين مياني تا اردويسين زيرين در البرز گسترش دارند، شرايط درياي كم عمق و يك رخساره ابرقاره اي را نشـان مي دهند. جنبشهاي زمين ساختي كالدوني كه يك فاز خشكي زايي بوده و سبب بالا آمدگي و بيرون زدگي و بيرون آمدن خزر جنوبي و نواحي البرز مركزي از آب و در نتيجه نبود رسوبگذاري را در اردويسين بالايي – سيلورين و دونين زيرين سبب شده است. افتخارنژاد(1359) معتقد است طي زمانهاي سيلورين و دونين زيرين گسل عطاري البرز شرقي وغربي و مركزي را جدا مي‌كرده ولي در دونين بالايي، البرز شرقي و غربي با منطقه ايران مركزي در ارتباط بوده است. وجود افقهايي از فسفات به سن دونين بالايي در هر سه حوضه بيانگر اين واقعيت است. نامبرده معتقد است در فاصله زماني سيلورين تا دونين بالايي البرز غربي و مركزي همراه با زاگرس به صورت يك بلوك بالا آمده از البرز شرقي جدا شده است و در اين فاصله زماني در بخش وسيعي از البرز شرقي و ايران مركزي رسوبگذاري ممتدي صورت گرفته است و سازندهاي نيور، پادها، بهرام و ... بوجود آمده است. ‌در فرورفتگي خزر رسوبات زغال دار ژوراسيك زيرين چند برابر رسوبات معادل خود در قسمت مركزي و يال جنوبي رشته كوههاي البرز ضخامت دارد. اين فرورفتگي تا دوره كرتاسه ادامه داشته و گسترش فعاليت آتشفشاني كرتاسه به آن محدود مي شود. در كرتاسه با بالا آمدن البرز مركزي، جدا شدن فرورفتگي جنوبي از فرورفتگي شمالي خزر شـــــــروع مي شود. طي زمان پالئوسن جنبشهاي واقعي كه چين خوردگي البرز را به وجود آورده رخ داده و موجب تبديل بخش شمالي البرز به خشكي گرديده است. در صورتي كه در فرورفتگي جنوبي، البرز گسترش يافته و همراه با فرورفتگي ايران مركزي بيش از چهار كيلومتر سازندهاي آتشفشاني زير دريايي به سن ائوسن بوجود آمده است. دومين فاز كوهزايي در اوايل يا اواسط اليگوسن موجب مرتفع تر شدن البرز و فرسايش بيشتر قسمت مركزي كمربند البرز گرديد. در پي آن فرونشستهاي سريع و انباشته شدن رسوبات ضخيم مولاسي در زمان ميو - پليوسن و دوره كواترنري حادث شده است. ماگماتيسم و متامورفيسم: در پالئوزوئيك و ابتداي مزوزوئيك فعاليتهاي آتشفشاني چندان مهمي رخ نداده است. ولي آتشفشان زير دريايي بسيار قوي و مهمي كه گدازه هاي آن اساساً آندزيتي بوده شاخص يال جنوبي البرز در ائوسن است. جايگاه تكتونيكي: رشته كوههاي البرز بخش حاشيه فلات چين خورده وسيع ايران را تشكيل مي دهند كه ساختار آن نتيجه دو كوهزايي مهم است. يكي كوهزايي پركامبرين(آسينيتيك) كه اين دوره اساساً بوسيله دگرگوني كه بهم پيوستگي و سخت شدن پي سنگها را در پركامبرين منجر شده و نبودهاي مهم چينه شناختي مربوط به قبل از دونين و قبل از پرمين كه به جنبشهاي كوهزايي و يا ناآرامي هاي خشكي زايي به سن كالدونين يا هرسي نين نسبت داده شده مشخص مي‌شود. دوم كوهزايي آلپي مربوط به دوران مزوزوئيك و سنوزوئيك. كاني زايــــــــي: از مهمترين مواد معدني شناخته شده در اين رشته جبال مي توان به ذخاير سرب و روي، مس، كمي موليبدن، بوكسيت، رسهاي نسوز، فسفات رسوبي، ذغالسنگ، لاتريت، منگنز، فلورين، باريت، آلونيت، سيليس و ... اشاره نمود.     در ايران توالي هاي افيوليتي و سنگهاي مافيكي برونزدهاي وسيعي دارند ولي اغلب آنها را بر اساس پراكندگي جغرافيايي مي توان به چهار دسته زير تقسيم نمود:   پراكند گي افيوليت‌هاي كرتاسه ايران(مقياس 1:1000000)   5-  افيوليتهاي شمال ايران در طول كمربند كوهزايي البرز( افيوليتهاي رشت، ماسوله با سن 297-268 ميليون سال. اين افيوليتها بقايايي از اقيانوس پالئوتتيس مي باشند كه بين ميكروپليتهاي ايران مركزي و توران قرار داشتند(CIM). 6-  افيوليتهاي زون برخوردي كه شامل افيوليتهاي نيريز، كرمانشاه مي باشند و همزمان با افيوليتهاي عمان و حاصل تشكيل اقيانوس نئوتتيس در ايران مي باشند. سن تشكيل اين افيوليتها به 94-96 ميليون سال مي رسد. 7-  نشورهاي افيوليتي مكران با سن 98- 140 ميليون سال كه تا جنوب ميكروپليت سنندج – سيرجان كشيده شده اند. 8-  افيوليتها و كالرملانژهايي كه در حاشيه افيوليتها CIM در ناحيه مكران و حاشيه ميكروپليت سنندج – سيرجان جاي گرفته‌اند. مانند شهر بابك(120 ميليون سال)، ‌نائين(100 ميليون سال)، بافق، سبزوار، فريمان و تربت حيدريه. 9-   در مورد افيوليتهاي شمال‌غرب ايران(افيوليتهاي خوي) اطلاعات كاملاً دقيقي در دست نيست ولي بر اساس اطلاعات بدست آمده از ولكانيسم كالك‌آلكالن و آلكالن اين منطقه و نيز مطالعه فرامينيفرهاي موجود در رسوبات عميق درون بازالتهاي بالشي سني نزديك به ائوسن پاييني براي اين افيوليتها بدست آمده است كه اين زمان احتمال وجود نئوتتيس 2 را در اين منطقه تا حدودي تائيد مي نمايد. كاني زايي: ذخاير كروميت تيپ هاي متالورژي و نسوز، منگنز(بطور عمده تيپ رسوبي) و ذخاير مس تيپ ماسيو سولفيد(تيپ قبرس). ويژگي زمين شناسي اين زون مناسب اكتشاف ذخاير نيكل، ‌عناصر گروه پلاتين، منگنز، جيوه، مس و طلا مي باشد. ‌در حال حاضر ميزان اطلاعات ما در رابطه با پتانسيلهاي معدني موجود در اين زون‌ها نسبتاً اندك است. بنابراين از نظر اكتشافي بسيار مهم و از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. در اين نوار پتانسيل عناصر كمياب نيز مي تواند از اولويت اكتشافي برخوردار باشد. 2.           رخدادهاي زمين ساختي در ايران(تكامل ژئوديناميكي در ايران) بر اساس داده هاي مغناطيس ديرينه و زمين ساخت ديرينه، 4 صفحـــــــه قاره اي در ايران تشخيص داده شده است كه عبارتند از: صفحه ايران، صفحه توران(اروپا آسيا)، صفحه عربستان(گندوانا) و صفحه هيرمند(افغانستان): ايالتهاي فلززايي موجود در ايران را مي توان نتيجه شرايط حاصـــــل از زمين ساخت كششي(تشكيل كافت ها و اقيانوس‌ها) و فشارشي‌(كمربندهاي كوهزايي) حاكم بين اين صفحات دانست. ضمناً مرز صفحه ايران با صفحه توران توسط خط درز شمالي ايران مشخص مي شود‌(شكل). برخورد بين صفحات ايران و توران در پايان ترياس مياني رخ داده است(لنش و اشميت 1984). خط درز ايران – توران از جنوب شرق كپه داغ شروع و از طريق لبه شمالي بينالود بطرف درياي خزر جنوبي كشيده مي شود كه از روي بقاياي افيوليتي قابل تشخيص است.   مرز ميان صفحات ايران زمين و عربستان توسط روراندگي زاگرس مشخص مي شود.‌ علوي مرز بين اين دو صفحه را در 200 كيلومتري شمال روراندگي زاگرس و در محل فرورفتگي هاي موجود بين سنندج - سيرجان و سهند - بزمان (كمربند آتشفشاني ايران مركزي) مي داند. برخورد بين اين دو صفحه در ميوسن رخ داده است. مرز بين صفحه ايران و صفحه هيرمند بخوبي مشخص نيست. فورستر(1978) و اوهانيان(1983) مجموعه هاي افيوليتي واقع در شرق ايران را مرز بين اين دو صفحه مي دانند. ‌برخورد بين اين دو صفحه در كرتاسه بالايي رخ داده است. بطور كلي تكامل ژئوديناميكي در ايران به قرار زير است:   1.10.      پالئوتتيـــــٍس: مرز بين ايران و صفحه توران توسط خط درز شمالي ايران كه زمان رخداد واريسكن تا اوايل كامبرين تشكيل گرديده است مشخص مي شود. محل اين خط درز از روي بقاياي افيوليتي مربوط به پالئوزوئيك كه در امتداد آن يافت مي شود مشخص مي گردد. اين مجموعه هاي افيوليتي در واقع بقاياي پالئوتتيس(پالئوزوئيك ) مي باشند كه طي ترياس بالايي(با پرمين بالايي) در نتيجه فرورانش صفحه اقيانوسي پالئوتتيس و برخورد صفحه اقيانوسي پالئوتتيس و برخورد صفحه گندوانا و صفحه آنگارالند(اشتوكلين 1974) جايگزين شدند. بقايايي از اين اقيانوس، در شمال غرب بينالود بصورت فرورفتگي خزر كه در واقع يك اقيانوس برجاي مانده است، مشاهده مي‌شود. بر اساس داده هاي مغناطيسي ديرينه، موقعيت فعلي بخش شمالي ايران زمين همانند موقعيت آن در كرتاسه مي باشد(ونسينك و واركمپ 1980)؛ بجز آنكه در مزوزوئيك در اين منطقه اقيانوس پاليوتتيس وجود داشته است.   1.11.      نئوتتيس: طي زمان پركامبرين و پالئوزوئيك، ايران زمين و عربستان بخشي از گندوانا بوده‌اند و توسط اقيانوس پالئوتتيس از صفحه توران جدا مي‌شده‌اند. در اواخر پالئوزوئيك يا اوائل ترياس با بازشدن اقيانوس نئوتتيس، ايران از عربستان جدا شده و در پايان ترياس مياني با صفحه توران برخورد نموده است. فرورانش صفحه اقيانوسي عربستان به زير صفحه ايران زمين در اواخر كرتاسه آغاز گرديده و برخورد بين اين دو صفحه در نئوژن به پايان رسيده است. اين برخورد بيشترين تاثير را بر روي زمين ساخت ايران داشته است. ‌در مسافتي بيش از 2000 كيلومتر، پوسته ضخيم شده و ضخامت آن در منطقه زاگرس به 50 تا 60 كيلومتر رسيده است(گيس و همكاران 1984). در كمربند اروميه – دختر(كمربند آتشفشاني ايران مركزي يا سهند – بزمان)، كانسارهاي مس پورفيري در جنوب شرقي منطقه كه در آن صفحه اقيانوسي داراي شيب بيشتري است واقع مي باشند‌(گيس و همكاران 1984). عكاشه و بركهمر(1984) دريافتند فاصله بين كمربند آتشفشاني اروميه – دختر و تراست اصلي زاگرس ‌از جنوب‌شرق بطرف شمال‌غرب افزايش مي يابد و نتيجه گيري نموده‌اند كه در شمال‌غرب، صفحه اقيانوسي داراي شيب كمتري است. در نظريه جديدتر جليني(2000) و وستفال و همكاران(2003) به تشكيل نئوتتيس 2 در شمال ايران مركزي اشاره مي كنند و كمربند آتشفشاني شمال‌غرب(اروميه – دختر) را حاصل فرورانش نئوتتيس دوم به زير ايران مركزي مي دانند كه تا پليو – پليستوسن ادامه داشته است.     بطور كلي تكامل ژئوديناميكي ايران را مي توان نتيجه رخدادهاي زمين ساختي در مناطق زير دانست: 1)      شمال ايران باز و بسته شدن اقيانوس هرسينين(پالئوتتيس) بين صفحه توران در شمال و صفحه ايران مركزي شرقي در جنوب. 2)      جنوب غرب و شمال غرب ايران، باز و بسته شدن اقيانوس نئوتتيس بين صفحه ايران در شمال و صفحه عربستان در جنوب. 3)       منطقه مكران، فرورانش پوسته اقيانوسي عمان(بقاياي نئوتتيس) به زير ايران. 4)       شرق ايران، باز و بسته شدن اقيانوس واقع بين بلوك هيرمند در شرق و بلوك لوت در غرب. 5)       غرب لوت، باز و بسته شدن اقيانوس واقع در غرب صفحه لوت. فصل دوم : فلززايي در ايران    نقشه پراكندگي مواد معدني – ايالت‌ها و مناطق عمده كانه دار   ايالات فلززايي موجود در ايران را مي‌توان حاصل شرايط زمين ساختي كششي(تشكيل ريفت ها و اقيانوس ها) و فشارشي(كمربندهاي كوهزايي) حاكم حين باز و بسته شدن اقيانوس‌ها(پالئوتتيس، نئوتتيس و ريفت‌هاي بين قاره‌اي) و فعاليت‌هاي ماگماتيسم ناشي از آنها دانست. ايران در مقايسه با مناطق فلززايي در ديگر كشورها، از كانسارهاي دوران پركامبرين فقير است و بعضي از كانسارهاي پركامبرين دنيا مانند كانسارهاي نيكل كماتئيتي در ايران هنوز كشف نگرديده است.   ادوار فلززايي در ايران: مهمترين ادوار فلززايي در ايران عبارتست از: 1-   فلززايي پركامبرين بالايي – كامبرين زيرين:  در اين محدوده زماني، ‌ايران تحت تاثير شرايط كششي مربوط به كوهزايي پان‌افريكن كه مشخصه آن ماگماتيسم قليايي - متاسوماتيتي خطي بوده، قرار داشته است. حاصل اين دوره فلززايي تشكيل كانسارهاي آهن، منگنز و آپاتيت، مگنتيت – آپاتيت، ‌عناصر نادر خاكي، اورانيوم، ‌توريم، سرب و روي، سنگهاي تبخيري در ايران مركزي و كمپلكس هرمز مي باشد. در اثناي اين رخداد، ‌گرانيتوئيدها و ميگماتيت‌هاي فراواني در زون ايران مركزي در نواحي كلمرد، پشت بادام و ساغند تشكيل شده است و گرانيت هايي مانند زريگان و ناريگان در ناحيه بافق در زون ايران مركزي با تركيب آلكالن و كالك آلكالن(بربريان 1981) و گرانيت دوران در نواحي زنجان و سنگهاي گرانيتوئيدي تكنار، ‌موته و گلپايگان كه داراي كانسار سازي طلا مي باشند در پروتروزوئيك پسين گسترش يافته‌اند.       پراكندگي طلا                                                                                     پراكندگي مس     فورستر و همكاران(1367) تشكيل تعدادي كالدرا در منطقه بافق، در پركامبرين پسين و كامبرين زيرين كه داخل آنها توده‌هاي گرانيتي(زريگان، ناريگان و چادرملو)، ‌توده هاي ريوليتي(اسفوردي )، كانسارهاي ماگمايي آهن(نظير چغارت و چادرملو) و كانسارهاي سولفيد توده‌اي(نظير كوشك و انگوران) ديده مي‌شود را نتيجه فاز تكتونوماگمايي در اين محدوده زماني مي‌دانند. احتمالاً قسمت اعظم فلززايي آهن ايران در زمان پركامبرين – كامبرين زيرين به وقوع پيوسته است. همچنين در اين زمان كاني‌زايي اورانيوم در ساغند و كاني سازي فسفات آذرين به همراه خاك هاي نادر در مناطق اسفوردي و گزستان نيز در ارتباط با فلززايي آهن حادث شده است. فلززايي در پالئوزوئيك: پالئوزوئيك زيرين به جز كانسارهاي فسفات، كائولن و كاني‌هاي صنعتي مانند گروناها و كانسارهاي كروميتي از قبيل كروميت منطقه اسفندقه و تيتان منطقه كهنوج كه كاني سازي آن طي جايگزيني ماگماي كماتئيتي در ريفت‌هاي قاره‌اي اواخر اردويسين و ابتداي سيلورين بوده، از لحاظ فلززايي بسيار ضعيف است. طي پالئوزوئيك پسين، مانند ساير مناطق دنيا شدت كاني زايي و فلززايي ضعيف بوده و حركات كوهزايي هرسينين در شمال‌شرق ايران(حاشيه جنوبي صفحه توران) در قالب دو فاز جايگزيني بصورت توده‌هاي كالك آلكالن(پالئوزوئيك بالايي و مزوزوئيك پاييني) و كمربندهاي افيوليتي حادث شده و نشاندهنده خط درز هرسينين و بسته شدن اقيانوس هرسينين(درياي تتيس فرعي) بين بخش شمالي ايران مركزي و جنوب روسيه در اثناي پالئوزوئيك پاياني و مزوزوئيك آغازي مي‌باشد(بربريان و همكاران1981). از ديگر عملكردهاي اين فاز كوهزايي مي توان رويداد آتشفشاني قاره اي – ريفتي و رسوبات ريفتي را نام برد كه در امتداد زون سنندج - سيرجان اتفاق افتاده است.   كانه‌زايي اين زمان تنها محدود به كانه‌زايي سرب و روي در منطقه ازبك كوه در جنوب سمنان، بالا كوه در جنوب خلخال، گوجر در منطقه كرمان، سرب در دونا و اليكا در البرز مركزي، آهن در ده زمان(كاشمر)، كلاته ناصر(شرق قائن)، كانسار آهن رسوبي ماسوله در شمال و ظفر آباد(كردستان )، كانسار آهن و منگنز هنشك(ده بيد فارس) و كروميت در افيوليت‌هاي شمال شرق ايران(جنوب مشهد) همچنين تالك در فريمان(جنوب مشهد) بوده است. در اواخر پرمين و اوايل ترياس يك فاز فرسايشي منجر به تشكيل ذخايري از بوكسيت و خاك نسوز در شمال‌غربي و شمال‌شرقي ايران شده است. در دونين نيز فسفات رسوبي در مناطق جيرود و كرمان گزارش شده است. 2-  دوران دوم: در اين دوران فلززايي در چندين مرحله به وقوع پيوسته است كه عبارتند از: • ترياس: نتيجه مهم ترين رخدادهاي زمين‌ساختي آلپي كه بصورت پديده‌هاي زمين‌ساختي كششي بوقوع پيوسته است، تشكيل نوارهاي دگرگوني در جنوب درياي خزر، ‌تراست سنندج – سيرجان، ايران مركزي و كناره‌هاي لوت، جدا شدن صفحه ايران از عربستان و در نهايت جدا شدن رخساره اوراسيايي(رخساره شمشك و رسوبات تخريبي ذغالدار) و گندوانايي (رخساره كربناته دريايي زاگرس) از يكديگر بوده است. در اين دوره اقيانوس نئوتتيس بين اوراسيا در شمال و گندوانا در جنوب تشكيل مي شود. ‌اين دوره دومين فاز سرب – روي، فلورين – باريت‌زايي ايران زمين به شمار مي‌رود. رخدادهاي هاي مربوط به ترياس مياني منجر به تشكيل كمربند دگرگوني ناحيه اي در زون سنندج – سيرجان گرديده كه ‌احتمالاً نتيجه فرورانش صفحه اقيانوسي نئوتتيس به زير صفحه ايران زمين است.                         • ژوراسيك: در ابتداي ژوراسيك يك فاز فرسايشي در مناطق البرز و ايران مركزي منجر به تشكيل ذخاير بوكسيتي و نسوز شده است. ‌در ژوراسيك تشكيل زغال سنگ در منطقه البرز و كرمان و سرب و روي در سنگ آهك هاي لار، قلع در گرانيت شاه كوه، تنگستن در چاه كلب و چاه پلنگي، ‌خاك‌هاي نادر در نهشته هاي شمشك مناطق مروست، اردكان و سوريان، طلا در گرانيت هاي زرين و طرقبه و كاني‌سازي كبالت در نهشته هاي دگرگونه در اقليد را مي توان نام برد. • كرتاسه پاييني-مياني: ‌در اين زمان قسمت اعظم كانسارهاي باريت، سرب و روي در سنگهاي كربناته كرتاسه زيرين بوجود آمده‌اند. اين كانسارها در مركز ايران(كانسار سرب و روي تفت، منصور آباد، مهدي آباد) و محور ملاير – اصفهان گسترش دارند. ليسن بي و اوزونلر(1988) موقعيت زمين ساختي كانسارهاي سرب و روي موجود در زون سنندج – سيرجان را حوضه پيش كماني مربوط به كرتاسه مي دانند. به عقيده ايشان منشاء سيالات كانسار ساز اسليت هاي حاوي سرب و روي مي باشد كه در زير واحدهاي كربناتي ميزبان(كرتاسه پاييني) قرار دارند. از جمله اين كانسارها مي توان از : كانسارهاي انجيره، وجين نخلك و ايرانكوه(اصفهان) نام برد. • كرتاسه بالايي: كانسارهاي كروم، مس و منگنز در افيوليت‌هاي منطقه لوت و سبزوار گزارش شده اند. كانسارهاي آهن ماگمايي – اسكارن و ولكانوژنيك متعددي مانند مجموعه همه كسي(منطقه همدان)، ظفرآباد(ديواندره)، خسرو آباد(سنقر) و كانسارهاي ماگمايي – اسكارني باباعلي(همدان ) چنار بالا و گلالي(قروه) مرتبط با توده هاي نفوذي گابرو ديوريت اسكندريان با سن كرتاسه پسين - پالئوسن زيرين و كانسار آهن ولكانوژنيك شمس آباد با سن كرتاسه در منطقه جنوب باختري اراك تشكيل شده اند. علاوه بر اين كانسارها، كاني سازي آهن و منگنز در محور ملاير – اصفهان از نوع رسوبي – ولكانوژنيك(شمس آباد و آهنگران) و منگنز همراه با رسوبات پلاژيك مربوط به افيوليت‌هاي كرتاسه پسين در محور سنندج – اسفندقه در شرق و شمال‌شرق ايران در فاز كاني زايي كرتاسه پسين داراي اهميت زيادي است. 1.       كرتاسه پسين – پالئوژن: شامل رخدادهاي ماگمايي – زمين ساختي لاراميد همراه با كاني‌زايي كروميت نوع آلپي در افيوليت‌هاي شرق ايران، افيوليت‌هاي جنوب(اسفندقه و فارياب) و افيوليت‌هاي شمال غرب(خوي) و كانسارهاي سولفيدي و فسفات، بوكسيت و خاك نسوز در زاگرس مي باشد. 2.       سنوزوئيك: در سنوزوئيك فلززايي در ايران زمين مانند نقاط ديگر دنيا داراي گسترش و فراواني ويژه‌اي مي باشد. سنوزوئيك را بايد زمان فعاليت ماگمايي ايران در نظر گرفت كه اثرات آن در سراسر ايران بجز زاگرس و كپه داغ ديده مي شود، به نحوي كه رخداد زمين ساختي پيرنه(ائوسن – اليگوسن) را مي توان دوره متالوژنيك ايران هم ناميد. بعلاوه در ترشيري قسمت اعظم ذخاير نفت و گاز ايران در حوضه هاي رسوبي دور از فعاليت ماگمايي تكوين يافته‌اند. فرورانش صفحه اقيانوسي نئوتتيس به زير صفحه ايران زمين كه از اواخر كرتاسه آغاز شده بود در اين زمان ادامه يافته و برخورد صفحه عربستان با صفحه ايران زمين در ميوسن بوقوع پيوسته است(بربريان و همكاران 1981). اين فرايند زمين ساختي باعث بوجود آمدن محيط هاي زمين ساختي متنوعي در ايران شده كه در هر يك از اين محيط هاي زمين ساختي، كانسارهايي ويژه آن محيط شكل گرفته‌اند.   پراكندگي نهشته هاي طلا در آسيا بر روي نقشه توزيع سني سنگها(در مورد چين، روسيه و جنوب آسيا اطلاعات كامل نمي باشد)   اين محيط هاي زمين ساختي از جنوب غرب بسمت شمال شرق عبارتند از چين ها و روراندگي هاي سرزمين پيشين كه شامل زاگرس چين خورده است و در آن ذخاير نفتي جنوب و تعدادي از كانسارهاي سرب و روي مانند سورمه قرار گرفته‌اند. مجموعه هاي افيوليتي حاوي كانسارهاي كروميت، حوضه بين قوسي(كفه نمك سيرجان، مرداب گاوخوني و درياچه اروميه) كه حاوي كانسارهاي تبخيري مي باشد. كمان خارجي(زون سنندج – سيرجان) در اوايل مزوزوئيك حاشيه غير فعال بوده و بدين جهت حاوي كانسارهاي سرب و روي تيپ مي‌سي‌سي‌پي مانند كانسارهاي سرب و روي انجيره و وجين در شمال‌غرب اصفهان مي باشد. كمان آتشفشاني(كمربند سهند – بزمان) حاوي كانسارهاي مس پورفيري مانند ميدوك، مس و موليبدن پورفيري سرچشمه، سونگون و احتمالاً طلاي پورفيري و رگه اي و كانسارهاي رگه اي فلزات پايـــــه مي‌باشد. اين زمان از نظر متالوژني خود به دو دوره اصلي تقسيم مي گردد: • پالئوژن: در اين دوره كانسارهاي مس پورفيري(منطقه كفان و سونگون)، كانسارهاي اسكارن(مزرعه) و كانسارهاي رگه‌اي مربوط به آنها در منطقه اهر آذربايجان ذكر شده‌اند. در اين زمان همچنين كانسارهاي رگه اي پلي متال، مس و طلا در اغلب نقاط ايران نظير طارم، جنوب سمنان و آذربايجان تشكيل شده‌اند. • نئوژن: قسمت اعظم كاني سازي مس – موليبدن پورفيري همراه با اسكارنهاي فلزي(اسكارن كوه تخت) و سيليكاتي و كانسارهاي سرب و روي و باريت، طلا، آرسنيك، آنتيموان و جيوه در اين زمان تشكيل شده اند.   نقشه پراكندگي مواد معدني – ايالت ها و مناطق عمده كانه دار   مهمترين حوزه ها و يا ميادين فلززايي ايران: مهمترين حوزه ها و يا ميادين فلززايي ايران به شرح زير مي باشد: 1.  حوزه فلززايي مس و موليبدن پورفيري كرمان: اين حوزه يكي از غني ترين حوزه هاي مس دار ايران بشمار مي‌رود. ‌در اين حوزه بيش از 20 كانسار مس پورفيري شناخته شده است. كاني‌زايي مس اين حوزه در پيوند با سنگهاي ماگمايي ترشيري است. كانسارهايي چون سرچشمه، ميدوك، ‌درزه‌زار نمونه هايي از كانسارهاي پورفيري اين حوزه مي‌باشند. 2.  حوزه فلززايي مس پورفيري، اسكارن آذربايجان: يكي از غني‌ترين حوزه هاي فلز زايي ايران زمين در ترشيري است. كاني زايي اين منطقه بطور عمده به سنگهاي ماگمايي ترشيري وابسته است. كاني سازي مس و موليبدن پورفيري در منطقه فلززايي اهر پس از منطقه كرمان مستعدترين منطقه كاني سازي مس، مس – موليبدن پورفيري در ايران است. از كانسارهاي پورفيري منطقه، كانسار مس و موليبدن پورفيري سونگون و از كانسارهاي اسكارني مي توان انجرد، مزرعه، ‌گاودل، ‌نبي جان و ... را نام برد. 3.  حوزه فلززايي طلاي اپي ترمال ارسباران‌: اين حوزه حاصل تلاقي كمان سري ماگمايي البرز غربي و اروميه – دختر مي‌باشد كه بصورت نواري با امتداد تقريباً شرقي–غربي در حاشيه شمال غرب كشور قرار دارد. شامل سنگ‌هاي كربناته آواري – آتشفشاني كرتاسه و رديف ضخيمي از سنگهاي آتشفشاني و آذرآواري ائوسن مي باشد كه توسط توده هاي گرانيتوئيدي اليگوسن قطع شده است. فعاليتهاي نهايي نفوذ توده هاي گرانيتوئيدي موجب كاني‌سازي طلاي هيدروترمال (اپي ترمال – مزوترمال) بصورت رگه هاي سيليسي آهن و سولفيدار شده است. از بهترين رخنمون‌هاي رگه‌اي طلادار در اين حوزه كانسارهاي طلاي خاورانا(اندريان)، مسجد داغي و صفي خانلو را مي توان نام برد.   4.                            حوزه فلززايي سرب و روي ملاير – گلپايگان، ‌اصفهان: همه ذخاير سرب و روي اين حوزه جوانتر از ژوراسيك مي‌باشند. چرا كه سنگ ميزبان كانسار و نشانه معدني اين محور بيشتر سنگهاي كربناتي كرتاسه مي باشد كه بصورت دگرشيب بر روي واحدهاي شيلي ژوراسيك قرار گرفته‌اند. ماده معدني و ذخاير كوچك در بيشتر موارد در درزها، شكاف‌ها و گسل‌ها تمركز يافته‌اند. از كانسارهاي اين حوزه مي توان به كانسارهاي سرب و روي ايرانكوه، عمارت، آهنگران، شمش آباد، آشتيان، ‌خمين و ... اشاره نمود. ‌كاني‌سازي طلاي مزوترمال در سنگهاي دگرگونه قديمي منطقه موته نيز به اهميت اين حوزه مي‌افزايد. 5.  حوزه فلززايي كروميت اسفندقه - فارياب‌: اين حوزه بخش پاييني زون سنندج – سيرجان مي باشد كه از شرق به فرو‌افتادگي جازموريان و از جنوب و جنوب غربي به زون‌هاي مكران و زاگرس و از شمال به سنگ‌هاي آتشفشاني زون اروميه – دختر محدود مي شود و يكي از بزرگترين ذخاير كروميت كشور محسوب مي‌شود. در اين حوزه، ذخاير كوچكي از منگنز و مس نيز وجود دارد. كانسار تيتان كهنوج در مجموعه گابرويي اين حوزه بيانگر اهميت بالاي آن از نظر فلززايي است. 6.  حوزه فلززايي كروميت، منگنز، مس توده اي بلوچستان – جازموريان: اين حوزه مجموعه افيوليتي واقع در شمال حوضه مكران و جنوب گودال جازموريان را با روندي تقريباً شرقي – غربي شامل مي‌شود و در حقيقت بقاياي پوسته اقيانوسي بجا مانده از فرورانش صفحه عمان به زير صفحه ايران مركزي است كه به صورت مجموعه‌اي درهم با سنگ هاي دگرگونه قديمي ديده مي شود. در اين حوزه كاني‌زايي مس توده اي، كروميت، طلا، منگنز، نيكل و كانه هاي غير فلزي تالك، منيزيت و ... قابل پي‌جويي است. 7.  حوزه فلززايي پلي‌متال طارم: اين حوزه در حقيقت بخشي از زون البرز غربي است. در اين حوزه سنگهايي هم ارز سازند كرج همراه با سنگهاي آتشفشاني و گدازه‌اي كه بيشتر تركيب بازالت، آندزيت – بازالت، آندزيت و تراكيت(با سن ائوسن) دارند، ديده مي‌شود و توده هاي نفوذي(با سن اليگوسن) اين سنگهاي آتشفشاني را قطع نموده و سنگهاي معادل سازند قم با دگرشيبي آذرين پي، روي آنها قرار مي گيرند. نقش اين توده‌هاي نفوذي كه تركيب شوشونيتي و كالكوآلكالن دارند در كاني سازي و دگرساني‌هاي گسترده اين حوزه بسيار مهم مي باشد. در اين حوزه كاني سازي سرب و روي، مس، آهن، منگنز، طلا، تنگستن و به ميزان كمتر موليبدن گزارش شده است. 8.  حوزه فلززايي سرب و روي محور خلخال –دامغان: اين حوزه بخشي از زون البرز مركزي به شمار مي آيد. سنگ ميزبان كانسارهاي سرب و روي در اين محور بيشتر سنگهاي كربناتي است كه داراي تنوع سني از پرمين تا ژوراسيك هستند. بيشتر سنگهاي ميزبان مربوط به سازند هاي اليكا و روته و گاه سنگ آهك لار مي باشند. 9.  حوزه فلززايي سرب و روي كرمان – بافق: كاني زايي در اين حوزه در پروتروزوئيك و پالئوزوييك بالايي رخ داده است و كانسنگ‌ها به دو صورت سولفيدي و اكسيدي يافت مي‌شوند؛ ولي كانسنگ چيره، سولفيدي و سنگ ميزبان شيل و كربنات بوده كه ذخاير غني‌تر داراي سنگ ميزبان شيلي غالب مي‌باشند. نظير كانسارهاي كوشك، چاه مير، زريگان و گوجر.   نقشه پراكندگي ذخاير مس ايران   10.    حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين: اين حوزه در حقيقت يك كمان ماگمايي آتشفشاني – نفوذي با زمان ترسير‌(ائوسن، اليگوسن، ميوپليوسن) است كه بر روي پي سنگ دگرگونه پركامبرين و پالئوزوئيك به صورت نواري با امتداد تقريباً شرقي – غربي در حاشيه شمالي كوير مركزي قرار داشته و داراي توان معدني طلا، مس، سرب و روي، نقره، قلع و تنگستن مي باشد. 11.    حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان: در اين حوزه سنگهايي از قبيل گنيس، آمفيبوليت، شيست، گرانيتهاي گنايسي، گرانيت و سنگهاي آهكي متبلور و فيليت برونزد داشته و رگه هاي سيليسي آغشته به اكسيدهاي آهن و گاه پيريت‌دار و افق هاي منيتيت كه بعضاً دولوميتي نيز مي باشند در منطقه رخنمون دارند. شيرابه هاي سيليسي كه احتمالاً مربوط به فعاليتهاي پس از ماگماتيسم هستند كم و بيش در منطقه مشاهده مي شود. ‌كاني سازي طلا در زون هاي برشي شكننده واقع در اين حوزه نظير سقز و آلوت مشاهده شده است. 12.    حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب: اين حوزه شامل مجموعه اي از سنگهاي دگرگوني پركامبرين و پالئوزوئيك است كه توسط سنگهاي آواري – كربناته اليگوميوسن مستقيماً و بطور ناهمساز پوشيده شده است. كاني سازي طلا در اين حوزه در سه جايگاه متفاوت شناسايي شده است. الف) كانسار طلا و آرسنيك زرشوران كه از نوع هيدروترمالي درجه حرارت پايين(اپي ترمال) بوده و طلا همراه با آرسينك در مرز بين شيست هاي سرپانتينيتي و واحد مرمر – دولوميتي روي آنها و در داخل اين واحد تشكيل شده است(كاني سازي تيپ كارلين). ب) در نوع دوم طلا بصورت كلاهك‌هاي سيليسي آهن‌دار طلا بر روي سنگ آهك سازند قم(مانند كانسار طلاي آقدره) تشكيل شده است(كاني سازي تيپ سنيتري). ج) ‌نوع سوم كاني سازي آنتيموان - آرسنيك و طلاي داشكسن است كه در ارتباط با توده هاي نفوذي نيمه عميق داسيت پورفيري نئوژن است. 13.    حوزه فلززايي سرب و روي شاهيندژ – ماه نشان: در اين منطقه كاني سازي سرب و روي به صورت همزمان با رسوبگذاري و احتمالاً به صورت سولفور توده اي در بخش زيرين واحد كربناته مرمر – دولوميتي پركامبرين فوقاني(واحد مرمر جان گوتاران كه معادل واحد دولوميتي زيرين سازند سلطانيه است) تمركز داشته و تحت تاثير فعاليت‌هاي ژئوترمالي جوان به صورت زون هاي اكسيد، كربنات سرب و روي و كالامين در بخش هاي مياني و فوقاني اين واحد تمركز يافته است. نمونه بارز آن كانسار بزرگ سرب و روي انگوران است. 14.    حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود: اين حوزه از طرقبه در جنوب مشهد شروع و تا نزديكي مرز كشور افغانستان يعني كانسار آنتيموان – تنگستن – طلاي تاريك دره ادامه دارد. در اين حوزه، يك توده گرانيتي درون سازند شمشك نفوذ و شيست هاي ژوراسيك را دگرگون كرده است. در عدسي هاي كانه دار كاني هاي ارسنوپيريت، كالكوپيريت، طلا و شئليت ديده مي شود. كانسار طلاي طرقبه نيز كه در يك زون برشي شكننده واقع در دگرگونه هاي پالئوزوئيك محبوس شده در اين حوزه قرار دارد. 15.    فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنز در زون درزه سيستان(Zone Sistan suture) (بيرجند - خاش): كانسار‌هاي كروميت نوع لايه‌اي همانند ديگر توده هاي آلپي در اين حوزه نسبتاً فراوان يافت مي‌شوند. اين كمربند براي كاني سازي بسيار مناسب به نظر مي رسد. كمپلكس‌هايي چون رمش، سرخ آباد، نه و رتوك از جمله ميزبان‌هاي مناسب براي اين نوع كاني سازي بشمار مي روند. كاني سازي سولفوره توده‌اي مس در مجموعه دايك‌هاي ورقه اي، گدازه هاي بالشي از نوع بازالتي با تركيب تولئيتي در سري هاي پوسته اقيانوسي نئوتتيس اين حوزه شناخته شده است. ‌در اين زون فعاليت مجدد گسله هاي پي سنگي و خروج محلول‌هاي قليايي و احتمالاً حاوي اكسيد كربن، انحلال، انتقال و نهشته شدن كانسارهاي مينزيت را سبب شده و بصورت گسترده اي در اين ناحيه ديده مي شود. كاني سازي منگنز در مرز بين گدازه هاي بالشي و آهك هاي پلاژيك نيز در اين حوزه به وفور يافت مي‌شود. نقشه پراكندگي ذخاير مس ايران   16.    حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف: نوار آتشفشاني – نفوذي اين حوزه شامل رديف ضخيمي از سنگهاي آتشفشاني ائوسن است كه با روند شمالي – جنوبي در حاشيه شمالي بلوك لوت به طرف شمال گسترش داشته و توسط توده هاي گرانيتوئيدي اليگوسن قطع شده است. محلول‌هاي هيدروترمال و مزوترمال حاصل از فعاليت اين توده ها، به تشكيل كاني سازي مس همراه با طلا در سيستم شكستگي‌ها و در سنگ‌هاي آتشفشاني بصورت رگه هاي سيليسي سولفيدي طلادار منجر گرديده كه بارزترين آن كانسار رگه اي مس، طلادار قلعه زري است. 17.    حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان: اين حوزه ادامه جنوبي نوار افيوليتي زون درزه سيستان(Sistan suture zone) مي‌باشد. مجموعه فليش و سنگهاي آتشفشاني پالئوژن روي آنها را ‌پوشانده و توسط توده هاي گرانيتوئيدي نيمه عميق ترسير(اليگوسن – ميوسن) قطع شده است. ساختمان بزرگ آتشفشاني تفتان اين حوزه را تحت تاثير قرار داده و سيستم ژئوترمال مربوط به آن، محيط مناسبي براي كاني سازي طلاي اپي ترمال، ‌جيوه و آنتيموان بوجود آمده است. كاني سازي مس توده اي، منگنز، كروميت در بخش هاي افيوليتي و كاني سازي آنتيموان، طلا، پلي متال وابسته به سيستم هاي پورفيري ترسير در اين حوزه قابل پيش‌بيني مي باشد. كاني‌سازي‌هاي قلع و تنگستن و پلي‌متال وابسته به توده هاي گرانيتوئيدي مشابه با گرانيت زاهدان نيز در اين منطقه قابل بررسي است. 18.    حوزه فلززايي آهن، فسفات، خاك‌هاي نادر، اورانيوم بافق – پشت بادام: در اين حوزه فلززايي، كاني‌سازي گسترده سرب و روي، منگنز و اورانيوم همراه با سنگهاي آتشفشاني رسوبي ديده شده كه اغلب چينه‌سان مي باشند. كاني‌سازي ياد شده با مجموعه فوق رابطه همزادي نشان مي‌دهد. كاني سازي آهن و منگنز در ارتباط با سنگهاي آتشفشاني و توف‌هاي وابسته بوده و ممكن است با همه سنگهاي رسوبي در آميخته باشد. كاني‌زايي گسترده مگنتيت و آپاتيت و گاه غني از عناصر نادر خاكي(REE) با مجموعه هاي مافيك – اولترامافيك واقع در سري ريزو در ارتباط مي باشد. ذخاير بزرگي از آهن و آهن – فسفات در ناحيه بافق تشكيل شده‌اند كه مي‌توان از كانسارهاي چغارت، ‌چادرملو، ميشدوان و ذخاير فسفات اسفوردي و گزستان نام برد. ‌اين ذخاير بطور معمول از عناصر نادر خاكي(REE) نيز غني مي باشند. 19.    حوزه فلززايي كروميت – منگنز نيريز: اين حوزه در زون ساختاري سنندج – سيرجان قرار داشته و شامل مجموعه اي از دگرگونه هاي پركامبرين و پالئوزوئيك و افيوليت‌هاي نيريز مي باشد كه توسط توده بزرگ گرانيتي گور سفيد قطع شده است. داراي توان معدني كبالت، مس توده اي و كروميت، منگنز و كاني هاي گروه پلاتين و خاك هاي نادر(REE) مي باشد. 20.     حوزه فلززايي كروميت سبزوار – فرومد: اين حوزه در حاشيه شمالي ايران مركزي قرار داشته و شامل رديف ضخيمي از سنگ هاي اولترامافيك و گدازه هاي آتشفشاني زير دريايي و آهك هاي پلاژيك مربوط به كرتاسه بالايي است كه با مرز ناهمساز توسط سنگهاي آتشفشاني ائوسن پوشيده شده است. ‌در افيوليت‌هاي اين منطقه ذخاير قابل توجهي از كروميت همراه با منگنز و منيزيت ديده مي شود. 21.    حوزه فلززايي مس ولكانوژنيك عباس آباد: اين حوزه در شمال گسله درونه و جنوب كوههاي بينالود قرار دارد. مجموعه سنگي غالب اين حوزه آتشفشاني به سن ترسير به ويژه ائوسن، اليگوسن و داراي سرشت تولئيتي بوده و بيشتر داراي تركيب آندزيتي و بازالتي است. گسله هاي موجود در منطقه ارتباط تنگاتنگي با كاني‌سازي دارند. كانسار مس عباس آباد چره، شاخص كاني سازي مس ولكانوژنيك در اين حوزه است.   22.    حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور: ‌اين حوزه مجموعه دگرگوني انارك با رخساره افيوليتي و آواري – كربناته با زمان پركامبرين فوقاني تا كامبرين زيرين را در بر مي‌گيرد كه توسط نهشته هاي پالئوزوئيك، مزوزوئيك و ترسير پوشيده شده و با توجه به وجود پوسته اقيانوسي در اين زون مي‌تواند جايگاه مناسبي براي كاني سازي طلا، مس توده اي، سرب و روي، نيكل، كبالت و ... باشد. 23.    حوزه فلززايي تيتان – كروميت – منگنز دوركان: اين حوزه در حقيقت محل تلاقي زون سنندج – سيرجان با مجموعه‌هاي افيوليتي مكران در امتداد گسله بزرگ امتداد لغز سبزواران با امتداد شمالي – جنوبي است كه به تبعيت از عملكرد اين گسله مجموعه افيوليتي – دگرگونه كهنوج - دوركان نيز امتداد شمالي – جنوبي يافته است. به تعبيري محدوده اين حوزه پاياني بر زون سنندج – سيرجان و شامل رديفي از سنگ‌هاي دگرگونه پركامبرين، پالئوزوئيك و مجموعه هاي افيوليتي كرتاسه است. كمپلكس دوركان در اين مجموعه، داراي سرشت يك كمپلكس حلقوي است. ‌در اين حوزه كاني‌زايي مس توده اي منگنز، ‌نيكل، ‌تيتان و كاني هاي گروه پلاتين قابل پي‌جويي است. 24.    حوزه كاني زايي سرب و روي انار – اردكان: در اين منطقه كاني سازي سرب و روي در واحد كربناته سازند تفت با سن كرتاسه(آپتين – آلبين) تمركز داشته و كانسارهاي سرب و روي مهدي آباد، ‌منصورآباد، دره زنجير، ‌حوض سفيد و ... نشاندهنده گسترش زياد كاني سازي سرب و روي با سنگ ميزبان كربناته(تيپ دره مي‌سي‌سي‌پي) در اين حوزه است.   پراكند گي افيوليت‌هاي كرتاسه ايران(مقياس 1:1000000)     25.    حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه: اين حوزه در حقيقت يك كمان ماگمايي مركب از سنگ هاي آتشفشاني و آواري – آتشفشاني ائوسن است كه توسط توده هاي گرانيتوئيدي ترسير(اليگوسن - ميوسن) قطع شده و به صورت نوار باريك و طويلي در حاشيه شمالي كوير بزرگ و در امتداد خاوري – باختري ديده مي شود. ‌اين حوزه در حقيقت ادامه خاوري و بطرف جنوب جابجا شده حوزه فلززايي ترود – چاه شيرين است. كاني سازي طلاي اپي ترمال، آنتيموان، ‌مس توده اي(مشابه تكنار) ‌و مس ولكانوژنيك در اين حوزه قابل پيش بيني بوده و شاخص ترين آنها كانسار طلاي كوه زر، مس تكنار و كانسار طلاي ارغش مي باشند. 26.    حوزه فلز زايي كرمان – زريگان: در اين حوزه نهشته هاي كربناته پركامبرين – كامبرين زيرين و پالئوزوئيك فوقاني، محيط مناسبي را براي كاني سازي سرب و روي با سنگ ميزبان كربناته بوجود آورده است. از مهمترين كانسارها، سرب و روي كوشك و سرب و روي گوجر را مي‌توان نام برد.     منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین ایران
2 نوشته شده در  دوشنبه 1390/09/14ساعت 16:49  توسط عاملی  | 

برگزاری کارگاه مجازی آموزش چگونگی تدوین سئوالات مفهومی و استاندارد

احتراماً بدین وسیله در رابطه با نحوه ی اجرای برنامه " برگزاری کارگاه مجازی آموزش چگونگی تدوین سئوالات مفهومی و استاندارد " از برنامه های مصوب دبیرخانه راهبری جغرافیا در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ ، توجه سرگروه های محترم آموزشی جغرافیای استانهای سراسر کشور را به موارد ذیل جلب می نماید :

۱- این کارگاه به صورت مجازی از طرف دبیرخانه راهبری جغرافیا به اجرا در خواهد آمد . به این صورت که ابتدا بسته آموزشی تهیه شده توسط مدرس کارگاه از طریق اینترنت در اختیار شرکت کنندگان قرار داده خواهد شد . سپس از شرکت کنندگان آزمون به عمل آمده و نفرات برتر توسط دبیرخانه معرفی و با اهداء هدایا مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

۲- از کلیه همکاران مدرس جغرافیا در دبیرستانهای منطقه موچش که مایل به شرکت در این کارگاه می باشند خواهشمند است هرچه سریعتر با ذکر نام و نام خانوادگی خوداز طریق Email یا SMS یا به صورت حضوری به گروه جغرافیای منطقه اطلاع دهند.

ضمنا به کلیه کسانی که آزمون را با موفقیت گذرانده باشند، گواهی حضور در کارگاه ارائه خواهد شد.

جزئیات بیشتر متعاقبا از طریق سایت دبیرخانه اعلام خواهد شد.

2 نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/08ساعت 15:38  توسط عاملی  | 

تبریک
آغاز سال تحصیلی جدید را به همکاران تبریک عرض می نمایم.امیدوارم که امسال به آرزوهای خود نزدیک تر شوید.

2 نوشته شده در  پنجشنبه 1390/08/05ساعت 17:6  توسط عاملی  | 

اطلاعیه فروش DVD آموزش زمین شناسی
با تشکر از آقای فردین صلواتی برای ارسال مطالب آموزشی به وبلاگ ، جهت دریافت "دی وی دی " تهیه شده توسط ایشان به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://irapic.com/minith/1233791640.jpg

http://irapic.com/minith/1233759988.jpg

در ضمن مقاله ارسالی آقای صلواتی جهت درج در فصلنامه به دبیرخانه مرکزی ارسال شد.

2 نوشته شده در  چهارشنبه 1387/11/16ساعت 1:3  توسط عاملی  | 

سنگ درماني

مطلب ارسالی از گروه زمین شناسی شهرستان کامیاران

با تشکر از آقای غلامی

سنگ درماني چيست؟

اگر در پروازهاي هوايي دچار ترس و دلهره مي شويد، اگر آرامش خود را از دست داده ايد، اگر مي خواهيد لاغر شويد، اگر کليه، کبد، کمر و ياقسمت هاي ديگر بدنتان درد مي کند سراغ سنگ ها برويد تا مشکلتان را به راحتي برطرف کنيد. سنگ ها تاثيرات شگرفي بر شما و اطرافيانتان مي گذارند. باور کنيد براي هر مشکلي سنگ چاره گري پيدا مي شود.

تاريخچه سنگ درماني:

علم گمشده نامي است که سنگ درمان گران و گوهر شناسان بر علم ريشه شناسي، طبقه بندي و خواص درماني سنگ ها گذاشته اند. سنگ درماني ريشه اي شش هزار ساله دارد. منابع مکتوب زيادي از سابقه آن در دست نيست عالمان اصلي اين علم که کاهنان مصري و دانشمندان هندي و چيني بوده اند از ترس آنکه مبادا نسخه هاي جادويي اين روش درماني به دست اغيار بيافتد و حق انحصاري آنها از بين برود، منابع مکتوب را از ميان برده اند. اکنون به غير از اطلاعاتي مبهم، تکه تکه و ناقص از اين رشته درماني چيز بيشتري در دست نيست اما بسياري به اين علم رو آورده اند تا آن را از نو بشناسند.

اين علم امروزه تحت نام (Gem Therapy) به عنوان يکي از رشته هاي طب مکمل معرفي و طبقه بنده مي شود .

در ايران بزرگاني نظير ابوعلي سينا، خواجه نصيرالدين و ابوريحان بيروني از خواص سنگ ها آگاه بودند و براي درمان از آنها استفاده مي کردند.

با پيشرفت علم فيزيک، اين علم بيش از بيش مورد توجه و شناخت قرار گرفته است و از صنعت تا درمان از آن استفاده مي شود. همچنين در بسياري از روش هاي طبيعت درماني و انرژي درماني مانند ريک reiki و پرانا از سنگ ها و کريستال استفاده مي شود.

تاثير سنگ ها بر علوم ديگر:

در يونان باستان، به مردم توصيه مي شد سنگها را در کيسه چرمي کوچک با خود حمل کنند، به صورت گردنبند به گردن خود بياويزند يا به صورت پودر يا معجون از راه خوراکي استفاده کنند تا به اين وسيله از ارواح پليد، انواع بيماري ها، چشم زخمها و بلايا و فجايع در امان بمانند. ارسطو فيلسوف مشهور يوناني نيز از قدرت ويژه و منحصر به فرد سنگ هاي شفابخش صحبت کرده است.

اعتقاد به نيروي فوق العاده سنگ ها باعث شده است که از اين علم در شاخه هاي ديگر هم استفاده کنند. در مديتيشن از سنگ هاي کريستالي کوارتز استفاده مي کنند. آنها معتقدند اين سنگ در بازکردن چاکراها تاثير بسيار بيشتري دارد. براي اين کار تکه هاي کريستالي بزرگي از کوارتز را به صورت دايره مي چينند و خودشان در وسط آن قرار مي گيرند.

سنگ ها به دنياي جادو و ماوراء الطبيعه نيز راه يافته اند. سنگ درمانان معتقدند که عصاي جادوگران قديمي در سرخود دو تکه سنگ بزرگ داشته که اين دو سنگ با تاثيري که روي هم داشته اند قدرت چند برابري به صاحبشان مي داده اند. امروزه نمونه هايي از اين عصاها توسط درمانگران سنگ دوباره بازسازي شده و اگر بخواهيد مي توانيد يکي از آنها را براي خود تهيه کنيد تا قدرت جادويي داشته باشيد.

حالا ديگر بسياري از مراکز ماساژ با استفاده از سنگ هاي درمانگر اين کار را انجام مي دهند. ممکن است شما از تاثيرات سنگ ها چيزي ندانيد اما تاثير آنها را حتما حس خواهيد کرد. براي هنرمندان زمرد مي تواند در افزايش ادراکات شهودي موثر باشد و نبوغ هنري را افزايش دهد.

اگر خلبان يا مهماندار هواپيما هستيد و يا به هرعلتي مدام در سفرهاي هوايي هستيد يا از سفر هوايي واهمه داريد، فيروزه که به سنگ حامي هم معروف است مي تواند به شما احساس امنيتي بيشتري دهد. باور کنيد سنگ درماني براي هر مشکلي چاره اي دارد. تا آنجا که اين باور وجود دارد به گردن آويختن ياقوت قرمز، پيوند هاي زناشويي را محکم تر مي کند. براي اينکه عشق بين خود و آنکسي را که دوستش داريد افزايش دهيد گردن بندي از لاجورد به گردن بياويزيد، چون لاجورد عشق و دوستي را زياد مي کند.

با سنگ ها سلامت باشيد:

بيشترين ارتباط سنگ درماني امروزه با علم پزشکي برقرار شده است. سنگ ها تاثيرات شگفت آوري بر جسم و روان مي گذارند. اگر چه تاثير دراز مدت سنگ ها بر انسان و دلايل علمي اين تاثيرات هنوز در هاله اي ابهام و ترديد است.

کوارتز کريستال طبيعي و تسکين دهنده سيستم عصبي است. اين سنگ نيروهاي اخلالگر محيط را از بين مي برد و باعث آرامش انسان مي شود. اگر يک کوارتز در اطاقي که در آن زندگي مي کنيد داشته باشيد انرژي منفي محيط را مي گيرد و به شما آرامش مي دهد.

سنگ اونيکس اعتياد را درمان مي کند. کاهنان مصري استفاده از اين سنگ را به معتادان توصيه مي کردند. اونيکس از لحاظ رواني باعث هماهنگي روحي انسان مي شود و دلگرمي به زندگي را افزايش مي دهد. اين سنگ با بالا بردن خود باوري و اعتماد به نفس موجب درمان اعتياد مي شود.

براي درمان کساني که تمايل به خودکشي دارند و دچار افسردگي هستند از سنگ کريستالي زرد رنگ «سيترين» استفاده مي شود. اين سنگ ضد افسردگي و نگراني است و عوارض ديابت را از بين مي برد. علاوه بر اين ها سوخت و ساز سلولي را هم افزايش مي دهد، بنابراين استفاده از آن براي افراد چاق توصيه مي شود.

عقيق براي بيماري ها و ناتوانيهاي چشمي بسيار موثر است و همچنين دارويي تقويتي براي دستگاههاي توليد مثل مي باشد و در واقع از روح جديد حمايت مي کند زيرا در دوران بار داري بسيار تأثير برنگيز است .

اوپال از خانواده عقيق، سنگي متعلق به کشور استرالياست اين سنگ فشار خون را افزايش مي دهد و افسردگي را از بين مي برد به همين دليل به طلسم خوشبختي معروف است و طرفداران فراواني دارد.

 خواص درماني سنگها :

 کريستال کوارتز:

قابليت شار و برنامه ريزي وجذب انرژي پرانايي و ساطع کننده آگاهي کيهاني، فعال کننده چاکراهها و وسعت دادن به هاله اطراف موجودات زنده موثر در مديتيشن وغده تيروئيد و ديسک کمر

آماتيست:

رهايي از درد خصوصاً دردهاي ناحيه سر، ميگرن، و فشارهاي عصبي است، غدد و هورمونها را تقويت کرده سوخت و ساز سلولي را افزايش ميدهد.

عقيق:

ايمني در سفر، دور کردن از بدي، روبرويي با خير ونيکي، رفع غم وغصه، از بين بردن فقر، گشايش رزق و روزي و برکت و ايمني از بلا، سرانجام نيک کارها، اجابت دعا و برآوردن حاجات، همراهي آن به هنگام نماز ثواب دارد، موثر در سردرد، گرفتگي و تقويت چاکراي 2، دور کردن انرژي منفي

  فيروزه:

از بين بردن فقر، جهت ايجاد فرزند، استجابت دعا، عامل فتح و پيروزي، گشايش سينه، برآوردن حاجات، قوت دل را زياد مي کند. باعث شادي و نشاط مي شود، اعتماد به نفس ميدهد، تقويت کننده چاکراي 5، کاهش تورم عضلات و درد پشت و پروستات

ياقوت:

از بين بردن فقر، باعث نجابت و بزرگي، زايل کردن پريشاني، سبب آساني کارها مي شود باعث توانگري

تقويت شجاعت و شهامت و ضعف و ناتواني وجريان خون و چاکراي 2 و 1، رفع بي حسي و تنبلي

مرواريد:

تقويت کننده اعصاب، رفع نگراني و اضطراب، استحکام استخوانها و دندانها و چشم2، برطرف کننده کمبود کلسيم، از بين برنده دوشخصيتي هاي افراد ي که تغيير خلق وخوي ميدهند، ايجادکننده الهامات و ابتکار و آگاهي

 مگنت:

بهبود ورم و درد مفاصل ورماتيسم و کمردرد و يا تقويت کننده اعصاب، رفع نگراني و اضطراب، استحکام استخوانها و دندانها و چشم2، برطرف کننده کمبود کلسيم، از بين برنده دوشخصيتي هاي افراد ي که تغيير خلق وخوي ميدهند، ايجادکننده الهامات و ابتکار و آگاهي

آمازونيت

رفع افسردگي و فشارهاي پشت و گردن وايجاد نيروي حياتي تحرک وتقويت چاکراي 1 و7

آکوآمارين

 افزايش قدرت بيان ، هوش و تاثير بر مجاري تنفسي و سيستم دفاعي  و تيروئيد و بيماريهاي خوني و مانع سکته قلبي

سيترين

ايحاد روشنايي وگرمي قلب، موثر بر افسردگي، عصبانيت ونگراني، فعال کننده چاکراي 3، تاثير بر سوخت و ساز سلولي و مشکلات غدد

لاجورد

موثر بر درد عصب ها، پايين آورنده فشار خون، فعال کننده چاکراي 6، رفع وازدگي و سرکوب، باعث شادي و توجه و آگاهي مي شود.

کوارتز روتايل

نيروي شفابخشي شگفت انگيز و عالمگير ، اصلاح سريع بافتها، تسريع در سازماندهي و ساختار سلولي، باعث رشد معنوي و آرامش و گرمي شده و انسان را در برابر نيروهاي ناخواسته حمايت مي کند.

کوارتز دودي

انرژي بسيار زيادي را انتقال ميدهد، تقويت بافتهاي رابط، چربي و عضلاني، تقويت فدرت باروري، تقويت اراده، مسئوليت پذيري، ابتکار و نوآوري

 کهربا

موثر بر آلرژي ها، التهابات مفاصل و استخوان درد، بيماريهاي مزمن، روماتيسم و دردهاي کمر و پشت، افزايش نيروي اراده، التهابات قسمت زانو، ساق، تهيگاه و ماهيچه هاي بدن، کمک به حافظه، پاک کردن روح و جسم،  مشکلات قلبي ، رهايي از استرس و آرامش درون

کوارتز صورتي

موثر بر قلب، گردش خون، موثر بر دستگاههاي تناسلي و باروري، موثر بر زخمها، ترک و استخوان درد، تقويت اعصاب پاراسمپاتيک، از بين برنده افسردگي و بي خوابي، نگراني را از بين ميبرد، امکان پذيرفتن و دوست داشتن دوباره ميدهد.

زمرد

آساني در کارها، زايل کننده فقر، ايجاد توانگري،

براي کساني که از حالت تعادل رواني وجسماني خارج مي شوند، موثر بر همه نوع بيماريهاي قلب و کليه، مجاري کيسه صفرا، دردهاي ستون فقرات روماتيسم و التهابات مفصلي، به ما الهام و شم قوي مي دهد، باعث صلح، نظم ونبوغ مي شود، راهنا در مديتيشن، از بين برنده نگراني ودلواپسي

انيکس

جريان خون را تحريک کرده، قلب، کليه، طحال واعصاب را نيرو مي بخشد و سستي وکاهلي را از بين مي برد، فکر و جسم و چاکراي 1 را متعادل مي کند.

تورمالين

تاثير بر کم خوني ومجاري لنفاوي، اعصاب را آرام و قدرت تمرکز را زياد مي کند، پيوندها را مستحکم تر مي کند، تورمالين سبز مشکلات رواني را کم مي کند، تقويت چاکراي 1، درمان افسردگي

چشم ببر

فعال کننده مراکز حرکتي از جمله استخوان ها و مفاصل مي شود، مسکن آسم وتنگي نفس، محرک افراد ضعيف، ايجاد گرما و آرامش، ضد اضطراب وترس

پريدوت

موثر بر گردش خون، تقويت استخوانها، ايجاد روشن بيني و بصيرت مي کند.

اوپال

واقغيت را آشکار مي کند، چشمها زا بر روي زندگي و افمار دروني باز مي کند، باعث ادغام نيروهاي مثبت در نيروهاي منفي ميشود، باعث تقويت صفتهاي خوب و بد در ما شده و ايحاد شادي مي کند.

مالاکيت

خاصيت رهاسازي انرژي بيماريها از بدن، ضد التهاب، موثر بر قدرت روشن بيني، خودشناسي وحس فداکاري، کاهش نگراني، تقويت قدرت بيان، مرکز خود درماني در بدن را فعال مي کند، مفيد بر تصلب شرائين و پارکينسون

يشم

تعادل در تمامي اعضاي بدن، سيستم ايمني و عصبي، باعث سوخت وساز شده وکار غدد را حمايت ميکند، مناسب براي مديتيشن، ايجاد شادي عميق در روح، صلح، نظم و تجديد افکار، ايجاد قدرت عشق و دلباختگي، فعال کننده چاکراي 4

سنگ ماه

موثر در ازدياد شير مادران، تحريک غدد هيپ.فيز، موثر بر بيماريهاي تيروئيد، مفيد براي مديتيشن، از بين برنده نگراني ها

2 نوشته شده در  شنبه 1387/09/09ساعت 19:36  توسط عاملی  |